AKELi töötajate koosolekust Tartus

Avaldatud 9.9.2014, autor Heino Lukk

9. septembril oli Tartus AKELi pastorite ja teiste evangeeliumitööliste järjekordne kokkutulek. Külalistena viibisid sellel kokkutulekul SPA Balti uniooni esimees David Nõmmik ja tema abikaasa Alla Nõmmik, kes on jätkuvalt ka AKELi tervisetöö osakonna juht.

Avapalvuse pidas Andres Ploompuu, kes küsis, milliseid mõtteid toob sügis. Seda mitte niivõrd seoses looduses toimuvaga, kui seoses sügisega algava uue tööhooajaga kogudustes. Meie mõtted võivad olla tulevikul. Ta tõi Piiblist kolm näidet. Jumal õnnistas Iisakit ja Piibli eestikeelse tõlke järgi läks ta üha rikkamaks (1Ms 26:12,13). Ingliskeelne KJV tõlge ütleb, et ta läks üha suuremaks. Teisiti öeldes, ta läks aina edukamaks. Kui me soovime edu, ja kui Jumal meid õnnistab, siis võimegi olla edukad. Teise näitena rääkis ta Iisraeli rahva ahastama panevast olukorrast, kui neid ajas taga egiptuse sõjavägi. Ees oli meri ja minna polnud justkui kuskile, aga Jumal ütles, et minge edasi. (2Ms 14:15) Jumal ütles, et usaldage mind. Väljapääs on Jumala käes. Kolmanda näitena tõi ta kolme pidalitõbise otsustava tegutsemise Samaaria piiramisest tingitud nälja puhul (2Kn 7). Olgem meiegi otsustavalt tegutsejad, edasipürgijad.

Koguduste liidu esimees Ivo Käsk meenutas, et läheneb misjoniprojektide esitamise tähtaeg. Misjoniprojektide eesmärk on enam jõuda evangeeliumiga teiste inimesteni.

David Nõmmik rääkis pastori rollist ühiskonnas. Ta kutsus üles võtma eeskuju noorest Saalomonist, kui ta oli saanud kuningaks. Saalomon tunnistas Jumalale, et tunneb ennast pisikese poisina, kes ei mõista minna ega tulla, ning palus Jumalalt tarkust ja sõnakuulelikku südant (1Kn 3). Jumal andiski talle tarkust. Meiegi vajadus number üks on olla alandlik ja paluda Jumalalt tarkust. Jumal ütles Iiobi suu läbi: „Vaata, Issanda kartus – see on tarkus, ja hoidumine kurjast on arukus!“ (Ii 28:28) Jumalakartus seostub Issanda tundmisega. Kui evangeliumi kuulutamises peab osalema terve kogudus, siis pastor peab selles olema esirinnas. Paulus pani oma noorele kolleegile Timoteosele ka südamele, et ta ei jätaks hooletusse vaimuandi, mille ta oli saanud. (1Tm 4:14-16) Meiegi peame oma usinad oma vaimuandide kasutamisel. Olgem ustavad oma kutsele, lootkem Jumala tõotustele ja õnnistustele.

Alla Nõmmik käsitles teemat „Tervisekuulutus ja adventkogudus“. Maailmas on palju terviseprogramme, kus pole Jumalat. Meie tervisekuulutus erineb selle poolest, et meie eesmärk on tutvustada inimestele seda ainsat väge, mis suudab esile kutsuda püsiva muutuse. Ellen White'i sõnul on meditsiiniline misjonitöö seotud evangeeliumitööga sama lähedalt kui käsi on seotud kehaga. Jumala rahvas on kutsutud vähendama kannatusi maailmas. Samuti võivad muidu evangeeliumile suletud uksed olla avatud tervisekuulutusele.

Pastorite järgmine kokkusaamine on 14. oktoobril.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat