Ülevaade 3.03.2024 toimunud liidu nõukogu koosolekust

Avaldatud 5.3.2024, autor Hele Kulp

Koosolek algas vaimuliku mõtisklusega, milles David Nõmmik tuletas meelde piiblilugu Sauli kuningaks võidmisest ja tema muutumisest teiseks meheks. Sauli uussünni kogemus oli ehtne, Jumal oli muutnud tema südame. Ometi lõpetas ta oma elu lahus Jumalast. Oli see siis tema südamepõhjas pesitsenud tahtmatus Jumalale alluda, eelneva elu käitumismustrid, usupuudus Jumala antud rolli ja õnnistuste vastuvõtmiseks, uhkus või eneseusaldus, tema päästmise kogemus ei jäänud püsima. Jumala Vaim teeb imet ka tänapäeval, aga me peaksime olema hoolsad, et meie kogemus Jumalaga käimisel oleks püsiv ja kasvav.

Tavapäraselt vaatas nõukogu üle oma eelmised otsused ja samuti AdCom’i protokollid, millest kogudusi enim puudutav on väiksematesse kogudusemajadesse liidu toel kohustusliku suitsuandurite süsteemi paigaldamine. Mõned hooned on oma suitsuandurid juba paika saanud. AdCom tegi ka otsuse alustada Mervi Cederströmi jutluste raamatu väljaandmise protsessi. Mervi soovib oma jutlusi kohendada nii, et need sobiksid misjoniraamatuks. Loodame sellest protsessist edaspidi täpsemalt kuulda.

Uute teemadena oli nõukogu päevakorras kogudusepistikute toetamine, Rõõmusaare laagrikeskuse ehitustööd ja auditkomisjoni moodustamine.

Paide grupp. Paide grupp ei ole veel ametlikult kogudusepistiku positsiooni jõudnud, kuid nõukogu nägi vajadust toetada neid kogudusehoone taas kasutusele võtmisel. Otsustati eraldada vaba kasutusotstarbega mittekümnisefondist Paide grupi starditoetuseks kuni 3000 eurot vastavalt kuludokumentidele. Toetuse kasutamise aeg on käesoleva aasta lõpuni.

Pärli kogudusepistik. Peakonverentsi globaalmisjoni koguduste rajamise fond on võtnud endale kohustuse toetada Pärli kogudusepistikut rahaliselt vähemalt kolme aasta jooksul. Selleks on tarvis, et Pärli pistik esitaks igal aastal neile oma tegevuse eelarve koos selgituste ja põhjendustega. Liidu nõukogu ette tuli Pärli pistiku teise tegevusaasta eelarve koos taotlusega toetada neid liidu misjonifondist 3000 euroga ning sooviga kasutada Balti unioonis olevas Eesti liidu misjonifondist 9000 eurot. Kogu Pärli pistiku teise aasta eelarve on 24 000 eurot. Sellest 28% on peakonverentsi toetus ning tavakohaselt toetab selliseid projekte ka divisjon. Aleksandr Tsugai tutvustas Pärli pistiku tegevusi ja vajadusi. Nõukogu otsustas Pärli koguduse rajamise projekti II aasta eelarve heaks kiita.

Rõõmusaare laagrikeskus. Juba tänavuseks suveks on Rõõmusaare laagrikeskuses oodata mitmeid toredaid uuendusi. Sel korral tõi Rõõmusaare laagripaiga arendamise komisjon liidu nõukogu ette peamaja ehitustööd, peamiselt selle soojustamise ja sisemise planeeringu muutmise, sh saali ehitamise. Nõukogu võttis teadmiseks, et kalkulatsioon soovitud töödele on 75 000 eurot. Nõukogu otsustas võtta kasutusele Rõõmusaare laagrikeskuse ehitusfondid täies ulatuses ning katta sellest esimeses järjekorras peamaja saali ehitusega seotud tööd. Ehituseks on tarvis veel vahendeid ja selleks oodatakse annetajate abi. Nõukogu tuletas komisjonile meelde, et üks nende esmane ülesanne on koostada laagripaiga arendamise strateegiline kava. Seda dokumenti oodatakse nõukogu ette 2. juuniks.

Auditkomisjoni moodustamine. Liidu auditkomisjoni ülesanne on vaadata üle audiitori märkused ja liidu ametnike vastused nendele ning teha liidu nõukogule ettepanekuid, kuidas audiitori märkustele reageerida. Tööjuhise järgi peavad auditkomisjoni liikmed olema liidu nõukogu liikmed, kes ei ole samal ajal liidu palgalised töötajad. Nõukogu otsustas moodustada auditkomisjoni ja valida selle liikmeteks Indrek Ploompuu, Birgit Diedrichseni ja Meeri Pajula.

Järgmine liidu nõukogu korraline koosolek on 10. aprillil kell 19 veebis. Siis on päevakorras saadikute valimine Balti uniooni peakoosolekuks 6.–8. juunil.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat