Teoloogiaharidus – kas ka minu jaoks?  

Avaldatud 10.2.2021, autor Inga Šlakota

Kõige murettekitava kõrval on 2021. aastal pakkuda siiski ka häid uudiseid – üks neist on see, et nüüd on võimalus omandada adventistlikku kõrgharidust siinsamas Balti unioonis. Juba selle aasta septembris alustatakse bakalaureuseprogrammiga, mida pakuvad Newboldi kolledž koostöös Andrewsi ülikooliga, et valmistada ette nii tulevasi pastoreid kui ka aktiivseid koguduseliikmeid. Ikka selleks, et võiksime kindlalt seista Pühakirja alusel ja aidata kaasa koguduse missiooni edendamisele. 

Haridusvõimalus kõigile soovijaile

On terve hulk põhjuseid, miks adventhariduse omandamine kodust lahkumata on nõnda oluline ja miks Balti uniooni juhtkond sellele valdkonnale nii palju tähelepanu pöörab. Kohalike koguduste jaoks võib olla tähtis, et nende pastor ei lahkuks mitmeks aastaks kodumaalt, et mõnes välisülikoolis kraadi omandada. Õppimisega seotud kulud võivad olla teiseks takistuseks. Aga see võimalus ei ole üksnes mõeldud töötavatele pastoritele või noortele, kes kaaluvad pastoriks saamist, vaid ka koguduseliikmetele, kellel on lihtsalt soov Piiblit õppida ning kogudusetöö andeid arendada. Nii et ajal, mil õppeprogrammi üksikasju töötatakse veel välja, võib juba praegu iga Jeesuse järgija endalt küsida: kas Jumal soovib, et omandaksin sügavamaid teadmisi ja uusi oskusi Tema kuningriigi töö tarvis?  

Kristlik elu ise on otsatu õppimine. Kogu meie elu vältel kujundab Jumal meie iseloomu, et muutuksime järjest enam Tema sarnaseks. Tal on meie elus palju tööd. Suur võitlus toimub paljuski meie meeltes ja informatsioonil, mida oma meeltega vastu võtame, on selles võitluses oluline osa. Mitte ilmaasjata ei tuletanud Jumal Saalomoni kaudu inimestele meelde, et teadmiste omandamisel on suur kaal: „Tarkuse algus on see: taotle tarkust ja taotle arukust kogu oma varanduse hinnaga.” (Õp 4:7)  

Aga mis see tarkus siis on, mille poole peaksime püüdlema ja mida peaksime nii kõrgelt hindama? Kust me seda leiame? Elame infokülluse ajastul, iga mööduv aasta tuletab meile seda järjest enam meelde. Arvamuste ja informatsiooni lõppematu voog on meist vaid paari hiirekliki kaugusel. Näeme, kuidas vastandlikud arvamused omavahel kokku põrkavad ja sõdivad. Tarkuse taganõudmine sellises olukorras võib tunduda nõela otsimisena heinakuhjast. Kuid kõige selle keskel kõlavad psalmi 119:105 sõnad siiski endise selgusega: „Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.” Kas võib olla, et tuhande tõe ajastul, kus segadused meie ümber ainult kasvavad, peaksime sellest lambist kinni hoidma tugevamalt kui kunagi varem? Sama psalmi 130. salm tõotab meile: „Kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust, tehes arukaks kohtlasi.” Tõepoolest, Jumal on hoolitsenud selle eest, et Piiblis oleks olemas rikkalikud tarkuse varud, isegi kui nad eriti lihtsalt end kätte ei anna. Oleme juba 1798. aastast alates lõpuajas – kui kaua saab see aeg veel kesta? Kui usume Piibli hoiatusi, peaksime teadma, et enne lõppu rünnatakse tõde eriti ohtlikult; niisiis peaksime ülle võtma kogu Jumala sõjavarustuse, et need rünnakud ei saaks panna meid langema. Langused on tõelised. Kes meist ei oleks neid kogenud? Kui meil ei ole vastust enda või oma ligimese hinges põletavale küsimusele, võib see meie jalad kõikuma lüüa. Ja ometi on Jumala Sõnas varjul nii palju võimsaid vastuseid! Sügavaid. Palju sügavamaid kui hommikvalve või isegi hingamispäevakooli õppetükk võiksid lasta arvata. Piiblis on sügavamaid isiklikke vastuseid igaühe jaoks meist. Miks sügavamaid? Sest sügavamalt kaevamine on meie jaoks kasulik. Ükski tund, mis on veedetud Jumala Sõna sügavuste mõistmiseks, ei ole kasutult veedetud tund. See on justkui joomine elava vee allikast. „Ja januneja tulgu! Kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta!” (Ilm 22:17) 

Ettevalmistus misjonitööks

Oleme Jumala perekonna missioonikandjad. See on suurim võimalik rõõm – tajuda, et Jumal kasutab meid oma tööpõllul. Selle tõe mõistmine ja selles elamine on üks hilise vihma eeldustest, nagu Ellen White raamatus „Kristlik teenimine”* kirjutab: „Kui anname end kogu südame ja meelega Kristuse teenistusse, tunnustab Jumal seda oma Vaimu küllusliku väljavalamisega; aga see ei juhtu enne, kui suurem osa kogudusest töötab koos Jumalaga Tema põllul.” Kuid Ellen White juhib meie tähelepanu ka sellele, kui oluline on töötegijate ettevalmistus. Kõige jõulisemalt on see sõnastatud raamatu „Evangelism” 474. leheküljel: „Üksainus inimene, keda on töötegemiseks välja õpetatud ja haritud, kes on Kristuse Vaimu kontrollida, saavutab kaugelt rohkem kui kümme teist töötegijat, kes lähevad välja ebapiisava teadmistepagasi ja nõrga usuga.” See mõte võib panna meid võrdlema üht väljaõppinud töötegijat vähema väljaõppega inimesega, aga sellistest võrdlustest ei ole kasu. Selle võrdluse alguspunktiks võiks olla võrdlus iseendaga. Raamatu “Kristuse tähendamissõnad” 333. leheküljelt loeme: „Issand võib kasutada oma teenistuses – ja Ta teebki seda – harimatut inimest, kes on Jumalale pühendunud ja igatseb olla teistele õnnistuseks. Kuid need, samasuguse pühendumisega inimesed, kel on olnud eesõigus haridust omandada, võivad teha Kristuse heaks palju laialdasemat tööd. Nad on eelisolukorras.” Peaksime alati püüdlema selle poole, et suudame täna enamat kui eile. Järgmises lõigus leiame julgustava sõnumi: „Issand soovib, et omandaksime kogu võimaliku hariduse, et jagada oma teadmisi teistele. /…/ Me ei tohi mööda lasta ühtki võimalust valmistada oma mõistust ette Jumala tööks.”  

Kui palju peaksime üksteist julgustama neid sõnu tõsiselt võtma! Raamatu „Tunnistused kogudusele” 5. köite 390. leheküljelt loeme: „On paljusid, kes tuleksid tööpõllule, kui neid selleks innustataks; nad päästaksid oma hinge niiviisi töötades.” Ja isegi kui me ise ei leia võimalust hariduse omandamiseks, saame töötegijate hulka suurendada sellega, et innustame, julgustame ja toetame neid, kellel see võimalus on. Nii et olgem innustajad! See on väga oluline töö! Vahel võime kahelda südames põleva kutsumuse leegis, sest meie enda usk on nõrk, vaenlane püüab meid julgusetuks muuta ja meie õdede-vendade toetav hääl on vaikinud. Kui suuri muutusi võiksime esile kutsuda, kui pingutame selle nimel, et meie lapsed, sõbrad, abikaasad, õed ja vennad teaksid, et me toetame neid ja soovime näha nende kasvamist teadmises ja Issanda töös. Ja eriliselt julgustagem oma noori – neid, kelle jaoks tähendab meie toetus kõige rohkem! Kui paljud meie noored lõpetavad igal aastal keskkooli, kellest osa teab täpselt, mida nad soovivad edasi teha, kuid kellest suur osa otsivad mingeidki ideid, et leida endale sobiv teerada. Sellistel otsimise hetkedel võib julgustus anda oma elu kõige olulisema töö teenistusse olla kulla hinnaga.   

Üleskutse sinule

Ükskõik kas oled pastor või muu kogudusetööline, vabatahtlik kaplan või õpetad koolis usuõpetust, kas igatsed tugevamat piibelliku usku või otsid igapäevasesse ellu rohkem tunnistamise võimalusi – kõik need on head põhjused, miks kaaluda osalemist Balti uniooni uues haridusprogrammis. Ja kui sul on kõhklusi seoses õpingute finantsilise poolega, siis ka selle pärast ei ole sul tarvis muretseda. Õppeprogramm on nii laialdaselt sponsoreeritud, et igaüks saab seda endale lubada. Taotluste esitamine algab kevadel. Õppeprogrammi keelteks on inglise ja vene keel. Ja kui soovid lisainfot, külasta uniooni kodulehte bauc.lv või vaata programmi Facebooki-lehte. Informatsioon neil lehekülgedel täieneb pidevalt. 

* Christian Service 

Inga Šlakota on Balti uniooni kõrgharidusprogrammi koordinaator 

Eesti keelde tõlkinud Mervi Kalmus 

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat