Trans-Euroopa divisjoni aastakoosolek vastas peakonverentsi aastakoosoleku hoiatusele

Avaldatud 27.11.2019, allikas TEDNews

Reedel, 22. novembril avaldas Trans-Euroopa divisjoni (TED) nõukogu oma  aastakoosolekul hääletusega, et „kinnitame Skandinaavia koguduste unioonide pühendumist misjonitööle ja väljendame ühiselt oma solidaarsust kolme [Skandinaavia] uniooni juhtidega, kui nad otsivad parimat viisi selle olulise küsimusega tegelemiseks“.

Ettepaneku esitas Ungari uniooni president Tamás Ócsai ning see võeti vastu ülekaaluka häälteenamusega. Kõigi unioonide eesmärk oli näidata üles toetust Taani, Norra ja Rootsi unioonile, kelle osas peakonverentsi aastakoosolekul tänavu oktoobris hääletati ettepanekuga esitada neile hoiatus. Hääletusel sedastati, et need unioonid „on võtnud ette tegutseda moel, mis ei ole kooskõlas koguduse tööjuhise ja töölubade väljaandmise tavaga“.

Kõigi kolme Skandinaavia uniooni nõukogud on võtnud vastu otsuse ja tegutsenud sellele vastavalt: anda kõigile sealsetele pastoritele vaatamata nende soole vaid pastori tööluba ning praegusel ajal mitte ordineerida ühtegi pastorit (kummastki soost). Taanis kehtib see praktika alates 2015. aastast vaid uutele pastoritele.

Tunnistades Skandinaavia ühiskonna väga võrdõiguslikku loomupära, on unioonid mures, et praegune status quo naiste ja meeste töö suhtes kogudusetöös on nii noorte kui ka neid ümbritseva kogukonna mõtted tõhusalt misjonitöölt kõrvale juhtinud, kuna selles piirkonnas on võrdsuse teema äärmiselt oluline. Nad usuvad, et nende teguviis on ajutine ja sel moel viis vastamaks 2015. aasta San Antonio hääletusele naiste ordineerimise osas ja et kuni üleilmses koguduses leitakse jäädav lahendus, saab sealne kogudus sel viisil elada kooskõlas oma südametunnistuse ja kohaliku ühiskonnaga.

TEDi aastakoosolekul osalenud Ted Wilson, üleilmse adventkoguduse president, vastas erinevatele kommentaaridele peakonverentsi aastakoosoleku tegevuse tagamaade selgitamisega.

„Te olete osa üleilmsest koguduseperest ja me austame teid,“ sõnas Wilson, „aga me oleme väga suur perekond.“ Ta rõhutas, et tema mõtteis „on Skandinaavia unioonide teguviis, vaatamata sellele, et see on südamest tuleva veendumuse kohane, otseses vastuolus 2015. aasta hääletusega San Antonios“. Rõhutades üleilmse koguduse toimimisviisi, lisas ta: „Me peame koos töötama või me killustume. Me peame kollektiivselt austama seda, mille üle me oleme hääletanud.“

TEDi president Raafat Kamal, kes istungit juhatas, tunnistas, et divisjon navigeerib praegu tundmata vetes, kuid täheldas, et vaatamata sellele näitavad divisjoni aastalõpu misjoniaruanded, mida TEDi aastakoosoleku viie päeva jooksul vaadati, et misjonitöö Euroopas on elav.

Misjoniaruannetes vaadati tagasi divisjoni 90 aasta pikkusele ajaloole, unioonid esitasid videoaruandeid ning tõdeti, et TEDi veebilehel on aina kasvav hulk misjoniteemalisi artikleid.

Vaata Balti uniooni videoaruannet.

Toetades Ungari uniooni esitatud avaldust, tähendas Kamal, et raskused misjonitöö vallas ei ole TEDis midagi uut. Näiteks on viimastel aastatel oldud tunnistajaks sellele, kuidas Ungari lõhenenud kogudus on taas ühinenud. See nõudis tundlikkust, kuulamist, palvet ja pühendumist, kuid selle tulemusena on kogudus kasvanud ja ühtsemaks saanud.

Kamal sõnas: „Nende samade tööriistadega ja reedel langetatud kaasava otsusega otsib TED ka edaspidi sarnaseid positiivseid viide, kuidas meie praeguses kultuuriruumis ja Trans-Euroopa divisjoni tundlikes küsimustes misjonitööga edasi minna.“

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat