Ülevaade 17.09.2023 toimunud liidu nõukogu koosolekust

Avaldatud 18.9.2023, autor Hele Kulp

17. septembril sai esimest korda kokku juunikuu peakoosolekul valitud liidu nõukogu koosseis. Vahepealsel ajal oli koguduste liidu elu jooksvate küsimuste kohta teinud juhatusena otsuseid David Nõmmik (esimees), Aleksandr Tsugai (peasekretär) ja Jaanus-Janari Kogerman (laekur). Peale nimetatute olid laua taga veel Kalvi Sommer, Birgit Diedrichsen, Meeri Pajula, Hele Kulp, Kaile Tuvi ja Indrek Ploompuu. Värsked nõukogu liikmed tutvusid kõigepealt oma põhikirjajärgsete ülesannete, protseduurireeglite ja üksteisega.

Pühendushetki Jumala Sõnaga juhatas Aleksandr Tsugai, kes tõi välja, et mida rohkem on nõuandjaid, seda parem: „Nõupidamiseta nurjuvad kavatsused, aga lähevad korda paljude nõuandjate abiga.“ (Õp 15:22) Nõuandjate rohkus on eeliseks just vaatenurkade rohkuse tõttu. Miinus on see, et arvamused võivad olla üksteisele risti vastukäivad. Seetõttu ei pruugi inimesed vabalt rääkida, sest nad kardavad konflikti või hukkamõistu. Kui Jeesuse jüngrid olid jõudnud ühisele seisukohale selles, et nende Issand on üles tõusnud, oli nende hulgas keegi, kes pani selle idee kahtluse alla (Jh 20. ptk). Toomase skeptitsism ei olnud põhjenduseta, sest Jeesus ise oli hoiatanud oma jüngreid uskumast seda, kui öeldakse, et Kristus on siin või seal (Mt 24:23, 26). Samuti oli Toomasel teistest erinev elukogemus: teised olid juba näinud ülestõusnud Issandat, tema aga mitte. Ometi oli Toomasel julgus oma arvamust väljendada, sest neil oli armastus isekeskis (Jh 13:35).

Nõukogu võttis teadmiseks juhatuse otsused, mis olid alates eelmisest nõukogu kokkusaamisest tehtud, ning kuulas ära laekuri poolt esitatud finantsaruande. Koguduse finantstoimimine sai tänu nõukogu liikmete rohketele küsimustele ja laekuri põhjalikele vastustele palju selgemaks. Rõõm oli tõdeda, et Jumal on meie kogudust taas loodetust rohkem õnnistanud.

Nõukogu otsused puudutasid erinevaid valdkondi, kuid mahukaim neist oli pastorite töökorraldus. Seoses peakoosolekul tehtud muudatustega liidu juhtkonnas oli möödapääsmatult vajalik selle teemaga tegeleda.

Pastorite tööpiirkonnad alates 1. novembrist käesoleval aastal on järgmised:

 • Tartu, Põltsamaa, Jõgeva – Andres Ploompuu
 • Võru, Valga – Hele Kulp
 • Viljandi, Türi, Rapla – Priit Keel
 • Pärnu, Haapsalu, Kuressaare – Virve Toom
 • Jõhvi, Narva – Aleksandr Glamozdinov
 • Rakvere, Elva – Toivo Kaasik
 • Keila, TISDAC – Marge Randlepp
 • Kompass – piiblitööline Krõõt Lõbus (pastor-koots – Ivo Käsk) 
 • Tallinn I, Valgu – Olavi Laur
 • Tallinna kesklinna venekeelne kogudus – David Nõmmik 
 • Pärli koguduse pistiku rajaja – Aleksandr Tsugai

Pastorid lõpetavad töö oma piirkondades 30. septembril ning oktoobrikuu on üleminekuks uude piirkonda. Siiski vastutab ka oktoobris pastor oma endise piirkonna eest. Töö ümberkorraldamise tõttu lõpetatakse 30. novembril tööleping Vadim Skrypiyga.

Tööharude juhid alates 1. novembrist on järgmised:

 • Noortetöö juht – Ivo Käsk
 • Rajaleidjate/askeldajate töö juht – Jaanus-Janari Kogerman
 • Misjoni/evangelismi töö – Aleksandr Tsugai
 • Lastetöö juht – Aiki Pärna
 • Kirjastustöö ja tervisetöö juht – Krõõt Lõbus 
 • Peretöö juht – Marge Randlepp
 • Pastorite ühenduse sekretär – David Nõmmik (kontaktisik)
 • Infosekretär, stuudiotöö koordinaator – Kaile Tuvi
 • Ajakirja Meie Aeg peatoimetaja – Averonika Beekmann

Liidu juhatus jätkab hingamispäevakooli ja isikliku teenistuse töö ning kommunikatsioonitöö juhtide otsimist. 

Alates 18. septembrist on Krõõt Lõbus tööharujuhina ka nõukogu liige. AdCom’is (laiendatud juhatuses) hakkavad alates 18. septembrist kaasa lööma nii Krõõt Lõbus kui Kaile Tuvi. EKN-is (Eesti Kirikute Nõukogu) jätkavad meie koguduse esindajatena Ivo Käsk ja Jaanus-Janari Kogerman. Nõukogu kutsus EKN-i juurest tagasi Andres Ploompuu ja saatis sinna David Nõmmiku.

Muude valdkondade otsused:

Meie Aeg. Meie Aja paberkandjal ilmumisajad saavad olema märtsis, mais, juulis, oktoobris ja detsembris. Meie Aja üksiknumbri hind on alates uuest aastast 5€ ja aastatellimuse hind 25€. Ajakiri muutub värviliseks.

Ehitusfond. Toetatakse ehitusfondist Elva palvela hoovi katmist tänavakividega 4500 euro ulatuses.

Lauluraamatu töörühm. Kinnitati Jüri Vahtramäe poolt esitatud uue lauluraamatu töörühm koosseisus Rein Kalmus, Helerin Lehtla, Meeri Pajula, Andres Ploompuu, Edna Tuvi, Anne Vahtramäe ja Jüri Vahtramäe (töörühma juht).

Hüvitiste piirmäärad. Seati isikliku auto kasutamise ja sidekulude hüvitiste piirmäärad töötajatele ja nõukogu liikmetele.

Liidu nõukogu järgmine korraline koosolek on 29. oktoobril.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat