Liidu töötajate laagris otsiti värskeid mõtteid

Avaldatud 11.7.2019

9.–11. juulini oli Põlvamaal Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu töötajate suvelaager, kuhu olid kutsutud pastorid, emeriitpastorid, teised töötajad, osakonnajuhid ja liidu nõukogu liikmed peredega.

Laager algas teisipäeval enese sisseseadmise ja üksteise tervitamisega. Pärast õhtusööki vaadati tagasi möödunud poolaastale: pastorid jagasid mõtteid kordaminekutest ja tehtud töödest või läbiviidud üritustest. Tänavu on toimunud mitmes linnas elustiiliseminar „Loomine ja tervis”, millele on järgnenud kristluse põhialuseid tutvustav kursus „Avasta kristlus”, nii mõneski koguduses on peetud aastapäeva ja/või osaletud suurema kogukonna üritustel, nagu kohvikutepäev või Kirikute Öö. Teine teema, millel teisipäeva õhtul peatuti, oli meie suhtumine teiste konfessioonide kristlastesse ning kristliku kogemuse jagamine nendega. Tõdeti, et vaatamata meie erinevatele põhimõtetele on kristlike koguduste arusaamine Jumalast väga sarnane.

Kolmapäeva hommiku palvuse pidas Olavi Laur, kes luges Piiblist loo selle kohta, kuidas Saamuel otsib Iisraelile Taaveti näol uut kuningat – 1Sm 1–13. Olavi rääkis Saamueli kui Jumala prohveti inimeseks olemisest, tema hirmudest, ootustest ja ülesannetest, aga ka Iisraeli rahva läbikukkumisest. „Olen alati imestanud Jumala optimismi üle,” ütles Olavi, rääkides sellest, kuidas Jumal Iisraeli rahva soovi peale neile kuninga andis ning pärast esimese kuninga ebaõnnestumist uue kuningaga töötama hakkab. „See on huvitav, kuidas Jumal meid tööle paneb: 1. me peame midagi tegema ja 2. me ei tea, millega see lõpeb, mida me teeme,” sõnas Olavi Saamueli näite varal, kui kõik Iisai pojad, välja arvatud Taavet, olid juba tema eest läbi käinud.

Pärast palvust tutvustas Allan Randlepp laagrilistele arutelumeetodit, mille käigus iga rühm ise sõnastas alaküsimuse suuremale küsimusele: kuidas viia hea sõnum võimalikult paljudele inimestele? Liidu töötajad pakkusid välja kuus aruteluküsimust, mille üle eraldi rühmades arutleti ja pakuti välja võimalikke lahendusi: evangeeliumisõnumi viimine uutesse piirkondadesse, töötajate tervishoiu edendamine, isiklik suhe Jumalaga, ajakirjandus ja meedia, nähtavus ühiskonnas ja kuidas kasutada palvetööd misjonis. Pärast arutelusid matkati Taevaskojas ning õhtusöögi järel esitas iga grupp ennelõunal paberile kogutud mõtteid ja võimalusi edasiseks tööks, misjärel iga laagriline valis kõigi kuue rühma ettepanekute seast kolm, mida pidas eriti oluliseks. Nii kogunes kokkuvõttesse 11 ettepanekut, mida võiks edasise töö planeerimises silmas pidada. Kõige rohkem hääli sai teemapüstitus (uutesse piirkondadesse jõudmise töörühmast), et kogudus keskenduks misjonitöös nendele asulatele, kus koguduseliikmed elavad. Õhtusele saunale eelnes elav arutelu nende punktide teemal. Liidu esimees Andres Ploompuu sõnas, et nende punktidega arvestatakse moel või teisel liidu uue tööperioodi tööplaanis.

Neljapäevase hommikupalvuse pidas Andres Ploompuu, kes alustas kirjakohaga Mt 11:28 ning jagas oma kogemust hiljutisest jalgsiteekonnast Portugalist Hispaaniasse. Meenutades oma matka ja kasutades tee metafoori ka vaimuliku teekonna või pastoritöö kohta, sõnas Andres, et iga algus on tore ja täis entusiasmi, kuid väsimuse tekkides muutub ka kõige kergem koorem raskeks. „Kohustused, mis igapäevaselt on kohased, võivad kriitilisel hetkel muutuda liiga raskeks,” ütles Andres ja lisas, et teekond on siiski väärt ette võtmist, ent tee, mis viib ellu, on kitsas. „Jumala lastena kõnnime väga erilist teed ja see on seda väärt, et koormat kanda. Üheskoos, koos kolleegidega on kergem.”

Enne lõunasööki, mis oli laagri viimane osa, said kõik soovijad Helena Ploompuu juhendamisel osaleda meeskonnatööd arendavas mängus. Mäng lõppes analüüsiga sellest, kuidas meeskonnatöö õnnestus. Helena sõnas, et mäng oli väga tore ja sellest võeti väga hästi osa. „Arengukohana tuli välja see, et inimesed tahavad korraga rääkida. Me võiks rohkem kuulata, toetada neid, kes on vaiksemad, küsida ka nende arvamust,” ütles Helena.

Laagrile tagasi vaadates väljendas Andres, kes oli veidi tõbine, heameelt selle üle, et sai siiski laagrisse kohale tulla. „Meil oli palju häid ja kasulikke, arendavaid vestlusi. Loodan, et need aitavad kaasa sellele, et uuel, algaval tööperioodil paremini edasi minna. Uusi mõtteid on vaja ja kui mõeldakse kollektiivselt, siis tulevad paremad mõtted esile. Olen tänulik kõigile, kes osalesid ja kes panustasid.”

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat