Ülevaade 2.06.2024 toimunud liidu nõukogu koosolekust

Avaldatud 12.6.2024, autor Hele Kulp

Koosolek algas palvusega, mida juhatas Ivo Käsk. Ivo mõtisklus keskendus sellele, et Jumala misjonistrateegia põhineb õnnistamisel. Jumal ütles seda ka Aabramile: „Sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!“ (1Ms 12:3) Jeesus tuli selleks, et oma eluga tuua õnnistusi kõikidele, kes Temaga kokku puutusid. Sedasi tõi Ta taevariigi maale lähedale. Sama tööga jätkas algne kristlik kogudus. Nende käitumine oli kõiki kaasav, kõiki arvestav, kõiki abistav. Nad teenisid kõiki, põetasid ja toitsid kõiki. Isegi tagakiusamistes, olles areenil ja vangikongides, elasid nad selleks, et teisi õnnistada. Nende käitumisel oli mõju, mis tõi inimesi pöördumisele. Ka tänapäeval saame me olla Jumala õnnistamissüsteemi osalised ja selliselt oma ümbruskonda positiivselt mõjutada.

Seekordsele liidu nõukogu koosolekule olid palutud tööharujuhid, kes rääkisid igaüks oma valdkonnas tehtavast. Osakondades tehtav töö on mitmekesine. Sinna hulka kuuluvad erinevad koolitused ja laagrid, ülesastumised meedias ja misjoniettevõtmised. Hea meel on Rõõmusaare laagrikeskuse arengu üle. Väljakutseteks on liikmeskonna kasvuga seonduv, samuti misjonimeelsete inimeste vähesus ja teoloogilised erimeelsused. Nõukogu võttis teadmiseks kõikide tööharude juhtide ülevaated ning liidu esimehe ja peasekretäri aruanded. Samuti kuulas nõukogu ära laekuri aruande ja kinnitas majandusaasta aruande 2023. aasta kohta. 

Nõukogu kinnitas oma varasemate koosolekute protokollid ja AdCom’i protokollid. Muuhulgas oli nõukogu 20. mail veebis toimunud koosolekul otsustanud teha Balti unioonile ettepaneku valida peakonverentsi järgmise töökoosoleku saadikuteks Eesti liidu poolt liidu esimees (tol hetkel David Nõmmik) ja Kaile Tuvi.

Järgnevalt tegeles liidu nõukogu kogudusetöö organiseerimise ja reorganiseerimisega erinevates Eesti paikades ja valdkondades.

Tallinn. Pärli koguduserajamise grupilt oli liidu nõukogule laekunud avaldus väikekoguduseks organiseerimiseks. Nõukogu kiitis heaks Pärli koguduserajamise grupi põhjal Pärli väikekoguduse moodustamise. Väikekoguduse organiseerimiskoosolek toimub 21. septembril 2024, organiseerijaks on pastor Ivo Käsk.

Kuressaare. Nõukogu kinnitas Kuressaare koguduse taasrajamise plaani. Koguduse taasrajamise juhiks on valitud kogudusevanem Meeri Pajula. Koguduse pastoriks jääb endiselt Virve Toom.

Rapla. Nõukogu otsustas lõpetada Rapla koguduse seoses liikmete vähesusega ja kanda sealsed liikmed liidu kogudusse ning moodustada nendest Rapla grupp. Rapla grupi eest hoolitseb pastor Olavi Laur alates 1. juulist 2024. Nõukogu määras Rapla koguduse likvideerijaks registrist kustutamiseks Aleksandr Tsugai.

Paide. Nõukogu otsustas moodustada Paide grupp ning määrata selle grupi eest hoolitsevaks pastoriks alates 1. juulist 2024 Priit Keel. Paide grupp organiseeritakse liidu koguduse grupiks pärast ristimisteenistust 2024. aasta suvel. Organiseerija on liidu esimees.

Tervisetöö. Nõukogu otsustas võtta tervisetöö juhiks Angelika Käsu alates 1. juulist 2024. Angelika hakkab töötama veerandkoormusega.

Rõõmusaare laagrikeskus. Nõukogu kinnitas Rõõmusaare laagrikeskuse visioondokumendi edasiste tööde osas ja hinnakirja ning suunas Rõõmusaare laagrikeskuse ehitusfondi täiendavalt 24 500 eurot, mis saadi Balti uniooni ja Eesti liidu vahendite paigutamise intressitulust. Raha läheb eelkõige kämpingute ehitamisega seotud tööde lõpetamiseks.

Praegu teada olevalt peaks liidu nõukogu tulema kokku juba 30. juunil, et lahendada liidu töös eesseisvad küsimused pärast Balti uniooni peakoosolekut.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat