Liidu nõukogu koosolekust - 02.04.2018

Avaldatud 4.4.2018

Ootamatult lumine aprillikuu nõukogu kokkusaamine toimus seekord jälle Madara 29 kontoriruumides. Koosolekut alustas liidu peasekretär Virve Toom mõtisklusega Luuka 5:12-16 ainesel, kus Jeesus tervendab pidalitõbise mehe.

Teksti selgitades rääkis Virve sellest, kuidas juutide jaoks oli pidalitõbi kõige roojasem roojasus, ehk sa olid Jumala karistuse alla langenud ning samahästi kui surnud. Kuid Jeesus oli erinev, ta puudutas seda pidalitõbist meest ning algkeel isegi vihjab sellele, et ta võis teda emmata. Virve viis kuulajata mõtted selle juurde, et kas meie suhtumine inimestesse on nagu rabidel ja juutidel või nagu Jeesusel. Kuidas me käitume „patustega“? Kas me teenime hüljatuid? Kas me anname edasi selle tervendava väe, mis on Jeesuses?

Selliste mõtete juurest on aeg jääda palvele ja üheskoos laulda. Ülestõusmispühade aeg oli hea võimalus ühiselt rõõmustada Jeesuse ülestõusmise üle ning laulust kõlasid mõtted: „Mu võit on suur, sest Jeesus elab nüüd“.

Tööharude ülevaated

Pärast ühist palveaega oli esimeseks suureks teemaks kõigil kohal olevatel tööharu juhtidel teha ülevaade oma senistest tegemistest ning plaanidest tuleviku osas. Esimesena rääkis Allan Randlepp, kes on pere-, laste- ja tervisetöö juht ning Terve Elu keskuse juhataja. Alustuseks tegi Allan ülevaate Terve Elu keskuse tegemistest ning rääkis, kuidas lähevad keldrikorruse remonditööd. „Plaan on selline, et aprilli lõpuks võiks see valmis saada. Siis lähevad üleval saalis toimuvad trennid ja füsioteraapia alla korrusele ning ülemine korrus läheb remonti, et saaliosa maikuu jooksul suuremaks saaks,“ selgitas Allan. Allan kutsub kõiki juuni alguses keskuse esimesele sünnipäevapeole. Hetketegemistest veel rääkides on tulemas kaks turunduskampaaniat ning arenemas koostöö Kompassi kogudusega. Tööjõu osas on toimunud mitmed muutused ning Allani sõnul on abi igati tulnud töökäte osas.

Tervisetööst rääkides toob Allan esile elustiilikoolituse „Loomine ja tervis“ toimumise Rakveres ja Viljandis. Huvi on koolituse korraldamise vastu tundnud näiteks ka Põltsamaa kogudus. „Sügisel on lootust, et ka Trans-Euroopa divisjoni tervisetöö juht Torben Bergland tuleb Eestit külastama,“ ütles Allan. Üldine tööharu suund on Allani sõnul koostöö arendamine ja abi pakkumine kogudustele oma tervisetöö arendamiseks.

Peretöö osas on iga kuu Pereraadio eetris saade „Üheskoos“, Meie Ajas on regulaarne pererubriik ning suvel on tulemas järjekordne perelaager. Lastetöö osas selgitas Allan kahte peamist suunda: lastetunniõpetajate koolitamine ja materjalide tootmine ning tõlkimine. Samuti tegeleb tööharu tavapäraste lastelaagrite korraldamisega, nagu laste laulupäev, poiste laager ning tüdrukute laager.

Noortetööd tutvustas tööharu juht Mairo Tutk. „Paljud aktiivsed noored on seotud koguduste rajamisega ning sellel aastal panustame sellega seoses väikegruppide töösse ja edendamisesse,“ alustas Mairo oma ülevaadet. Üritustest rääkides on plaanis tavapärased sündmused: Piiblipäev Türil, mis on kiiduväärt Türi koguduse noorte algatus, noortelaager, pallipäev ja aastavahetuse üritus. Selle aasta senine suurim ettevõtmine oli hiljuti toimunud ülemaailmne noortepäev, mille raames viisid projekte läbi noored Tallinnast ja Rakverest. (Loe lähemalt). Põhiliseks murekohaks noortetöös on Mairo sõnul see, et mitmetes kogudustes pole valitud noortejuhti, isegi mitte kontaktisiku näol, ning nii jääb paljugi infot edastamata.

Mervi Kalmus isikliku töö, hingamispäevakooli ning haridustöö juhina tegi alustuseks ülevaate hingamispäevakooli arengutest. Tal on hea meel, et alguse on saanud selle-aastane koolitusseeria, kus esimesel korral oli kohal 46 inimest. Suurim väljakutse hingamispäevakooli arendamises on Mervi jaoks inimeste mõtteviisi muutuse toomine, aitamaks aru saada hingamispäevakooli eesmärgist ja ülesandest. Materjalide poole pealt on uute liikmete õppetükkidest pooled ilmunud ja pooled veel tulemas.

Haridustöös on kaks põhilist valdkonda: akadeemiline ja koguduseliikmete haridus. Hetkel õpib Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris 7 tudengit, kellest 2 plaanivad lõpetada sellel aastal ja ülejäänud järgmisel aastal. Lisaks on veel tudengeid õppimas Newboldi kolledžis või sinna õppima asumas. Koguduseliikmete haridustaseme tõstmisel panustab tööharu materjalide tootmisesse ning piiblikooli sessioonide kaudu huvitavate loengute pakkumisse, et koguduseliikmetel oleks võimalik oma teadmisi täiendada.

Järgmisena räägib Andres Ploompuu pastorite ühenduse tegemistest. Iga-aastane töö on külastused ja vestlused liidu töötajatega. Samuti on välja töötatud ordinatsioonikava valguses üks Andrese ülesandeid jälgida pastorite liikumist ordinatsiooni suunas ning läbi viia vastavaid koostöövestlusi. Üheks lähiaja eesmärgiks on veel välja anda diakonite ja diakonisside käsiraamat.

Kommunikatsiooni ja meediatöö tegemisi tutvustas Vallo Põldaru. Sellel aastal on tööharu rõhku pannud videomaterjali tootmisele ning töös on mitmeid ettevõtmisi. Vallo sõnul on hetkel käimas Pereraadios koguduse saatesarja ettevalmistamine ning samuti on lootust lähiajal saada hingamispäevakooli õppetükid nutiseadmetes kättesaadavaks. Lähikuudel on tulemas arutelukohtumine tööharu tuleviku osas ning koolitus tehnikahuvilistele videovaldkonnas.

Liidu esimees Ivo Käsk koguduste rajamise koordinaatorina tutvustas tegevuskava valguses koguduste rajamise arenguid ning tal on väga hea meel hetkel kahe aktiivse kogudusepistiku üle ning lisaks on juba käimas plaan rahvusvahelise koguduse rajamiseks Terve Elu keskuse juurde. Ivo loodab veel leida initsiatiivi venekeelse pistiku algatamiseks ning samuti kodukoguduste loomiseks ennekõike piirkondadesse, kus hetkel kogudust ei ole. 12. mail toimub tegutsevatele koguduserajajatele mõeldud inspiratsioonipäev.

Teised teemad

Kui eelmises nõukogus oli arutlusel teema Mervi Kalmuse õpingusoovist Newboldi doktorantuuri õppeprogrammis, siis seekord käis jutt samal teemal Andres Ploompuu kohta. Andres on sellise pakkumise üle järele mõelnud ning soovib sarnaselt Mervile alustada õpinguid DMin programmis.  See tähendab ka vajadust kohandada Andrese töökoormust ja katta tema õpingutega seotud kulud, eeldusel, et ka Balti Unioon osaleb Andrese ja Mervi õpingukulude katmisel.

Järgmiseks arutelupunktiks oli Vallo Põldaru jätkamine liidu meedia- ja kommunikatsioonitööjuhina. Tööharu tulevik on juba mõnda aega olnud aruteluteemaks ning liidu nõukogu otsustas, et senine töökorraldus läheb ümberkorraldamisele ning tööleping Vallo Põldaruga lõpetatakse 02.05.2018.

Päeva lõpetasid rahaasjadega seotud teemad. Nendest esimene oli informatsioon liidu hoiusest tegevusloata jäänud Versobank pangas. Nõukogu kiitis heaks uue arveldusarve avamise COOP pangas peamiselt rahaliste vahendite hoiustamiseks.

Viimaseks päevakorrapunktiks oli ettepanek teha võimalus sularaha sissemaksete tegemiseks liidu arveldusarvetele kohalike koguduste laekuritel. See tähendab seda, et kogudustele pakutakse võimalust teha sularaha sissemakseid ilma ise kulu kandmata. Nõukogu poolt leidis see ettepanek toetust.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat