PK aastakoosolekul kiideti heaks Vaikse ookeani piirkonna divisjonide ümberjaotumine

Avaldatud 19.10.2023, allikas Adventist News Network

Peakonverentsi (PK) aastakoosolekul kiideti heaks soovitus kolme divisjoni ümberkorraldamiseks seitsmenda päeva adventistide koguduses. See samm, mille ajendiks on misjoni ümberkujundamise programm (Mission Refocus), on aastatepikkuste arutelude ja uuringute kulminatsioon. Vaikse ookeani Aasia piirkonna ülevaatekomisjon soovitas heaks kiita Vaikse ookeani Lõuna-Aasia divisjoni (SSD), Vaikse ookeani Põhja-Aasia divisjoni (NSD) ja Lõuna-Aasia divisjoni (SUD) ümberkorraldamise, et teha muudatusi nende territoriaalses jurisdiktsioonis. Ümberjaotamise peamine eesmärk on suurendada misjoni tõhusust ja rahalist jätkusuutlikkust.

NSD avaldas soovi laiendada territoriaalset jurisdiktsiooni mitu aastat pärast seda, kui Hiina liidu misjonist sai 2019. aasta oktoobris PK juurde kuuluv misjonipõld. Pärast Hiina liidu misjoni eraldamist NSD-st 2019. aastal vähenesid divisjoni kümnisetulud 4 protsenti. Vaatamata pandeemiast tulenevatele probleemidele oli NSD kümnistulu tõusnud 6,3 protsenti võrreldes 2019. aasta lõpu näitajaga ja 2021. aasta lõpuks märkimisväärsed 10,8 protsenti võrreldes 2020. aasta lõpu näitajaga.

See tohutu kasv on tunnistus koguduseliikmete vankumatust tulisusest ja pühendumusest Jumala töö vastu. Samuti rõhutab see NSD innukust võtta uusi territoriaalseid kohustusi, süvenedes kolme ingli sõnumi kuulutamise teenistusse, eriti 10/40 aknas.

PK halduskomitee moodustas 22. septembril 2022. aastal uuringukomisjoni, mille ülesandeks oli „uurida kiriku tööd Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas". Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna ülevaatekomisjon soovitas, et NSD teeks pärast põhjalikku mõtlemist ja palveid ettepaneku uute piirkondade lisamiseks. Oma soovituses kutsuti üles lisama Vaikse ookeani Põhja-Aasia divisjoni territooriumile Bangladesh, Nepal, Pakistan ja Sri Lanka. See territoriaalne muudatus on kooskõlas misjonitöö ümberkavandamise plaaniga ja võimaldab seal piirkonnas avaldada suuremat mõju 10/40 aknale. NSD alla kuuluvad praegu Lõuna- ja Põhja-Korea, Mongoolia, Jaapani, Taiwani ja nimetatud neli riiki. Ümberpaigutamise raames lisatakse NSD-sse kolm riiki SSD-st: Sri Lanka, Pakistan ja Bangladesh.

See strateegiline samm peaks tugevdama misjooni jõupingutusi nendes piirkondades ja edendama ühtsust. Lisaks SSD ümberpaigutamisele kuulub nüüd ka Nepal NSD jurisdiktsiooni alla. Selle muudatuse eesmärk on juhtida misjonitegevust ja ressursse tõhusamalt.

PK president Ted Wilson toetas seda algatust. Ta rõhutas kultuurilise mitmekesisuse omaksvõtmise tähtsust koguduse misjonitöö edendamisel ja julgustas erinevustest mööda vaatama, et jagada õnnistatud lootust. „Me loodame luua NSD-s laiema perspektiivi nende erinevate riikide ja kultuuridega. Kogu protsessis tuleb väärtustada erinevatest kultuuridest, keskkondadest ja keelerühmadest pärit inimeste hääli. Meil ei tohiks tingimata domineerida ainult üks kultuur või isegi kaks kultuuri," ütles Wilson. "Me plaanime teha hoolikalt koostööd Vaikse ookeani Põhja-Aasia piirkonna divisjoniga, et saavutada laiem lähenemisviis paljude erinevate kultuuridega, mis kõik töötavad selle imelise eesmärgi nimel, mis meile on antud," lisas Wilson.

Jaga Facebookis
Loe lisaks
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat