Liidu nõukogu koosolekust - 17.08.16

Avaldatud 19.8.2016

Kolmapäeval, 17. augustil sai Tallinna kirikus kokku liidu nõukogu oma korralisel koosolekul. Nõukogu liikmed teenisid päeva alustades Jumalat Sõna lugedes, lauldes ja palvetades. Oma mõtiskluses tuletas liidu esimees Ivo Käsk Apostlite tegude raamatu esimeste peatükkide põhjal meelde algristikoguduses toimunud protsesse. Võrreldes Jeesuse surmaeelse ajaga, olid Jeesuse järgijate juures lühikese aja jooksul toimunud suured muutused. Jumal valas välja Püha Vaimu ja toimus palju imelist, palju inimesi liitus kogudusega. Kurja rünnakud olid aga kohesed, järgnes suur tagakiusamine. Igale vaimulikule elavnemisele on saatan ikka vastanud suure vastutööga. Selleks võib olla nii rünnak kui tähelepanu kõrvale juhtimine. Nii peaksime meiegi olema ärksad ning valmis selleks, et koguduseliikmete pühendumise ja innukuse kasvule järgnevad kurja püüded ära nullida.

Jätkates liidu peakoosoleku järgset töö organiseerimist, olid nõukogu koosoleku päevakorras ka seekord erinevad valimised ja volitamised. Liidu nõukogu valis uueks kommunikatsioonitöö juhiks Vallo Põldaru, kelle ülesandeks jääb jätkata nii seni toiminud kommunikatsioonitööd kui ka arendada liidu meediamisjoni tööd, mis aitaks meil evangeeliumisõnumiga jõuda inimesteni väljaspool kirikut. Vallo asub täiskohaga liidu tööharujuhina tööle alates 1. novembrist 2016. Soovime Vallole tema uues ametis õnnistusi ja häid ideid! Laste-, pere- ja tervisetöö juhi (või juhtide) leidmiseks jätkatakse endiselt tööd. Eelistatud lahenduse kohaselt soovib liidu nõukogu leida selleks tööle täisajaga tööharujuhti.

Nimetati liidu administratiivkomitee ehk AdCom. Just sellise nimetuse all tuntakse üleilmse kiriku struktuurides tavapärast juhtorganit, mis tegutseb liidu nõukogu nimel ja volitusel nõukogu koosolekute vahelisel perioodil ja millel on õigus otsustada liidu tööga seotud jooksvaid ja kiiresti reageerimist vajavaid küsimusi. AdCom valmistab ette ka liidu nõukogu koosolekute päevakorra. Liidu AdComi kuuluvad ameti poolest liidu esimees, peasekretär ja laekur, lisaks neile võib liidu nõukogu sinna määrata veel liikmeid. Liidu nõukogu kinnitas AdComi liikmed sellises koosseisus: Ivo Käsk, Virve Toom, Jaanus-Janari Kogerman, Mervi Kalmus ja Andres Ploompuu. Samuti nimetati kirjastustöö juhi ettepanekul ametisse kirjastustöö nõukogu koosseisus Jaanus-Janari Kogerman, Mervi Kalmus ja Rein Käsk. Noortetöö juhi ettepanekul kinnitati noortetöö osakonna nõukogu, kuhu nüüdsest kuuluvad Mairo Tutk, Liisu Jallai, Vallo Põldaru ja Jaanus Jallai. Seoses noortetöö juhi vahetumisega kutsus liidu nõukogu Eesti Kirikute Nõukogu Noortetöö Nõukogust tagasi Susanna Soosaare ja nimetas uueks liidu esindajaks EKNNNi juures Mairo Tutki. Viimasena nimetati ametisse ka Meie Aja kolleegium, kelle ülesandeks on hoolitseda ajakirja Meie Aeg väljaandmise ja sisu eest. Kolleegiumisse kuuluvad toimetaja Averonika Beekmann, Vallo Põldaru, Jaanus-Janari Kogerman, Mervi Kalmus, Andres Ploompuu ja Kaile Tuvi. 

Liidu nõukogu jätkas arutelu ka pastorite tööpiirkondade asjus. See on valdkond, kus terve hulk küsimusi nõuab pikemas perspektiivis lahendust, et tagatud oleks nii kogudusetöö korraldatus kui ka pastorite jätkuv ametialane ja vaimulik areng. Juba nõukogu juulikuu koosolekul tehti otsuseid mõningate tööpiirkondade muudatuste osas, mis veel kuuks ajaks settima jäeti. Neis asjus täiendavaid muudatusi ei tehtud. Nõnda tegutseb alates 1. septembrist 2016 Haapsalu koguduse pastorina Marge Randlepp. Marge jätkab ka Keila koguduse pastorina. Alates 1. oktoobrist 2016 tegutseb Põltsamaa koguduse pastorina Rein Kalmus. Rein jätkab ka Türi ja Paide koguduste pastorina. Alates 1. oktoobrist 2016 asub Pärnu koguduse pastorina tööle Andres Ploompuu. Juba juulikuu lõpuga lõpetas töö Põltsamaa koguduse juures Viktor Nõmmik. Viktor jätkab Viljandi koguduse pastorina.  Mairo Tutk lõpetab töö Haapsalu koguduse juures augusti ja Kuressaare koguduse juures septembri lõpus. Mairo edasise tööpiirkonna küsimuse juurde tuleb nõukogu tagasi septembrikuu koosolekul. Septembrikuu koosolekule jäi lahendada ka edasise pastoraalse töö korraldamine Kuressaare koguduses.

Ühe pikema päevakorrapunktina räägiti nõukogus ettevalmistustööde käigust Tallinna mõjukeskuse avamiseks. Nõukogu kiitis heaks töös oleva perekeskuse mudeli. Laual oli ka pakkumine keskuse tööks vajalike ruumide ostmiseks, mille osas tehakse otsus eeldatavalt nõukogu järgmisel koosolekul.

Viimase päevakorras olnud punktina eraldas nõukogu juhtivametnike ettepanekul 1250 eurot liidule uue projektori ostuks.

Järgmisel korral saab liidu nõukogu kokku septembri keskpaigas, aga sel korral mitte ühepäevaseks koosolekuks, vaid kahepäevaseks visioonikoosolekuks 18.-19. septembril, mil keskendatakse tähelepanu liidu üldisele visioonile ja erinevate liidu tööharude rollile sellest visioonist lähtuvalt.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat