Liidu nõukogu koosolek 13.06.2021

Avaldatud 16.6.2021

Pühapäeval, 13. juunil toimus seitsmenda päeva adventistide koguduste Eesti liidu nõukogu väljasõidukoosolek, kokku saadi Märjamaal Luhtre talus. Nõukogu päevakord oli pikk ja sinna mahtus väga eriilmelisi teemasid.

Enne päevakorra juurde asumist pidas palvuse pastor Rein Kalmus, kes võttis oma mõtiskluse aluseks nõukogu koosolekule eelnenud hingamispäeva piiblitunnis esitatud küsimuse, miks soovis Jumal ehitada maa peale pühamu. „Kui me mõtleme pühamust, siis räägime ohvrist, taevasest pühamust ja prohvetikuulutustest ning eeluurimiskohtust. Kuid pühamu räägib meile 2. Moosese 25:8 põhjal eelkõige lähedusest. Sellest, kui oluline on lähedane suhe, et kogeda õnne,“ rääkis Rein. Tuues näiteks lapsed, kes vajavad terveks inimeseks kasvamisel vanemate lähedust, ning abielulise intiimse läheduse, rõhutas Rein, et „lähedus kasvatab terve hinge, see muudab inimest“. Rein lõpetas palvuse mõttega sellest, mida me pühamuteenistuse juures rõhutame: „Kuhu me asetame rõhud? Sellest sõltub meie vaimulikus elus palju. Lähedus kasvatab meis Kristuse iseloomu.“

Tavapäraselt sai nõukogu ülevaate ka liidu finantsseisust, liidu laekur Jaanus-Janari Kogerman tõi välja, et koroonaviiruse kriisist tingitud piirangute tõttu on mitmed tegevused ära jäänud ja paljud kulud väiksemad ning tuleb leida võimalusi töö korraldamiseks ka sellises olukorras. Üheks väljakutseks on muuseas ka liidu misjonifondi kasutamine ning selleks on liidu juhtkonnale oodatud kõigi koguduste misjoniprojektid. Kuigi piirangute perioodil on eriti sularahas kümnise tagastamine natukene keerulisem, on kümnist sel aastal kogunenud rohkem, kui eelmisel aastal samal ajal. Jaanus-Janari soovitas annetuste kogumisel regulaarselt tutvustada ka toeta.advent.ee lehekülje võimalusi, mis võimaldab annetada igal ajal ja kohas.

Üks päevakorrapunktide jaotus hõlmas kogudusetöö tegijaid. Kuna praegune Tallinna III koguduse, Tallinna rahvusvahelise kogudusegrupi (TISDAC) ja Valgu grupi pastor Vadim Skrypiy soovib teatud perioodi vältel töötada väiksema koormusega, esitas liidu juhtkond nõukogule ettepaneku viia Tallinna III pastoriks praegune Jõhvi ja Narva koguduse pastor Aleksandr Tsugai, millest tulenevalt on vaja venekeelset pastorit, kes töötaks Ida-Virumaal – selle küsimusega on juhtkond mõnda aega töötanud ning esitanud kutse Venemaa pastorile Aleksandr Glamozdinovile. Liidu esimees Andres Ploompuu andis ülevaate läbirääkimiste käigust ja sisust ja sellest, et potentsiaalne uus pastor on veebikoosolekul kohtunud ka Jõhvi ja Narva kogudusevanematega. Nõukogu võttis vastu otsuse kutsuda Aleksandr Glamozdinov Ida-Virumaa adventkoguduste pastoriks alates 1. septembrist 2021. Aleksandr kolib praeguse plaani kohaselt Eestisse viieks aastaks, Aleksandril ja abikaasa Olgal on kaks teismelist last.

Vadim Skrypiy jätkab alates 1. septembrist osalise tööajaga Tallinna rahvusvahelise kogudusegrupi ja Valgu väikekoguduse pastorina. Alates samast ajast on Tallinna III koguduse pastor Aleksandr Tsugai.

Teine töötajatega seotud otsus puudutab palgata puhkusel olnud Mervi Kalmust, kes hakkab alates 1. septembrist osalise koormusega vedama koguduste liidu haridustööd ning panustab ka meediamisjonisse. Tallinna I koguduse pastor Olavi Laur töötab käesoleva aasta maist kuni aasta lõpuni osalise koormusega Käru hooldekodus kaplanina – Olavi esitas sellesisulise palve liidu nõukogule ning nõukogu kiitis selle heaks.

Teine teemajaotus oli seotud koguduse laagripaigaga Samlikul. Jaanus-Janari Kogerman rääkis, et arhiivimaterjalides leidus info, et selle paiga ajalooline nimi on Rõõmusaare – sellest tulenevalt esitati nõukogule ettepanek nimetada koguduse laagripaik ümber ajaloolise nimega. Nõukogu kiitis ettepaneku heaks, ametliku aadressi muutmise osas esitatakse ettepanek Põhja-Pärnumaa vallavalitsusele. Liidu esimehe ettepanekul otsustas nõukogu täiendavalt eraldada 1000 eurot, et soetada laagripaika tööriistu. Eeloleval pühapäeval, 20. juunil on Samlikul talgupäev, selleks ja ka muudeks puhkudeks on laagripaigas tarvis käsitööriistu nagu rehad-labidad, oksakäärid, kaitsevahendid jms.

Liidu nõukogu otsustas eelmisel aastal, et laagripaika tuleb rajada hügieeniplokk duššide ja wc-de ning saunadega. Nüüd kinnitati hügieeniploki materjalide eelarve, milleks kasutatakse liidu ehitusfondis olevat laagrikeskuse allfondi vahendeid. Tööd loodetakse teostada vabatahtlike ja toetajate abiga. Sel aastal on laagrikeskuses sponsorite initsiatiivil ehitatud saunamaja, kaevatud tiik ja tehtud muid väiksemaid töid.

Ehitusfondiga seoses otsustas nõukogu veel ära, et 2021. aasta järgmised kaks ehitusfondi üle-eestilist annetust suunatakse Pärnusse ja Rakverre, need kogutakse 14. augustil ja 9. oktoobril. Aastas on kokku neli ehitusfondi annetust, selle aasta esimene annetus suunati Kuressaare (30. jaanuar) ja teine Viljandi (12. juuni) kogudusele.

Liidu nõukogu tegi ka otsuse pensionifondi vahendite investeerimiseks soetada osalus Annemõisa Kinnisvara OÜ-s, mis tegeleb Tartusse rajatava Eesti evangeeliumi kristlaste ja Baptistide koguduste liidu veetava kristliku hooldekodu hoone ehitamise ja haldamisega.

Selle aasta kevadel kutsuti kõiki soovijaid õppima Balti uniooni bakalaureuseõppe programmis, Eestist laekus viis avaldust ning need said ka liidu nõukogu heakskiidu. Teoloogilist haridust soovivad omandama asuda Relika Susi, Olga Danilova, Genri Tron, Jaanus-Janari Kogerman ja Aleksander Polupanov.

Koguduste liidu nõukogu järgmine korraline koosolek on 17. oktoobril.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat