Tansaania ja Uganda on hoos - 117 000 ristitut

Avaldatud 19.7.2017, autor Andrew McChesney

Ulatuslik äratuskoosolekute laine Tansaanias ja Ugandas päädis 117 000 ristimisega, mis laiendab tohutult seitsmenda päeva adventistide algatust kuulutada Jeesuse peatset tulekut kõigi liikmete kaasatuse (Total Member Involvement - TMI) kaudu.

Koguduse juhtide sõnul lõi evangeelsetel koosolekutel kaasa ligikaudu 24 000 kõnelejat, enamasti lihtliikmed. Koosolekud toimusid 16. juunist 1. juulini kahe Aafrika naaberriigi 8000 erinevas paigas. Tuhanded koguduseliikmed pakkusid oma kogukonnale tasuta meditsiiniteenuseid ning muul kujul praktilist abi.

“Me täname Jumalat Tema juhtimise eest siiani,” sõnas Joel Okindoh, adventkoguduse Kesk-Aafrika Idadivisjoni misjonitöö juht. Sellesse piirkonda kuuluvad ka Tansaania ja Uganda. Okindoh teatas, et  80 806 inimest ristiti Tansaanias ning 35 969 inimest Ugandas. Sel kuul peetakse täiendavaid koosolekuid mõlemas riigis ning loodetakse tuua veel inimesi ristimisele, ütles ta.

Äsjased ristimised tõstavad koguduse liikmeskonna Tansaanias ligikaudu 600 000 liikmeni ja Ugandas 330 000 liikmeni.

Okindoh tõi esile ristimiste juures kõigi liikmete kaasatust ning julgustas kõiki koguduseliikmeid muutma see kogemus osaks oma igapäevasest elust. “Suurim ülesanne on toita uusi usklikke ning teha TMI meie unioonide, liitude, kohalike koguduste ja üksikliikmete elustiiliks,” ütles ta e-meili teel.

TMI on ülemaailmse koguduse algatus, mis julgustab kõiki koguduse 20 miljonit liiget jagama teistega aktiivselt oma usku Jeesusesse.

TMI jõupingutuste raames avasid adventistidest meditsiinitöötajad Ugandas nädalaks tasuta meditsiinilise abi keskuse, mis osutas Mbarara linnas abi päevas rohkem kui 800 inimesele, teatas Kesk-Aafrika Idadivisjon oma kodulehel.

Lõuna-Korea pastor ja misjonär Ham Youngsik, kes aitas kaasa tasuta kliinikus, väljendas rõõmus 35 patsiendi ristimise üle.

“Jumal tagab raha ja oskused Tema tööd teha,” kirjutas ta kodulehel.

Hiljutisel ristimisel ületas adventkogudus teist korda TMI evangeelsete seeriate käigus 100 000 ristimise piiri. Sarnased koosolekud Rwandas 2016. aasta maikuus päädisid 110 00 ristituga; Rwanda kuulub samuti Kesk-Aafrika Idadivisjoni. TMI evangeeliumitöö tõi 2015. aastal Zimbabwes ristimisele 30 000 ning on selle aasta sees juhtinud tuhandeid ristimisele Rumeenias, Ukrainas ja Filipiinidel. Ainuüksi märtsis ristiti 73 000 inimest Keenias, kus koguduseliikmed püüdlevad iga-aastase 400 000 ristimise rekordi poole.

“Peale TMI kogemust Rwandas on kõigi liikmete kaasatusest saanud Kesk-Aafrika Idadivisjoni läbiv mõte!” ütles Ted N. C. Wilson oma Facebooki lehel. “Täname Jumalat lihtliikmete eest, kes pingutavad üleskutse nimel olla täiesti haaratud hingede võitmise töösse. Milline rõõm on näha tuhandeid ja tuhandeid, kes on tulnud ristimisele Püha Vaimu väe ja pastorite ning lihtliikmete ühendatud jõupingutuste abil jagada häid sõnumeid kolme ingli kuulutusest ja Kristuse peatset tulekust. Kutsun kõiki üles lööma kaasa TMI algatuses!”

Duane McKey, kes juhib kõigi liikmete kaasatuse algatust ülemaailmses adventkoguduses, teatas, et ülemaailmne kogudus varus Kesk-Aafrika Idadivisjonile pärast Rwandas toimunut 1200 videoprojektorit, mis toimivad arvuti asemel mälupulgaga. Samuti julgustas ta divisjoni juhte pidama 2017. aastal 20 000 evangeelset seeriakoosolekut.

“Paistab, et neil läheb hästi,” kirjutas ta meilitsi. “Nagu Kesk-Aafrika Idadivisjoni president Blasious Rugori ütleb: Jumal teeb väga suuri asju.” TMI algatus on kasvatanud kristlaste arvu ning julgustanud ka külaliskõnelejaid laiendama seda programmi teistessegi maadesse. Veebruaris toimunud ülimalt edukad koosolekud Rumeenias ajendasid Inter-Euroopa divisjoni juhte teatama otsusest levitada algatust kogu piirkonnas. Tansaania ja Uganda koosolekutel osales ligikaudu 550 külalist teistest Kesk-Aafrika Idadivisjoni riikidest ja väljastpooltki. Okindoh’ sõnul inspireeris kogetu neid järgima sama mudelit oma kodumaal.

“Kõigi liikmete kaasatus on toonud osalejate seas kaasa vaimuliku äratuse ning suurendanud väliskülaliste kaasatuse kaudu ühtsust piirkondade vahel,” leidis ta. “TMI jääb Jumala armust püsima.”

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat