Koguduste liidu nõukogu 17.10.2021

Avaldatud 19.10.2021

Pühapäeval, 17. oktoobril sai Tallinnas Terve Elu Keskuses kokku seitsmenda päeva adventistide koguduste Eesti liidu nõukogu korraline koosolek, mille avas palvusega liidu peasekretär Virve Toom, kes küsis: „Kui te reisile lähete, kas te ostate või korjate mälestuseks midagi kaasa?“ Virve meenutas oma suvist reisi Norra, kus ta mõõna ajal jalutas merepõhjas ning tekkis soov merekarpe kaasa korjata, ja võrdles seda Iisraeli rahva läbiminekuga Jordani jõest. „Jumal andis Joosuale korralduse jõepõhjast kive välja tuua – mälestuseks,“ sõnas Virve, viidates loole Joosua 4:1–10. „Kui ratsionaalne see oli – tegeleda mingite kividega, kui suur rahvahulk pidi ootama,“ arutles Virve. „Jumal pani kõik pausile, need kivid olid mälestuseks, kuid mitte ainult selle sündmuse mälestuseks, vaid meenutuseks, et Jumal juhib ja saadab edasi. Need kivid olid julgustuseks ja kinnituseks edasise suhtes.“

Virve võttis ette nõukogu päevakorra ja küsis, missugused punktid sellest viitavad mäletamisele kas meie isiklikus elus, koguduse tegemistes või koguduste liidu plaanides, mille eesmärk on luua uusi mälestusi. Üks punkt – 2022. aasta aprillis kevadpidustuste korraldamine – on otseselt seotud koguduse töö mäletamisega: täitub 125 aastat adventkuulutuse algusest Eestis.

Koguduste liidu laekur Jaanus-Janari Kogerman esitas finantsaruande, mis on koostatud kahe perioodi võrdluses: jaanuar kuni juuni lõpp 2020 ja jaanuar kuni juuni lõpp 2021. Selle perioodi võrdluses on netokümnist laekunud 20 tuhat eurot rohkem, kui eelarvesse planeeritud. Võrreldes eelarvega on vähem kulunud sõidutoetustele ja tööjõukuludele. Jaanus-Janari selgitas, et põhjus selleks on paljude ürituste ärajätmine või edasilükkamine nii kohalikul kui ka uniooni või divisjoni tasandil, aga ka see, et paljud üritused ja muutused töötajaskonnas olid planeeritud või toimusid teisel poolaastal ning need ei kajastu seetõttu I poolaasta aruandes.

Kümnise laekumisest anti ülevaade kahe perioodi võrdluses: 2019. aasta september kuni 2020. aasta august ja 2020. aasta september kuni 2021. aasta august. „On kogudusi, kus kümnise kasv on enam kui 50%, ja on kogudusi, kus kümnise toomine on vähenenud,“ sedastas Jaanus-Janari. „Ühe koguduse lõikes võib suur muutus tähendada erakorralise kümnise laekumist, samas üle-eestiliselt ei ole erakorraline laekumine nii nähtav. Kokku on kümnis kasvanud 5%, see tähendab 39 000 eurot.“ Pea pool kümnisest (49%) kulub pastorite ja evangelistide tööle, tööharude kulud ja kontori kulud võtavad 36,6%, meediatööle kulub pea kuus protsenti, pensionifondile pea seitse protsenti ja muudeks kasutusteks üks protsent.

Koguduste liidul on sihtotstarbega fondid, mille vahendeid muude eesmärkide täitmiseks kasutada ei või: kirjalik piiblikursus, globaalmisjon, projektide fond, terve elu keskus ja Ellen White’i raamatute fond, ehitusfond, misjonifond, erakorraline kümnisefond ja suurürituste reserv.

Eelnevate protokollide ülevaatamisel räägiti ka misjonifondi kasutamisest ning Liisu Jallai Kompassi kogudusest julgustas oma kogemuse põhjal kõiki kogudusi taotlema oma misjoniprogrammi elluviimiseks toetust just sealt. Selleks tuleb koguduse pastoril ühendust võtta liidu peasekretäri Virve Toomiga ning soovi avaldada.

Järgmise päevakorrapunktina arutati 2022. aasta kalenderplaanide üle, kinnitati nii annetuste kui ka ürituste ja teemapäevade plaanid.

Heaks kiideti ka ettepanek korraldada 2022. aasta kevadel kevadpidustused, tähistamaks adventkuulutuse 125. aastapäeva Eestis. Kuna adventliikumine Eestis sai alguse Tallinnas, siis mõte on korraldada pidustused Tallinnas.

Koguduste liidu nõukogu kiitis heaks ettepaneku algatada Tallinnas kahe uue kogudusepistiku loomine: venekeelse pistiku loomise juhiks saab Aleksandr Tsugai, kes on ühtlasi Tallinna III koguduse pastor; eestikeelse uue pistiku loomise juhiks on koguduste liidu koguduste rajamise koordinaator Ivo Käsk. Lähemalt saab sellest lugeda siit.

Septembri alguse seisuga suundus emerituuri pastor Rein Kalmus, kellele nüüd taotletakse Balti Unioonilt emeriitpastori tööluba, mis võimaldab Reinul viia läbi talitusi, mille tegemiseks pastori ordinatsioon loa annab.

Kaks päevakorrapunkti olid seotud ehitusfondi teemadega. Nõukogu otsustas toetada Jõhvi kogudust väravate paigaldamise kulude katmisega liidu üldisest ehitusfondist. Toetati Tartu kogudust evakuatsioonivalgustuse täiendamiseks tehtud kulude katteks. Samuti kiideti heaks ettepanek vahetada Tartu kiriku korteris välja kolm amortiseerunud akent ning katta kulud üldisest ehitusfondist vastavalt hinnapakkumisele.

Tulenevalt vajadusest korraldada tõhusamalt stuudiotööd otsustati moodustada telemeedia kolleegium, nii et kogu videotöö korraldamine ei jääks paari inimese õlule. Kolleegiumi ülesanne on töötada välja edasisi plaane ja koordineerida telemeedia-alast tööd. Kolleegiumi liikmete arv võib vastavalt vajadustele muutuda – sellist paindlikkust on liidu esimehe Andrese sõnul tarvis sellepärast, et varem ei ole meie liidus sellist kolleegiumi olnud. Nõukogu kinnitas telemeedia kolleegiumi liikmeskonna 8-liikmelisena: Mervi Kalmus, Andres Ploompuu, Indrek Ploompuu, Hans Soosaar, Meeri Pajula, Marju Kiplok, Hele Kulp, Kristjan Kalmus.

Nõukogu koosoleku lõpuosas rääkis Aleksandr Tsugai venekeelse Meie Aja tegemistest. Juunikuu nõukogu koosolekul avaldas Aleksandr mõtet, et selline väljaanne võiks olla – see ei oleks eestikeelse ajakirja koopia, vaid omanäoline ajakiri. Nüüd on kolleegium – Aleksandr Tsugai, Aleksandr Glamozdinov, Arina Karlova ja Genri Tron – ühe korra kokku saanud ning esimene ajakirjanumber ilmub loodetavasti veebruaris. „Lootus on, et ajakiri hakkab ilmuma kaks korda aastas – suvenumber ilmub sügisel, talvenumber veebruaris,“ sõnas Aleksandr Tsugai, kes täidab praegu ajakirja toimetaja kohuseid.

Koguduste liidu nõukogu järgmine korraline koosolek on talvekoosolekul 16. jaanuaril.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat