Adventkogudus on ületanud 20 miljoni liikme piiri

Avaldatud 17.3.2017, autor Andrew McChesney, tõlkija Ly Kaasik, allikas Adventist Mission

Suur kampaania, mille eesmärk on kaasata kõiki koguduseliikmeid (ingl k Total Member Involvement, TMI), on aidanud Seitsmenda Päeva Adventkoguduse liikmete arvul tõusta esimest korda ajaloos üle 20 miljoni piiri.

Adventkogudusel oli 31.12.2016 seisuga 20 008 779 liiget, mida on 882 332 inimest ehk 4,6% rohkem kui eelmisel aastal, ütleb koguduse arhiivi-, statistika- ja uuringute osakond.

Teine teetähis, rekordilised 1,2 miljonit inimest, ristiti eelmisel aastal. Nende seas oli ka ennenägematu hulk, 110 000 inimest, Rwandas. Samal ajal jätkati suure kiirusega uute koguduste rajamist.

„See statistika ütleb mulle koguduse pingutuste kohta oma misjonitöö tegemisel seda, et koguduse juhid ja üha rohkem ka koguduseliikmed panustavad märkimisväärselt, et jõuda uute hingedeni Jumala kuningriigi jaoks,“ ütles David Trim, arhiivi-, statistika- ja uuringute osakonna direktor. „Täielik kaasatus mängib siin olulist osa ja rekordarv ristimisi 2016. aastal peegeldavad TMI-d.“

Kõigi liikmete kaasatus (TMI), mida on rakendatud terve 2016. aasta jooksul, on ülemaailmse koguduse algatus, mis julgustab iga koguduseliiget jagama oma kogukonnale aktiivselt evangeeliumi. Inimesteni jõudmine hõlmab kirjanduse jagamist, piiblitunde, kokanduskursuseid, terviseseminare, tasuta kliinikuid ja avalikke evangeelsed koosolekud.

Liikmete arvu uutest näitajatest rääkides rõhutas adventkoguduse president Ted N. C. Wilson seost koguduse kasvu ja iga koguduseliikme, eriti lihtliigete kaasamise vahel.

„Püha Vaim juhib meie koguduseliikmeid olema aktiivselt kaasatud isikliku ja avaliku tunnistamise igas aspektis,“ ütles ta e-posti teel. „Ärgem iial unustagem meile antud nõu raamatus „Tunnistused kogudusele“, kd 9, lk 117: „Jumala töö siin maa peal ei saa kunagi lõpetatud enne, kui mehed ja naised, kes meie koguduseliikmete hulka kuuluvad, kiirustavad tööle ning ühendavad oma pingutused koguduse juhtkonna omadega.““

Duane McKey, TMI koordinaator ülemaailmses koguduses, ütles, et liikmeskonna kasv on „kindel näitaja, et TMI on Jumala poolt õnnistatud.“

„Kui terve kogudus on mobiliseeritud, nagu Rwandas, ja iga liige teeb midagi, siis on Jumal seal ja Jumal õnnistab,“ ütles McKey. „See on tõesti näide selle kohta, kuidas töö saab lõpule viidud!“

Rekordiline liitumine

Statistika näitab, et adventkogudus, mis rajati 1863. aastal ainult 3 500 liikmega, liigub liikmeskonna kasvu osas ühest kõrgpunktist teise. Kogudus on olnud tunnistajaks rekordilistele liitumistele kõigi viimase kolme aasta jooksul: 2014. aastal 1 167 506 uut liiget, 2015. aastal 1 260 880 uut liiget ja 2016. aastal 1 314 950 uut liiget, ütles Trim.

Eelmine aasta oli ka esimene, mil ristimiste arv – mitte usu tunnistamiste arv – ületas 1,2 miljoni piiri, ütles ta. Kokku toimus 2016. aastal 1 271 305 ristimist ja usu tunnistamise kaudu liitus kogudusega 43 614 inimest.

Adventkoguduses, mis on jagatud 13 divisjoniks ja kaheks lisa-alaks, oli suurima kasvu tunnistajaks Ida- ja Kesk-Aafrika divisjon, kus kogudusega liitus 338 683 uut liiget (334 571 ristimise ja 4 067 usu tunnistamise kaudu) ning teadaolev liikmete koguarv on 3 502 462. Divisjoni territooriumile jääb Rwanda, kus ristiti 110 476 inimest pärast mitu kuud kestnud palveid ja teisi TMI pingutusi, mille haripunktiks olid evangeelsed koosolekud 2016. aasta maikuus rohkem kui 2 000 paigas.

Rwandalasi ristitakse Kivu järves suurte evangeelsete koosolekute ajal Aafrikas 2016. aasta maikuus (Andrew McChesney / Adventist Mission)

Blasious Ruguri, Ida- ja Kesk-Aafrika divisjoni presidendi sõnul juhtus tohutu ime Rwandas koguduseliikmete aktiivse kaasamise tõttu – „lihtliikmetest naised ja mehed, pastorid, kogudusevanemad, pastorite abikaasad, lapsed ja koguduseliikmed kõigilt koguduse tasanditelt.“

„Kunagi varem pole sellises mahus kaasatust näha olnud,“ ütles Ruguri. „See ebatavaline nähtus tõi kogu riigis kaasa ebatavalise ärkamise.“

Alain Coralie, Ida- ja Kesk-Aafrika divisjoni peasekretär, ütles, et Rwanda kogemus tõestab, et „tervet kogudust, mis on ainiti keskendunud Jumala misjonitööle, saadab suur arvuline kasv.“

„Meie Ida- ja Kesk-Aafrika divisjonis usume, et see mis Rwandas 2016. aastal juhtus, on ainult algus, millele järgneb midagi veel suuremat,“ ütles ta. „Me plaanime selleks aastaks suuremaid kampaaniaid ja loodame Jumala armust näha isegi paremaid tulemusi.“

Eelmisel aastal liitus Lõunapoolse Aafrika-India divisjoni kogudustega 276 601 uut liiget – teine suurim liikmeskonna kasv –, mis tõstis ametliku liikmete arvu 3 747 573 liikmele.

Mis on kõigi liikmete kaasatus? Ametlik TMI veebilehekülg

Alleshoidmine ja jüngerlus

Trim tõi välja ka jätkuvalt rekordilise koguduste rajamise taseme. Kokku asutati eelmisel aastal 2 655 kohalikku kogudust, üks uus kogudus iga 3,3 tunni kohta; näitaja, mis on ainult veidi tagasihoidlikum kui 2015. aasta üks uus kogudus iga 3,2 tunni kohta.

„Statistika näitab, et ülemaailmse misjonitöö keskendumine koguduste rajamisele on vilja kandnud,“ ütles Gary Krause, ülemaailmse koguduse adventmisjoni osakonna direktor. „Ma sooviksin öelda, et koguduste rajamine on jätkuvalt üks põhilisi mõjutajaid, kui mitte peamine mõjutaja, mis aitab kasvu alal hoida, kuna uute liikmete eest kantakse osaduses hoolt kui kasvavate jüngrite eest.“

Ülemaailmselt on adventkogudusel 154 710 kogudust, mis hõlmavad kohalikke kogudusi, seltse ja gruppe.

Ülemaailmse koguduse juhid küll rõõmustavad koguduse kiire kasvu pärast, aga rõhutavad samas, et uute liikmete eest hoolitsemiseks tuleb pingutusi teha.

„Me peame meeles pidama, et alalhoidmine ja hoolitsemine on koos evangeeliumitööga sama mündi kaks külge,“ ütles G. T. Ng, ülemaailmse koguduse peasekretär.

Krause kordas seda mõtteavaldust.

„Kogu taevas rõõmustab, kui kas või üks inimene tuleb Isa juurde,“ ütles ta. „Ühineme taeva rõõmupeoga ja ülistame Jumalat nende kallite inimeste eest. Kogudusena on meil nüüd imeline vastutus nende eest hoolt kanda ja aidata neil kasvada ning areneda pühendunud jüngriteks, kes jagaksid enda uut usku omakorda teistega.“

Samal ajal, kui eelmisel aastal teatati jõulisest liikmeskonna kasvust, langes liikmete hulgast välja 357 722 inimest, põhjuseks kas liikmelisusest loobumine või koguduse liikmeskonna auditites puuduvaks registreerimine, ütles Trim. Ta täheldas, et see on madalaim väljalangemiste arv alates 2006. aastast.

„Oleks suurepärane, kui saaksime mõelda, et audiitorkontroll on nüüdseks üles otsinud kõik inimesed, kes on kogudusest lahkunud, ja kustutanud nad ametlikest dokumentidest,“ ütles ta. „Aga me teame kindlalt tuginedes erinevatel allikatel, et olukord pole selline.“

Ta ütles, et eelmise 10 aasta jooksul arvati koguduseliikmete hulgast igal aastal välja keskmiselt 584 000 inimest ja kui 2016. aastal oleks see arv jäänud samaks, ei oleks koguduseliikmete hulk jõudnud 20 miljonini.

„Vaimulik õppetund, mida sellest saame, on, et me ei tohiks olla numbritest nii pimestatud, et püüame ainult juurde lisada, ainult ristida, ega aita uutel liikmetel kasvada aktiivseteks jüngriteks,“ ütles ta.

„Samas, hoides kõike seda meeles, saame ikkagi kiita Jumalat, et oleme ületanud olulise tähise – 20 miljonit ametlikku liiget –, ja tänada Jumalat isegi veel enam nende 1,3 miljoni inimese eest, kes ühinesid Jumala ülejäänute kogudusega 2016. aastal,“ ütles ta. „Nüüd peame tegema kindlaks, et hoiame neid alles nii, et nad kuuluksid viimase kohtu ajal kuningriiki.“

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat