Trans-Euroopa aastalõpu koosolekul esitasid oma aruande peasekretär ja laekur

Avaldatud 30.10.2023, allikas TEDNews

Trans-Euroopa divisjoni (TED) aastalõpu koosolek peeti oktoobri teises pooles Montenegros. Päevakavas oli muu hulgas TEDi peasekretäri ja laekuri aruanne.

Peasekretäri aruanne

Peasekretär Robert Csizmadia esitles oma aruandes TEDi liikmeskonna statistilisi andmeid: 90 169 liiget, 1,403 kogudust ja gruppi. TEDis on esindatud 11 uniooni ja kolm misjonipõldu, need tegutsevad kokku 28 riigis, kus kokku elab 257 000 000 inimest (koguduseliikmete suhe rahvaarvuga on 1:2850).

Kui me peaksime maalima tüüpilise TEDi liikme portree, siis oleks ta 50-aastane abielunaine, kelle pooled lapsed käivad endiselt aktiivselt kirikus. Ta on tõenäoliselt saanud hea hariduse, olnud pikka aega koguduse liige ja osalenud aktiivselt oma kohaliku koguduse tegevustes. TED-i liikmete hulgas on 59% naisi. Keskmiselt on kauaaegne koguduseliige olnud koguduse liige 26,5 aastat.

37% TEDi liikmetest on esimese põlvkonna adventistid. Enamik neist võttis adventismi omaks kas lapsena või järk-järgult täiskasvanuna. Nad soovivad kindlalt jääda kogudusse (87%) ja osalevad aktiivselt hingamispäeva jumalateenistusel ning sellega seotud programmides.

Csizmadia aruande kohaselt on koguduse liikmeskond viimase kümne aasta jooksul kasvanud 6,5%, samas kui rahvaarv on kasvanud vaid 3,5%. „Võttes arvesse nii juurdekasvu kui ka kaotust, oleme sel aastal vastu võtnud 698 uut liiget, mis on veidi rohkem kui eelmisel aastal," märkis Csizmadia. (Vaata liikmeskonna (membership) diagrammi.)

2022. aastal tähistas TED 1538 inimese ristimist ja kogudusse võeti 246 inimest, kes tunnistasid koguduseliikmeks saamist oma usu tunnistamisega. (Vaata ristimiste (baptisms) diagrammi.)

Liikmete lahkumise küsimuse käsitlemisel tugines Csizmadia Nurture and Retention Research’i ja Global Church Member Survey 2023 põhjal kogutud teadmistele, mis hõlmasid enam kui 2200 koguduseliikme vastuseid. Andmed näitavad, et peamised põhjused, miks inimesed kogudusest lahkuvad, olid kogukonna ja hoolitsuse puudumine ning konfliktid.

„Tähelepanu pööramine kogukondade tugevdamisele ja konfliktide lahendamisele võivad olla kaks kõige olulisemat meie käsutuses olevat strateegiat, millega kasvatada tugevaid kogukondi ja hoida koguduse liikmeid," kinnitas Csizmadia.

Laekuri aruanne

TEDi laekur Nenad Jepuranović, kes on ühtlasi divisjoni pikima staažiga ametnik, andis ülevaate TEDi finantsseisust 30. augusti seisuga. Ta rääkis, et kogu divisjoni kümnis on viimase aasta jooksul kasvanud. „Pärast COVIDi kriisi oleme näinud kümnise kasvu. See näitab positiivset suundumust ning me avaldame südamlikku tänu ustavatele koguduseliikmetele nende pühendumise eest," ütles Jepuranović.

Jepuranović kirjeldas kümnise kasutamist: 22% töötajate toetuseks ja reisikuludeks, 17% eraldisteks liitudele ja muudele üksustele, 14% kümniste jagamise tagasimakseteks, mis on ette nähtud evangelisatsiooniks, 5% Newboldi kolledžile, 7% tegevuseks, mis hõlmab koosolekute ja tegevuskulude katmist, ning 35% muudeks eesmärkideks.

Võttes arvesse kõiki eelarvekulutusi, ütles Jepuranović, et TEDi likviidsus on 18,7 kuud. See tähendab, et kui TEDi tulud peaksid äkki langema nulli, suudaks organisatsioon oma praeguseid rahalisi kohustusi täita peaaegu kolm aastat. „Me tahame vastutada ja hoolitseda oma töötajate eest," sõnas Jepuranović, selgitades TEDi likviidsusnormide põhjendusi. (Vaata kümnise kasutamise (tithe funds) joonist.)

Aruannet kuuldes kiitis pastor Guillermo Biaggi, seitsmenda päeva adventistide peakonverentsi asepresident, TEDi liikmete pühendumust koguduse töö toetamisele. Samuti jagas ta koguduse pioneeri Ellen G White’i tsitaati: „Need kogudused, kes on Jumala töö toetamisel kõige süstemaatilisemad ja heldemad, kogevad tavaliselt ka kõige suuremat vaimulikku õitsengut."

Nii peasekretäri kui ka laekuri aruanne võeti vastu 44 nõukogu liikme ja 39 TEDi kutsutud külalise poolt.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat