Uute kogudusepistikute rajamine Tallinnas

Avaldatud 20.10.2021

Seitsmenda päeva adventistide koguduste Eesti liidu strateegilise plaani 2020–2025 tegevuskava misjonieesmärkide üks eesmärk on sõnastatud nii: loome uusi kogudusepistikuid ja gruppe ning suuname tähelepanu ja ressursse kogudusetöö tugevdamisele meie suuremates linnades.

Koguduste liidu koguduste rajamise koordinaator Ivo Käsk sõnas, et koguduste rajamise tööharus tegutsetakse selle nimel, et meie riigi pealinnas Tallinnas oleks kogudus iga viiekümne tuhande elaniku kohta. Tänavuse aasta 1. oktoobri seisuga on registreeritud elanike arv Tallinnas 445 903. „Meil on Tallinnas kaks kogudust (Tallinna I ja III kogudus), üks väikekogudus (Kompass) ja üks kogudusepistik (rahvusvaheline kogudusepistik TISDAC). See teeb ühe koguduse umbes saja tuhande elaniku kohta.“

Koguduste liidu nõukogule esitati ettepanek kiita heaks tuumikgruppide loomine kahe uue kogudusepistiku rajamiseks: üks venekeelne ja üks eestikeelne kogudusepistik. Venekeelse pistiku loomist hakkab juhtima Tallinna III koguduse piiblitööline Aleksandr Tsugai ja eestikeelse pistiku loomist koguduste rajamise koordinaator Ivo ise.

Lähtudes Eesti koguduste liidu koguduste rajamise tööjuhise põhimõtetest on nende koguduste rajamise sammud järgmised:

  1. liidu administratiivkomitee (juhtkond) annab koguduse rajamise algatusele nimetatud isiku juhtimisel heakskiidu. „See heakskiit annab rohelise tule koguduse rajajale teha tööd koguduse rajamise tuumikgruppi liikmete värbamiseks,“ sõnas Ivo;
  2. kui tuumikgrupp on värvatud, siis kiidab selle heaks uue kogudusepistiku emakogudus. Kui pistikul ei ole emakogudust, siis liidu juhtkond;
  3. tuumikgrupp töötab välja koguduse rajamise projekti (missioon, visioon, väärtused, strateegia, asukoht, sihtrühm) ning esitab selle kinnitamiseks liidu nõukogule;
  4. kogudusepistik viib ellu oma plaani uue koguduse sünniks.

Koguduste rajamise koordinaator ja ühe tulevase pistiku juht Ivo Käsk sõnas, et iga uus kogudus on uus värav, mille kaudu saab sisse tulla ja Jumalat tundma õppida ning kogeda, mis on kogudus. „Iga uus kogudus on misjoniüksus oma programmi ja pingutustega,“ ütles Ivo. „See ongi meie eesmärk ja missioon – minna kõike maailma ja teha jüngriteks. Me ei saa jääda ootama, et nad tuleksid sinna, kus meie oleme, vaid minema ise igale poole.“

Aleksandr sõnas, et koguduste rajamine on üks olulisemaid misjonitöö vorme. „Minu arvates on see üks suuremaid misjoniprojekte, mis kogudus siin Eesti tingimustes üldse teha saab,“ ütles Aleksandr ning lisas, et kõik kogudused ei ole selleks oma liikmete arvu poolest küll võimelised, aga suuremad kogudused võiksid seda vähemalt proovida. „Keegi ei ole kindel, mis sellest praegusest mõttest välja tuleb, aga see annab lisakogemuse kõigile ka tulevikku vaadates.“

Koguduste liidu esimees Andres Ploompuu selgitas, et praegu on protsess veel väga algstaadiumis, liidu nõukogu andis pistikute loomisele oma heakskiidu, kuid praegu ei ole veel tuumikgruppe loodud ega muid praktilisi samme edasi astutud. Andres lisas, et meie kõigi eesõigus on tulevaste pistikute edenemise pärast palvetada.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat