Peakonverentsi aastakoosolek: laekuri aruanne

Avaldatud 18.10.2023, allikas Adventist Review

Möödunud nädalal oli USAs koguduse peakonverentsi (PK) peakorteris PK aastakoosolek, kus esitas oma aruande ka PK laekur Paul H. Douglas.


Douglas nimetas kõigepealt ära globaalsed makromajanduslikud suundumused, mis mõjutavad oluliselt koguduse finantsolukorda ja finantssüsteemi: inflatsioon, intressimäärad ja valuutad. Kuigi inflatsioon on endiselt probleem, on inflatsioonimäär paljudes maailma osades taandumas, ütles ta. Siiski on kaupade ja teenuste reaalne hind inimeste jaoks endiselt kõrge. Valitsused kasutavad inflatsiooni ohjeldamiseks intressimäärasid kui poliitikamehhanismi, kuid praegune majanduslik tegelikkus tundub olevat oodatust väiksem, ütles Douglas.

Vaatamata ülemaailmsetele väljakutsetele ning ebastabiilsele majanduslikule ja poliitilisele keskkonnale on koguduse finantsseisund tugev, ütles Douglas. Siiski lisas ta: „COVID-19 on jätnud jälje majandusele kogu maailmas, kuid Jumala armu läbi kasvab Jumala kogudus jätkuvalt nii liikmete kui ka annetuste poolest."

Enamik maailmakoguduse divisjone on teatanud kümnise ja annetuste arvu kasvust võrreldes eelmise aasta sama ajaga, mõnedes on kasv ületanud pandeemiaeelse aja.

Pärast koguduse finantsolukorra kirjeldamist rõhutas Douglas, kui oluline on keskenduda misjonile. Ta tutvustas rahaliste vahendite kasutamist uues projektis „Mission Refocus" (misjonitöö ümberkavandamine), mida kogudus kasutab eesmärgiga täita Jumalalt saadud missiooni jõuda maailma, eriti piirkondades, kus kristlus pole eriti tuntud ega levinud – 10/40 aknas, ja linnakeskustes üle kogu maailma.

Misjoni ümberkavandamine koosneb neljast valdkonnast: (1) misjonäride paigutamise eesliinile; (2) misjoniväljade vastuvõtmine piirkondades, kus kogudust veel ei ole; (3) jüngrite tegemine, kes nii kasvavad Kristuses kui ka ütlevad „mina lähen" ja teevad Kristuse uusi jüngrid; ja (4) inim-, finants- ja tehnoloogiliste ressursside mobiliseerimine misjoniks.

Mis puudutab ressursside mobiliseerimist, siis tutvustas Douglas kolme valdkonda, millele PK juhtkond praegu keskendub, et tagada ressursside paigutamine suurima mõju saavutamiseks. Fookusvaldkondade hulka kuulub partnerlus varahalduse tööharuga, mis avaldab positiivset mõju koguduseliikmetele ja mis on seotud „usu kogumise", mitte „rahakogumisega"; divisjonidele tehtud assigneeringute ja eraldiste uurimine, et investeeringud misjonisse liiguksid teadlikult sinna, kus on võimalik saavutada suurimat mõju; ning digitaalse strateegia rakendamine, mis kasutab misjoni edendamiseks ja kiirendamiseks tehnoloogiat.

Mission Refocus on vaimulik liikumine. See on ka mõistlik investeering. See ei ole analüüs, see on tegevus. Mission Refocus on tahtlik tõuge, et liigutada ressursse, mis on keskendunud masinatele, ja suunata need ümber misjonile," ütles Douglas.

Pärast Douglase ettekannet tutvustas nõukogu varahoidja Ray Wahlen 2024. aasta assigneeringute ja eraldiste eelarveettepanekut. 2024. aasta eelarve koostamisel võeti arvesse kolme peamist tegurit: kümniseprotsenti, valuutakursside kõikumist ja pandeemiajärgseid annetamisharjumusi. Wahlen mainis 2019. aastal heaks kiidetud kümnisprotsentide muutusi ja seda, kuidas need mõjutavad käesolevat eelarvet.

Mõned valdkonnad, mille rahastamist COVID-19 pandeemia tõttu kärbiti, on nüüdseks rahastatud või saanud suuremat rahastamist. Pandeemiajärgseid kohandusi on tehtud, pidades silmas tehnoloogilisi võimalusi koosolekute korraldamiseks veebipõhiste platvormide kaudu.

Peamiselt heaks kiidetud kümnise jagamise protsentide nihkumise tõttu väheneb Põhja-Ameerika divisjoni osa PK eelarves 2024. aastal tõenäoliselt 41 protsendini võrreldes 48 protsendiga, mis saadi enne COVID-19 pandeemiat.

Wahlen lõpetas oma aruande osa, selgitades, kuidas kümnist kasutati 2022. aastal, täites PK tööpõhimõtteid, mis nõuavad iga-aastast aruannet. Aruandest selgus, et ülemaailmselt keskmiselt kasutati kümnist peamiselt pastorite, evangelistide ja eesliinitöötajate jaoks, millele järgnesid halduskontorite tegevuskulud ja muud evangeelsed kategooriad.

Wahlen rõhutas: „Me kiidame Issandat nende vahendite eest, mille Ta on usaldanud maailmakogudusele, ning kümnise ja annetuste taastumise eest, mitte ainult PK-le, vaid ka divisjonidele üle maailma."

Viimane osa laekuri aruandest oli videopresentatsioon, kus Douglas käis läbi koguduse ajaloo selle 160 aasta jooksul. Tema sissejuhatav avaldus andis videole tooni, kui ta rõhutas: „Sada kuuskümmend aastat kasvu ja annetamist on tunnistus Jumala hoolest ja Tema rahva ustavusest toetada misjonit, mille jaoks me oleme valitud."

Douglase ringkäik algas koguduse asutamisest keset Ameerika kodusõda, kui „üks hulk usklikke aktsepteeris, et nad on kutsutud ja valitud misjoniks" ning pühendus sellele, milleks Jumal neid kutsus. Ringkäik viis läbi mitme tormilise aja, sealhulgas I ja II maailmasõja, suure majanduslanguse, 1970. aasta naftakriisi ja hiljutise COVID-19 pandeemia.

Läbi oma ajaloo erinevate ajavahemike on kogudus näinud eksponentsiaalset kasvu kümnise, annetuste ja liikmeskonna osas. „Jumala kogudus on ilmutanud vastupidavust, mida saab omistada ainult Jumala väele, kohalolekule ja ettevaatusele," ütles Douglas. „Me näeme selgelt, et isegi kõige raskematel aegadel on Jumala rahvas jäänud oma kuulekusele Temale ustavaks."

PK laekur lõpetas oma sõnumi, kutsudes kogudusejuhte ja -liikmeid kõikjal üles: „Me oleme jõudnud nii kaugele usus, toetudes meie Issanda usaldusele. Me jätkame usus edasi liikumist, kui me ootame oma Issanda tulekut. Meil ei ole vaja karta tuleviku pärast, sest me ei unusta, kuidas Jumal on meid juhtinud meie minevikus. Jumal, meie Jumal, ei ole andnud meile hirmu ega arguse vaimu, vaid Ta on andnud meile jõu, armastuse ja enesedistsipliini vaimu. Nii et liikugem siis koos edasi misjonis, et jõuda kogu maailma Kristuse heaks. Meid on selleks missiooniks valitud."

Jaga Facebookis
Loe lisaks
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat