Liit soovib pastorite hariduskava edasi arendada

Avaldatud 12.12.2018

Magistriõppeprogramm

Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit on teinud alates 2014. aasta sügisest koostööd Kõrgema Usuteadusliku Seminariga (KUS), et eestlastel oleks võimalik eesti keeles ja Eestis omandada teoloogiline rakenduslik kõrgharidus. Esimesele lennule lisandus 2015. aastal ka teine lend.

Tänavu suvel lõpetas KUSi kaks esimese lennu üliõpilast: Janne Kütimaa ja Priit Keel. Praegu on õpilaste nimekirjas veel Virve Toom, Mairo Tutk, Aleksandr Tsugai, Vallo Põldaru ja Kristel Harjaks, kellest neli esimest plaanivad kooli lõpetada 2019. aasta kevadel, Kristel 2020. aasta kevadel.

Liidu talvekoosolekul oli ühe päevakorrapunktina kavas arutelu, kuidas leida viis, et pakkuda Eestis meie koguduse töötegijatele ja teistele huvilistele adventistlikku teoloogilist magistriõpet. „Meie liidu pastorite ordinatsioonikava seab pastoritele hariduslikuks sihiks erialase magistrikraadi omandamise. Seega on meie järgmine siht leida võimalus neile lõpetajatele ja teistele soovijatele magistriõpinguteks,” sõnas liidu esimees Ivo Käsk.

Eestikeelse magistriõppe leidmisel on eeliseks see, et õppijad ei pea Eestist lahkuma (paljudele korraga õppimisvõimaluse avanemine tähendaks mujal elamist, mis omakorda tähendaks, et Eesti liit jääks ajutiselt ilma mitmest töötegijast); oluline on ka see, et magistriõpinguid saaks alustada niipea kui võimalik ja et kohapealne programm peaks lisaks tasemele ja piibliõpingutele keskenduma ettevalmistusele praktilises kogudusetöös ja evangelismis.

Sama küsimuse ees seisavad ka Läti ja Leedu liit ning omavahel on magistriõppeprogrammi vajaduse üle aru peetud. Liidu talvekoosoleku delegaadid hääletasid ettepaneku poolt esitada Balti unioonile taotlus, et liit saaks magistrikraadi kaugõppeprogrammi väljatöötamisega edasi tegeleda. Selline magistriõppeprogramm oleks ühekordne ning praegu töötatakse selle nimel, et programm saaks alata 2020. aastal. Kui programm õnnestub Eestisse saada, siis oleks “meie põhiliseks koostööpartneriks Andrewsi ülikool, kes pakub selliseid magistriprogramme erinevates maailma piirkondades. Meil endal ei ole ilmselgelt võimekust sellist programmi teha,” ütles Mervi.

 

Liidu töötajate täiendõpe

Lisaks arutelule magistriõppeprogrammi üle andis liidu haridusosakonna juht Mervi Kalmus ülevaate liidu töötajate täiendõppest mööduval aastal: jaanuaris oli dr Torben Berglandi (toonane Trans-Euroopa divisjoni tervisetöö juht) loeng läbipõlemisest, kevadel oli kolmeosaline hingamispäevakooli õpetajate koolitus, veebruaris andis Trans-Euroopa divisjoni kommunikatsioonijuht Victor Hulbert koolituse kriisikommunikatsiooni vallas, aprillis pidas dr Laurence Turner seminari 1. Moosese raamatu teemal, augustis käis Eesti esindus Newboldis toimunud Mark ja Ernestine Finley evangelismi ja koguduse kasvu koolitusel ning novembris osalesid meie töötajad GLS juhtimiskonverentsil Tallinnas.

Ivo tsiteeris haridusvaldkonna arutelu kokku võttes Ellen White’i: “Need, kes on harimata, välja õpetamata ja toored, ei ole valmis minema tööpõllule, kus võimsad mõjurid nagu talent ja haridus võitlevad Jumal Sõna tõe vastu. Samuti ei suuda nad vastu minna võõraile eksituse vormidele, kus on ühendatud usuline ja filosoofiline, mille paljastamine nõuab teadusliku ja Pühakirja tõe tundmist.” (Councels for Parents, Teachers and Students, lk 514)

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat