Peakoosolek 2010: Naisteteenistuse aruanne

Avaldatud 9.8.2010, autor Anne Vahtramäe

Koguduse liikmeskonnast suure osa moodustavad naised. Nii toetub koguduses toimuv töö suures osas naistele, nende pühendumisele, aktiivsusele, vastustundele ja oskustele. Samas on koguduse teenistustest eraldi välja toodud ka naisteteenistus, mis peaks eriliselt arvestama naiste vajadusi ja ootusi ning pakkuma neile parimat vaimulikku, sotsiaalset ja hingelist toetust ning kasvamist.

Vastaval aruandlusele on naisteteenistuse juht olemas 9 koguduses ja teenistus toimib 10 koguduses. Selle tegevuse kohta laekuvad ka regulaarselt aruanded. Aruandlus puudub Tallinn I, Tallinn III, Elva, Türi, Paide ja Rakvere koguduste kohta.

Koguduste naisteteenistuse eestvedamisel tegutsevad koguduste juures erinevad väikesed grupid (piibliuurimise grupid, palvegrupid, tugigrupid), korraldatakse temaatilisi seminare (Narvas, Jõhvis, Viljandis) ja osaletakse aktiivselt koguduse töös. Samuti korraldatakse kogudustes erinevaid osadussöögiaegu.

Naisteteenistus ei toimi Elvas, Raplas, Keilas, Türil, Paides, Võrus (viimases on varasematel aastatel olnud väga aktiivne naisteteenistuse osakond), Jõgeval, Haapsalus. Samas tuleks rõhutada sedagi, et olenemata sellest, kas koguduses on toimiv naisteteenistuse osakond või mitte, osalevad koguduse õed aktiivselt erinevates koguduse elu valdkondades ja panustavad sellesse oma aega, talente ja vahendeid.

Regulaarselt on AKEL naisteteenistuse osakonna poolt tõlgitud ja kõikidele kogudustele kättesaadavaks tehtud erinevate naisteteenistuse raames toimuvate teemapäevade materjalid. Need on:
• materjalid ülemaailmseks naiste palvepäevaks
• naisteteenistuse teadvustamise päeva materjalid
• vägivalla ennetamise päeva materjalid

Mitmetest kogudustest on tulnud tagasiside nende kasutamise kohta. Materjalide tõlkimine ja toimetamine oli pikka aega vabatahtlik tegevus ja osalt seetõttu oli ka keeruline tõlkijat leida. Viimasel kolmel aastal on AKEL leidnud võimaluse tõlkimiseks tehtavat tööd rahaliselt veidi toetada ja seega on ka materjalide eesti keelde ümberpanek lihtsustunud.

Naisteteenistuse juhtidel ja teistel asjast huvitatutel on olnud mitme aasta vältel võimalus osaleda peakonverentsi naisteteenistuse materjalidel tugineval juhtimisalasel koolitusel. Naisteteenistuse juhtimisalane koolitus on jõudnud 2. tasemeni. Koolitustsükkel on vahepeal soiku jäänud – pole olnud ei raha ega ka aega koolitusmaterjalide tõlkimiseks. Samas on osad materjalid praegu tõlkimisel ja loodetavasti toimub uus seminar siiski sel aastal.

Uue valdkonnana on naisteteenistusel olnud võimalus teha koostööd Tartu Pereraadioga. Esimene saade jõudis eetrisse novembris 2007 isadepäeva aegu, edasi on igal aastal tehtud kolm – neli saadet. Teemadering on varieerunud perekesksetest teemadest väärtusi ja eneseteostust puudutavate teemadeni. Kuna pereraadio suveprogramm koosneb põhiliselt varasemate saadete kordustest, siis võib öelda, et saateid on eetrisse läinud rohkem.

Lisaks eelpoolloetletule toimusid kaks koolituspäeva väljaspool kogudust: 14.02.2010 sai teoks kohaliku maanaiste ühingu poolt soovitud ja korraldatud koolituspäev Võrumaal Rogosi mõisas, mis puudutas enesehinnangu kujunemist ja 22.aprillil 2010 suhtlemisteemaline koolituspäev Kääpa hooldekodu töötajatele.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat