Keenia adventistid palvetavad 400 000 ristimise pärast sel aastal

Avaldatud 26.4.2017, autor Andrew McChesney, allikas Adventist Mission

Pildil: Koguduseliikmete poolt vaesuses elavatele inimestele ehitatud pesemisruumid  Eldoret'i linna lääneosas. Sellise heateo tõttu koguneb TMI kogunemistele palju rohkem inimesi. (Foto: Ramon Canals)

Kõigi liikmete kaasatuse (Total Member Involvement - TMI) algatuse raames peetakse üle kogu Keenia rohkem kui 4000 seeriakoosolekut. Koguduse liikmed palvetavad, et käesoleval aastal  võiks selle tulemuseks olla 400 000 uut ristitut. Ristitute suur hulk tõstaks liikmete arvu Keenias ühe aastaga 45% - tulemus, mis koguduse juhtide sõnul on võimalik vaid Püha Vaimu õnnistuse ja iga selle riigi 866 000 adventisti aktiivse Jeesusest tunnistamise tõttu.

Selline kõigi liikmete kaasatus (TMI) toimib Keenias juba praegu, ütles Ramon Canals, kes koordineerib TMI tööd ülemaailmses adventkoguduses.

“Nad töötavad terve päeva kogukonna heaks koristades linna, pakkudes meditsiinilist abi, ehitades vaestele majasid, ostes ratastoole ja palju muud,” kirjeldas Canals, kes tegutseb samuti Keenias.

“Õhtuti jutlustavad nad Jumala Sõna,” kirjutas ta e-kirjas. “Nende eesmärk on ristida selle aasta lõpuks enam kui 400 000 inimest. Et seda saavutada, tahavad nad kaasata ühel või teisel viisil misjonitöösse iga koguduseliikme.”

Koguduse Arhiivi, Statistika ja Uuringute Keskus teatas varem sel kuul, et TMI - üleilmse koguduse algatus, mis julgustab iga koguduseliiget tunnistama Jeesusest - on peamiseks põhjuseks, et koguduse liikmeskond ületas sel aastal ametlikult 20 miljoni inimese piiri. 2016. aastal ristiti rekordiliselt 1,2 miljonit inimest, sealhulgas koguni 110 000 inimest pärast 2000 TMI evangeelset koosolekut Rwandas eelmise aasta maikuus.

TMI misjonitöö on viimastel kuudel levinud ka Rumeenias, Ukrainas ja mitmes teises Ida-Euroopa riigis ja endise Nõukogude Liidu aladel. Teisedki piirkonnad maailma eri nurkades korraldavad tööd, et seda kasutusele võtta.

Töö edu Keenias on esimeseks sammuks, et täita kohalike kogudusejuhtide tõotust laiendada Rwanda suurepärast näidet teistele kogudustele Ida- ja Kesk-Aafrika divisjonis, mille hulka kuuluvad ka Rwanda ja Keenia.

Lood Keeniast

Ülemaailmse adventkoguduse hingamispäevakooli ja isikliku teenistuse osakonna asedirektori Canalsi sõnul on evangeelsed koosolekud vaid üks osa koguduseliikmete pingutusest jõuda oma kogukonnani. TMI tüüpilise näitena tõi Canals Migori koguduse liikmed Raneni liidus, kes kasutavad oma isiklikku vara, et ehitada maja kodutule lesknaisele - mis siis, et see kinnistu asub rohkem kui 150 kilomeetri kaugusel Kesk-Nyanza liidus, Kisumu sadama lähedal.

Canals ütles, et koguduseliikmed on kõigi liikmete kaasatuse projektist nii haaratud, et on loonud sellised alajaotused nagu TCI, TSI ja THI. Kujukas näiteks TCI-st (Total Children Involvment - kõigi laste kaasatus) on ühe kohaliku adventkooli lapsed, kes on hakanud abistama suuremas riigikoolis õppivaid puudustkannatavaid lapsi.

“Adventkooli lapsed viisid vanemate ja õpetajate abiga riigikooli puudustkannatavate lastele bussitäie koolivormiriideid, kehakatteid ja toitu,” ütles Canals, kes oli ise lastega kaasas. “Seejärel jäid nad veel mõneks tunniks riigikooli alale ja lõid suhteid sealsete lastega. Kõiki adventkooli õpilasi julgustati leidma riigikoolist sõber, teada saada tema nimi ning palvetada koos temaga. See oli liigutav vaatepilt.”

Rühm lapsi Uue Elu seitsmenda päeva adventistide kogudusest Keenia pealinnas Nairobis on veetnud aega, sõbrunedes tänavalastega Joseph Kangethe Poiste Rehabilitatsioonikeskusest.

“Mõistame, et kõik koguduseliikmed, sealhulgas lapsed, peavad olema kaasatud Jumala töösse,” ütles koguduse lastetöö juht Sarah Wekesa intervjuus Hope Channelile.

TSI, THI ja TAA

Teised täheühendid:

  • TSI (Total Sabbath School Involvment - täielik kaasatus hingamispäevakoolis) mõte on aidata hingamispäevakooli liikmetel märgata oma kogukonna vajadusi ja rahuldada neid. Canals rääkis ühest hingamispäevakooli klassist Kesk-Nyanza liidus, kes saab kaks korda kuus kokku paigas, kus pole veel adventusklikke. “Eesmärk on kutsuda inimesi hingamispäevakooli ja hiljem rajada sellesse kogukonda oma kogudus,” ütles ta. “Seejärel toetavad nad globaalmisjoni teerajajat, kes jätkab sealset tööd. Hingamispäevakooli klass siirdub järgmisesse paikkonda, et rajada uus kogudus. Idee missugune!”
  • THI (Total Health Involvment - täielik kaasatus terviseteenistuses) toetab adventistidest meedikute koostööd valitsuse haiglatega, et pakkuda TMI raames tegutsevates kliinikutes tasuta arstiabi ja ravimeid. “Keenia Meditsiiniuuringute Keskus on valitsusasutus, mis teeb kaastööd koguduse terviseosakonnaga,” sõnas Canals. “Nad maksavad kinni TMI kaudu leitud paljudele abivajavatele peredele välja kirjutatud ravimid.”
  • TAA (Total Administrative Assistants Involvment - täielik juhtivtöötajate kaasatus) tähendab juhtivtöötajate osalemist TMI misjoniprojektides. “Näiteks, kui külastasin uniooni peakorterit, leidsin eest kontoris töötamas vaid käputäie inimesi, “ ütles Canals. “Mulle öeldi, et enamus juhtivtöötajatest peavad mujal jumalateenistusi. See on hämmastav!” 

Canals märkis, et on samuti kuulnud TYI-st (Total Youth Involvment - kõigi noorte kaasatus), TWI-st (Total Women Involvement - kõigi naiste kaasatus) ja TPI-st (Total Pastors Involvement - kõigi pastorite kaasatus).

“Nagu näha, meeldib neile see TMI mõte, ja mis veel olulisem - nad viivad selle ellu, et näidata inimestele teed igavikku,” sõnas ta.

Adventkoguduse president Ted N. C. Wilson ütles, et tema “süda põksub erutusest”, kui ta kuuleb TMI uudiseid Keeniast. “Hämmastav, kuidas Püha Vaim inspireerib lihtliikmeid TMI kaudu nii paljut tegema,” ütles Wilson. “Mulle meeldivad kõik need TMI eriharud. Need on suurepärased ning tõendavad Püha Vaimu juhtimist.”

Canals on veendunud, et TMI on Jumala viis öelda: “Lapsed, ma hakkan siin planeedil otsi kokku tõmbama. Rääkige teistele minust käegakatsutaval viisil. Jutustage neile mu armastusest ja plaanidest, mis minul nende tuleviku jaoks on.”

“Tänan Jumalat selle eest, et koguduseliikmed viivad TMI Keenias uuele tasemele,” ütles Canals. “ Nii toovad nad lootust lootusetutele.”

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat