Nõukogu koosolek 12. märts 2018

Avaldatud 22.3.2018

12. märtsil kogunes sellel aastal teist korda liidu nõukogu oma korralisele kokkusaamisele. Seekordne kokkusaamine toimus Terve Elu keskuse ruumides aadressil Tondi 26. Lisaks vaheldusele oli nõukogu liikmetel hea võimalus tutvust teha Terve Elu keskuse ruumidega ja näha, kuidas keldrikorruse remont edeneb.

Koosolek algas kogemusliku vestlusringiga, kus alustuseks jagas Veljo Lobjakas kogemust tema hiljutiselt reisilt soojale maale. „Maailm iseenesest on väga kuri, sealhulgas ka mina. Aga Jumal ei vali, kelle peale ta oma armastust välja valab. Seda jagab ta kõikidega,“ mõtiskles Veljo. Veljo julgustas nõukogu liikmeid käima meile Jumala poolt antud teed, sest see on ainus tee, mis toob tõelist rõõmu.

Hele jagas oma mõtteid Piiblikangelastest ning ühines Veljo mõttega, et Jumal saab ja tahab kasutada neid, kes Teda järgivad. Andres lisas mõttevahetusele võrdluse levinud vastandumise kultuurist „meie või nemad“, kuid tuletas samas meelde, et oluline on näha suuremat pilti ning olla vabad kurjuse piiridest ja piiritlusest. Üheskoos tõdeti, et kuigi me oleme puudulikud inimesed, siis Jumala töö selle pärast seisma ei jää ning Tema plaan saab teoks.

Esimene suurem päevakorrapunkt oli Paide koguduse tuleviku arutamine. Nõukogu liige ja Paide koguduse pastor Rein Kalmus kirjeldas koguduse hetkeolukorda ning põhiline murekoht on see, et koguduses ei leidu aktiivseid ametikke ning vastutajaid. Üks võimalus oleks Paide kogudus reorganiseerida väikekoguduseks, mida eelnevalt küll Eestis kasutatud pole, kuigi tegelikult on see üks kindel etapp uue koguduse rajamisel. Väikekoguduse staatus tähendab seda, et kogudus kuulub liidu või emakoguduse alla nii liikmeskonna kui administratiivse asjaajamise poolest, kergendades nii ennekõike väikekoguduse raamatupidamist ja muid administratiivseid toiminguid. Ivo Käsk selgitas, et antud olukorras saaks Paide väikekogudus toimuma liidu koguduse osana. Järgmiseks sammuks liidu poolt oleks välja töötada täpsem väikekoguduste toimimise kord Eesti liidus ning oodata Paide koguduse nõukogu poolset sooviavaldust väikekoguduseks saamisel.

Järgmiseks teemaks oli Mervi Kalmuse õpingute küsimus. Hiljutine uudis Inglismaalt teatas, et Newboldi kolled˛ koostöös Andrewsi ülikooliga hakkab pakkuma praktilise usuteaduse doktoriõpet (DMin - Doctor of ministry). Doktoriõpe toimuks intensiivkursuste baasil neli aastat ning keskendub mitmerahvuselisele/multikultuursele misjonile ja teenistustööle. (Link uudisele) Mervi on avaldanud soovi töö kõrvalt doktoriõppega liituda ning liidu nõukogu arutas seetõttu ennekõike rahastusega seotud teemasid. Andres Ploompuu jagas oma teadmisi sellest, et divisjon loodab, et meie unioonist liituks doktoriõppeprogrammiga kolm inimest. Seega on ka Unioon sellisest ettevõtmisest huvitatud ning üles näidanud valmidust panustada õppetöösse. Teema tutvustusele järgnes pikk arutelu doktoriõpete võimalustest ja vajalikkusest Eesti liidu vaatenurgast. Liidu nõukogu otsustas ühehäälselt toetada Mervi Kalmuse õpingusoovi ning sealhulgas kohandada tema töökoormust ja katta tema õpingutega seotud kulud koostöös Uniooniga.

Enne lõunapausile minekut oli aeg tunnustada väärikaid Liidu nõukogu liikmeid. Meie staa˛ikal pastoril Rein Kalmusel oli vahepeal täitunud kuuekümnes eluaasta ning Liit väljendas talle omapoolset tänu väikese kingituse ning piduliku sünnipäevalauluga.

Pärast kosutavat lõunapausi jätkas koosolek ülevaate ja aruteluga Tallinna I koguduse plaanidest seoses Mere puiestee 3 kirikuhoone tulevikuga. Ivo Käsk andis ülevaate remondiplaanide algusloost ja jõudis tänasesse päeva, kus hoone terviklahendus on välja töötatud, eelprojekt valmis ning ehitusluba taotlemisel. Arutelu käigus sai läbi arutad liidu kui hoone omaniku roll antud olukorras. Liidu nõukogu võttis senised toimingud teadmiseks ning ootab Tallinna I koguduselt infot eelarve ja täpsema tööplaani osas.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat