Peakoosolek 2010: Pereteenistuse aruanne

Avaldatud 9.8.2010, autor Anne Vahtramäe

Pereteenistus on suunatud perede toetamisele, pereväärtuste tugevdamisele ja pereprobleemide ennetamisele koguduses ning väljaspool seda.

Pereteenistuse ametnikke erinevates kogudustes eraldi valitud ei ole. Seega toimub koguduste liidu pereteenistuse koordineerimine põhiliselt Tartust. Sellegipoolest on ka kogudused ise näidanud üles initsiatiivi selles koguduse töö valdkonnas tegutseda ja nii on mitmetes kogudustes toimunud perekonna toetamisele suunatud tegevusi.

Kaks inimest (K.Lukk ja A.Vahtramäe) on saanud regulaarselt osaleda Trans- Euroopa Divisjoni poolt korraldataval ja SPA Peakonverentsi pereteenistuse juhtide eestvõtmisel toimuval CFLE koolitustel, mis kokku on viieaastane nädalastest tsüklitest koosnev programm. Nad lõpetasid koolitustsükli 2008. aasta septembris Ungaris. Koolitusel saadud teadmised ja materjalid on olnud suureks abiks pereteenistuse töö korraldamisel ja läbiviimisel.

Ajavahemikul 2007-2010 on toimunud kolm adventkoguduse üle-Eestilist perelaagrit Võru-Kubijal: august 2007, august 2008, juuli 2010. Osalejate hulk on varieerunud 80 – 120-ni.

Perelaager on saanud hea tagasiside, kuid osalemist on piiranud materiaalsete võimaluste nappus – kohalesõidule ja toitlustamiseks tehtavatele kuludele lisandus varasematel aastatel ka majutustasu, mis polnud küll suur, kuid pere jaoks kokku moodustas siiski üsna märkimisväärse summa.

2009. aastal saadeti enne perelaagrit kogudustesse küsitlus osalemissoovi kohta planeeritavas perelaagris ja kuna tagasiside oli väga kesine (vastajaid oli vähe ning nendeski kurdeti enamasti kulude suuruse üle, ühes koguduses oli kogudusesisene perelaager planeeritud samale ajale), siis võeti vastu otsus, et sel aastal üle-Eestilist perelaagrit ei toimu. Sellele vaatamata toimusid mitmed koguduste endi korraldatud perelaagrid (Põltsamaal, Tartus, Haapsalus). Edaspidigi tuleb innustada kogudusi ise oma ressursse ära kasutama ja oma perelaagreid korraldama, mis aga ei vähenda ühise suure perelaagri olulisust.

Et majanduslikult raskel perioodil peresid toetada, esitas 2009.aasta sügisel pereteenistus AKEL juhatusele 16 000.- EEK suuruse rahataotluse kogu laagripaiga üürimiseks ja vajalike materjalide muretsemiseks. Suures ulatuses see taotlus ka täideti ning läbirääkimiste tulemusena õnnestus kogu laagripaik üürida 2010.aasta perelaagriks 10 000 EEK eest. Muud kulutused kaeti perelaagri jaoks tehtud annetustest (kokku 1369.- EEK).

Pereteenistus on teinud pidevalt kaastööd Meie Aja toimetusega. Seal on ilmunud pereteemalisi artikleid ning iga perelaagri järgselt on Meie Ajas tehtud kokkuvõtteid perelaagris käsitletud teemadest.

Pereteenistus on ennegi pakkunud soovivatele kogudustele koolituspäevi, kuid väljapoole kogudust pole neid varem tehtud. Sel aruandlusperioodil toimus üks pere- ja suhtlemisteemaline koolituspäev Võrumaal (dets. 2009).

Pereteenistus soovib avaldada tänu AKEL juhatusele toetuse ja abi eest 2010 aasta perelaagri korraldamisel.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat