Koguduse töötajad mõtisklesid laagris ühiskonna ja koguduse seotuse ning meeskonnatöö teemal (täiendatud)

Avaldatud 25.8.2014, allikas Meie Aeg

19. kuni 21. augustini toimus Pärnu külje all Jõekääru kämpingus igaaastane koguduste liidu töötajate laager. Töötajate laager on mõeldud pastoritele, osakonnajuhtidele ning nõukogu liikmetele ja nende perekondadele koosolemiseks, mõtete vahetamiseks ja vaba aja veetmiseks. Ivo Käsk, kes oli sel aastal laagri korraldaja, ütles, et kolleegidega on alati vahva koos olla.

Tänavuses laagris oli mõttevahetuseks valmistatud kaks teemat: koguduse seotus laiema ühiskonnaga ja pastorite meeskonnatöö. Esimesel teemal mõtiskleti laagri avapäeval toimunud paneeldiskussioonis, kus arutlesid Rein Käsk, Mervi Kalmus, Jaanus-Janari Kogerman ja Lauri Beekmann. Paneeldiskussiooni ka salvestati ning sellest saab kodulehe kaudu osa mõne aja pärast.

Meeskonnatöö arutelu juhatas Ivo Käsk sisse küsimusega, kas pastorid teevad praegu omavahel koostööd ja kas seda peaks (rohkem) olema. „Ma pean pastorite puhul eriti oluliseks, et me saaksime aru, et me saame rohkem koostööd teha ja et sellest on kasu.” Küsimusele, kas meeskonnatöö osas jõuti ka ühise eesmärgini, vastas Ivo: „Laagri arutluse kasu oli see, et me mõtlesime selle teema peale ja tagasiside põhjal võib öelda, et mõeldi – ühe ja teise mõte liikus punktist A punkti B. Kuulasime, mida teised arvavad, arutasime võimaluste üle meeskonnatööd arendada.”

Ivo pidas veel oluliseks ühist vaba aja veetmist: „Saunaskäik oli ka oluline. On hea, kui inimestel, kes koos töötavad, on hea ka niisama koos olla.”

Septembrist Haapsalu ja Kuressaare koguduse intern-pastorina tööle asuv Mairo Tutk, kellele see oli teine töötajate laager, sõnas, et talle meeldis laagris enim avapäeva paneeldiskussioon: „Kõige rohkem jäi meelde paneeldiskussioon, mida Lauri läbi viis. Mõte, mis sealt läbi käis, pani mind rohkem mõtlema – inimestesse suhtumise osas.” 

Põltsamaa ja Jõgeva koguduse pastor Hele Kulp oli esimest korda töötajate laagris ning sinna tulles ei olnud tal erilisi ootusi. „Arvasin, et on võimalus toredate inimestega koos olla ja oma kolleege paremini tundma õppida. See ootus tõesti täitus. Tagantjärele mõtlen, et midagi jäi justnagu puudu ka. Valitud arutlusteemad olid küll aktuaalsed, kuid need kippusid jääma teoreetiliseks. Kui ma koju tulin, siis ei olnud mul varasemast paremat ülevaadet sellest, kuidas elavad sõsarkogudused Eestimaa erinevates paikades, millised on nende rõõmud ja mured, kordaminekud ja väljakutsed ning palveteemad.”

Septembrist kuni maini saavad kõik pastorid ja osakonnajuhid võtta osa igakuistest töötajate koosolekutest, mille raames arutletakse erinevate teemade üle ja kuulatakse ettekandeid. Hele peab neid vajalikeks, nii informatsiooni vahetamise kui ka vaimuliku ühtsuse seisukohalt. „Üldiselt oli laager sama vaimsusega, juurde oli lisatud veidike meelelahutust ning juba see, et pered olid samuti osalemas, tegi olemise mitmekesisemaks.”

Hele lisas, et pastoritel on väga palju erinevaid ülesandeid: evangeeliumi kuulutamine hukkuvatele inimestele, väsinud ja nõrkenud koguduseliikmete toetamine, misjonimeeskondade moodustamine ja väljaõpetamine jne. „Teha on nii palju! Ehk on pastorite ühine kvaliteetne lõõgastusaeg sellisel taustal raiskamine? Siiski arvan, et pastoritele on laagrit vaja, eriti kui see on vaba ja avatud õhustikuga, tulvil tuliseid palveid ning kõrgete vaimulike eesmärkidega.”

Enda jaoks jäi Helele südamele mõte Ardo Rosina hommikupalvuse ajal jagatud mõttest, et me oleksime oma kaastööliste istutatud taimede kastjad, mitte väljarohijad – et me oleksime meeskonnatöölised.

Rein Käsk, kes on töötajae laagris osalenud juba aastakümneid, nimetas, et ta peab seliseid laagreid ja kokkusaamisi oluliseks osaduse pärast. „Oluliseks pean osadust töötegijate vahel, et me ei võõranduks üksteisest. Tulen laagrisse positiivse tundega, ja lähen ka.” Laagris käistletud teemade kohta selgitas Rein, et uut on raske leida, aga mõtevahetused tuletavad midagi olulist meelde ja panevad järele mõtlema küll. „Meeskonnatöö arutlus tuletas meelde, kuidas meil vanasti koostöö oli – paratamatult – ehitamised, tõlkimised, õppetükkide valmistamised. Praegu on elu teistsugune, neid momente peab otsima, mis võimaldaksid lähedasemat osadust.”

„Laagris tekkis tiimitunne. Sellepärast ma tahangi nendes laagrites osaleda. Aastaid tagasi, kui Tartus õppisime suveseminaridel, oli minu jaoks mitte vähem oluline kui teoloogiline osa, omavaheise suhtlemise võimalus. Ka uniooni teiste pastoritega. Muidu näeme ainult juhtfiguure, aga siis suhtlesime omavahel pastoritega. Neid ei tohiks kuidagi ära jätt, neid laagreid,” lisas Rein.

Uue hooaja esimene tavapärane töökoosolek toimub 9. septembril Tartus. „Seekord on kalendris uniooni kord ja me ootame külalisi Balti unioonist,” sõnas Ivo Käsk.

Jaga Facebookis
Loe lisaks
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat