Koguduste liidu töötajate laagrist

Avaldatud 21.8.2020

18. augustil algas Läänemaal liidu töötajate suvelaager, mis vältas neljapäeva, 20. augustini. Liidu esimees Andres Ploompuu avas laagri üleskutsega, et meie peamine igatsus oleks, et „Jumala Sõna võiks paista ega jääks vaka alla ja et see Sõna võiks paista meie koguduste kaudu“. Väljendades soovi, et laagrist kujuneks positiivne aeg, mis annaks häid emotsioone, ütles Andres, et Jumal on meiega igal pool ja „kus Jumal on meiega, seal on hea olla“.

Teisipäeva õhtul pärast laagri avamist ja õhtusööki vaadati üheskoos evangelist Mark Finley koolituse ülekannet, kus ta jagas kogemusi ja juhtnööre selle kohta, kuidas jutlust ette valmistada ja kuidas jutlustada tänapäeva kuulajale. Finley koolitus on mitmeaastane seeria – kahel eelmisel suvel on Trans-Euroopa divisjoni pastorid koolitusel käinud Newboldi kolledžis, tänavu tehakse koolitusest webinare, millest üks sattus liidu töötajate laagri ajale, teisi loenguid vaatavad pastorid kodus.

Loe koolituse varasemate sessioonide kohta:

Mõtteid evangelismi ja koguduse kasvu sümpoosionilt (2018)

Newboldis toimus evangelismikoolitus (2019)

Laagri teisel päeval avastati Matsalu looduskaitseala – koos käidi mitmes linnuvaatlustornis ning nauditi sooja suvepäeva piknikku Kloostri torni juures. Pärastlõunase arutelu küsimused, mille üle juurdlemisel kujunes arutelu väga huvipakkuvaks, kasvasid välja Rein Kalmuse mõtisklusest. Rein jagas oma kogemusi ning küsis, kas vanema põlvkonna adventistidel on oma arusaam adventistlikust identiteedist ja nooremal põlvkonnal oma, ning lisas sellele küsimuse: „Kas adventistlik identiteet on midagi staatilist, kas see on kõikide põlvkondade puhul sama või on see dünaamiline?“ Pastorid jagasid oma kogemusi ja mõtteid sellest, kuidas on aja jooksul muutunud suhtlemine teiste kristlike konfessioonide esindajatega ning moodus, kuidas adventsõnumit jagada ning meile olulistest teemadest rääkida.

Laagri viimase päeva hommikupalvuse pidas Ivo Käsk, kes jagas mõtteid teistmoodi aastast ja kutsus kohalolijaid üles jagama oma kogemusi seoses ebatavalise aastaga. Võttes aluseks Moosese elu, rääkis Ivo tavalistest ja erilistest päevadest. Üks erilisi päevi oli Moosese elus kindlasti aeg, mil ehitati ja hävitati kuldvasikas, rääkis Ivo ja esitas kuulajaile küsimuse: kelle rahvas see oli, kes oli Egiptusest välja toodud? „Töö, mida me teeme koguduse juures, ei ole midagi sellist, mille oleme ise välja mõelnud. Kui Jumal läheb meie ees, siis see töö läheb korda. Kui rahvas pidi edasi liikuma, siis oli see kordaminek. Kui nad pidid vaenlasega võitlema, oli see kordaminek. Jumalalt tuleb jõud ja tarkus seda tööd teha,“ innustas Ivo. Kutsudes üles mõtlema eeskujudele oma vaimulikus elus, julgustas Ivo seadma uueks tööperioodiks uusi eesmärke ja innustuma tööst koguduses.

Laager lõppes neljapäeva lõunal osasaamisteenistusega.  

Koguduste liidu töötajate laager on igasuvine kokkusaamine, kuhu on oodatud pastorid, tööharude juhid ja liidu nõukogu liikmed ning emeriitpastorid koos peredega. Laagris puhatakse, nauditakse üksteise seltskonda ja saunaõhtuid ning arutletakse koguduse tööga seonduva üle.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat