Üleilmse koguduse statistikajuht: kogu maailmani jõudmiseks on ikka veel väga palju teha

Avaldatud 11.10.2023, allikas Adventist Review

Neil päevil on USAs Marylandis koguduse peakorteris käimas peakonverentsi (PK) aastakoosolek, kus osalevad kogudusejuhid üle maailma. Tegu on olulisema koosolekuga iga viie aasta järel toimuva PK töökoosoleku kõrval.


8. oktoobril rääkis üleilmse advendikoguduse peakonverentsi (PK) arhiivide, statistika ja uuringute direktor David Trim PK aastakoosolekul mõningaist põhilistest andmetest koguduse liikmeskonna kohta ja nende mõjust adventistlikule misjonile.

Trim näitas liikmeskonna statistikat ja suundumusi ning rõhutas valdkondi, mis näitavad uusi või jätkuvaid väljakutseid Jumala antud ülesandes kuulutada kuningriigi evangeeliumi kõigile rahvastele.

Ristitud liikmete arv kasvab pidevalt, ulatudes 2023. aasta juunis üle 22,4 miljoni, mis on peaaegu 1,4 miljoni võrra rohkem kui aasta varem, ütles Trim. Vaadates 15 aasta pikkust liitumistrendi iga aasta lõpu seisuga, „näeme, et iga-aastane liitumine on pärast COVID-19 pandeemia keerulisi asjaolusid täielikult taastunud". Ta ütles, et 2022. aasta liitumiste arv on pärast 2018. aasta rekordit kõigi aegade suuruselt teine.

Koguduse kasv ei hõlma aga mitte ainult liikmete liitumisi, vaid ka kadusid, ütles ta. Trim rääkis statistikast, mis ei hõlma surmajuhtumeid; 2022. aastal oli ka teine suurim arv kaotusi, sest 961 000 liiget lahkus kogudusest.

Trim selgitas, et 58 aasta andmed (alates 1965. aastast) näitavad, et selle aja jooksul ristiti 45,6 miljonit liiget, kuid vähemalt 18,5 miljonit otsustas lahkuda. „See tähendab, et meie netokadu on 42,5 protsenti. Tegelikult on rohkem kui neli koguduseliiget kümnest lahkumas."

Kogudus jätkab selle probleemiga tegelemist, ütles Trim. „Aga see on ka väljakutse igale koguduseliikmele, et olla oma venna hoidja."

Oma aruande järgmises osas liikus Trim üleilmsetest suundumustest edasi, et tuua esile mõned piirkondlikud andmed. Kõigepealt keskendus ta 10/40 aknale, piirkonnale, kus elab enamik maailma elanikkonnast, kuid kus kristlased – ja seitsmenda päeva adventistid – on vähemuses.

Alates ülemaailmse strateegia vastuvõtmisest 1990. aastal on see piirkond olnud ülemaailmse adventkoguduse prioriteet, tuletas Trim kogudusejuhtidele meelde. Seejärel näitas ta andmeid, mis peegeldavad viimase 20 aasta suundumusi 10/40 aknas võrreldes adventistide kohalolekuga ülejäänud maailmas.

Trim kasutas võrdlusalusena maailma rahvastikuarvu. 2003. aastal elas 10/40 aknas 4,1 miljardit inimest ja ülejäänud maailmas 2,1 miljardit, „täpselt kaks kolmandikku ja üks kolmandik“, ütles ta. Koguduseliikmete osakaal oli aga vastupidine: 10/40 piirkonnas oli 1,8 miljonit liiget (vaid 13,5 protsenti) ja väljaspool seda 11,6 miljonit. Koguduste ja asutuste arvu suhe kahes piirkonnas oli 16 233 (vaid 14 protsenti koguarvust) ja 99 693 vahel.

Viimase 20 aasta iga-aastaste muutuste analüüs näitab, et liikmete, koguduste ja asutuste arv on suurenenud, kuid protsendid on jäänud sisuliselt samaks, ütles Trim. „2023. aastal on 10/40 akna riikide osakaal maailma rahvastikust veidi tõusnud, 35 protsendini, kuid 10/40 akna riikide koguduseliikmete osakaal on aeglaselt langenud – 12 protsendini. Koguduste ja institutsioonide osakaal on vähenenud murdosa võrra, 13,8 protsendini. „Seega on olukord jäänud enamasti muutumatuks, tunnistas ta. „Me kiidame Jumalat selle eest, et võrreldes 2003. aastaga on meil 2023. aastal 10/40 aknas 890 000 koguduseliiget juurde tulnud," ütles Trim, „kuid see ei muuda põhiprobleemi, millega me silmitsi seisame: kuidas saame jõuda maailma, kui me ei jõua 10/40 aknas olevate miljardite inimesteni?"

Trimi sõnul „näitab see statistika, et koguduse ressursid tuleb suunata ümber 10/40 akna riikidesse".

Järgmises osas jagas Trim 20 aasta suundumusi liikmete osakaalu kohta rahvastikust koguduse eri piirkondades. Neid suhtarvusid näidates tuletas ta aastakoosoleku nõukogu liikmetele meelde, et madalamad suhtarvud on paremad, sest need näitavad suuremat liikmete arvu konkreetse piirkonna elanikkonna hulgas.

Statistika näitab, et 2003. aastal oli Põhja-Ameerikas 329 inimest ühe adventisti kohta, Kesk-Ameerikas 105, Lõuna-Ameerikas 133, Euroopas 1 955, Aafrikas 198, Aasias 1 522 ja Okeaanias 89. Seejärel näitas Trim viimase kahekümne aasta iga-aastast võrdlust, et näidata arengut. Statistika 2022. aastast näitab, et Põhja-Ameerikas olid suhtarvud muutunud 305 inimeseni liikme kohta (miinus 24 võrreldes 2003. aastaga, mis on positiivne muutus), Kesk-Ameerikas 82 (miinus 23), Lõuna-Ameerikas 137 (pluss 4, mis on negatiivne muutus), Euroopas 2049 (pluss 94), Aafrikas 144 (miinus 54), Aasias 1263 (miinus 259) ja Okeaanias 70 (miinus 19).

Trim selgitas, et need arvud varjavad mõningaid piirkondlikke tõsiasju, sest näiteks Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika misjoonipiirkonnas on elanikkonna ja koguduseliikmete suhe 94 663:1. Ka Okeaanias on suured sisemised erinevused, selgitas ta. „Kuigi praegune suhe on 70:1, mis on madalaim kõigist kontinentidest ja piirkondadest, on Austraalias suhe 405:1, samas kui Paapua Uus-Guineas on suhe erakordne 23:1," ütles ta. „Üldiselt annavad need graafikud meile siiski aimu sellest, kus kogudusel läheb hästi ja kus on raskusi."

Trim rõhutas, et igas piirkonnas on koguduse liikmeskond alates 2003. aastast kasvanud. Lisaks on suhtarvud paranenud või jäänud üsna samaks kõikides piirkondades, välja arvatud Euroopas.

„Mida see kõik näitab?" küsis Trim. „See on meeldetuletus, et me oleme ülemaailmne kogudus, millel on ülemaailmne missioon, mis on keskendunud kõigi asjade lõpule. Teised inimesed kardavad maailma lõppu, meie aga ootame innukalt Kristuse teist tulemist."

Samas rõhutas ta, et see eesmärk nõuab, et me jõuaksime kogu maailma. „Kui lõpp, mida me palavalt soovime, saabub, peab meie sõnum tõesti jõudma iga rahva, hõimu, keele ja rahvani," ütles Trim. „Ei ole tähtis, kui palju paraneb rahvaarvu suhe São Paulos, Port Moresbys, Lusakas või Harares, kui me jätkuvalt vaevalt oleme esindatud Ankaras, Bagdadis, Teheranis, Ateenas, Lille'is ja Glasgow's. Me võiksime mõnes riigis 100 protsenti elanikkonnast oma usku pöörata ja ikkagi ei näeks me päevade lõppu. „See statistika, ütles Trim, rõhutab vajadust misjoni refokuseerimise järele, kusjuures koguduse ressursid tuleb suunata sinna, kus neid vajatakse. „1863. aastal loodi see kogudus missiooniga," ütles Trim. „Aastal 2023 on hädavajalik tagada, et meie missioon jõuaks kogu maailma."

Jaga Facebookis
Loe lisaks
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat