On pereteenistuse aeg!

Avaldatud 18.2.2016, allikas Meie Aeg

„Kui on olemas aeg, mil sinu maja peaks olema palvekamber, siis see aeg on nüüd.“1

Perekondlik pühendushetk on regulaarne eesmärgipärane kokkusaamine perena, siis loetakse Pühakirja, palvetatakse, lauldakse ülistuslaule ja otsitakse viise, kuidas evangeeliumitöös kaasa lüüa. Tavapäraselt võivad perehetked hõlmata sellised vorme: lugemine, palvetamine, laulmine ja teenimine.2 Aga on ka palju teisi loomingulisi viise, kuidas seda läbi viia ning iga kristlik perekond saab sellisest igapäevasest ajast väga palju kasu. 

Kuigi Barna Groupi uurimus näitab, et 85% vanematest usub, et nende peamine vastutus on oma laste moraalne ja vaimulik areng3, loeb kirikuperekondadest Piiblit vähem kui 10%, sama on palvetamisega (peale söögipalve) või perekonnateenistustega tööpäevadel. Kahekümnest ühel perel on kogemus pereteenistusest väljaspool kogudust.4 Aktiivsete adventistide perekondades ei ole 40% perekondadel olnud kodus kunagi pühendushetke kogemust5, 27%-l vastanutest on igapäevane pühendushetk6 ja 33%-l on pühendushetk kord nädalas.7

„Loe, palveta, laula, teeni“-vorm on väärtuslik, ent perekonnad näevad vaeva, et otsida uusi viise, et kui midagi neist ära jätta, ei tekiks tunnet, nagu ei järgitaks mustrit. Ka lihtne tegevus võib olla väga tõhus.
Miks on vaja perekondlikke pühendushetki? 

Lapsed peaksid varases eas õppima Jumalat teenima, et nad võiksid Teda ka hilisemas elus austada. Nad peavad õppima, kuidas pidada Teda oma Loojaks, Päästjaks ja kuidas austada Teda kõigega, mida nad teevad või ütlevad. Jumala teenimine toob perekonna kokku, muudab selle liikmed lähedasemaks üksteisega ja Jumalaga, kui austatakse Jumala Sõna ja õpitakse, kuidas selle kohaselt elada.

Pereteenistus aitab kaasa lapse usu kasvatamisele, nii et lapsel tekib isiklik usk, isiklik veendumus ja põhimõte. Kodu on suurepärane piiblikool, kus lapsed saavad rajada aluse oma usule, et hiljem seista silmitsi moodsa ühiskonna humanistlike ja evolutsioonifilosoofiliste tõekspidamistega.

Barna järgi väheneb tõenäosus Kristust vastu võtta seoses ajaga: 32% vahemikus 5–13 aastat; 4% vahemikus 14–18 aastat ja 6% 19 ja vanemad.8 See annab alust soovida, et pered teeksid omalt poolt kõik võimaliku, et kasvatada oma lapsi aktiivselt religioosselt. 

Probleemide pärast koos palvetamine pereteenistuse ajal ehitab kindluse Jumala suhtes, kes vastab palvetele. Kõigil pereliikmetel on isiklikud vajadused ja on tervislik jagada neid avatult üksteise ja Issanda ees. Eriti sügavad vajadused on teismelistel, aga nad väljendavad neid väga erinevalt, kartes saada valesti mõistetud või häbistatud. Lapsed, kes õpivad palvetama kodus, suudavad vanemas eas vabalt palvetada ka avalikult kirikus

Lõpuks, pereteenistus aitab leida tähendusrikkaid ja olulisi viise, kuidas teenida koguduses, kodus ja maailmas. Kui perekond teenib koos, toob see pereliikmed üksteisele lähemale ja lubab Jumalal neid kasutada õnnistusena maailmale.

Ideid pereteenistuses proovimiseks 

Oma pereteenistuse edendamiseks on palju loomingulisi viise. Siin on mõned neist, mida oma perekonnas proovida. 

  • Lühike piiblilugemine. Pigem mitte lugeda tervet peatükki, vaid ühe lõigu või loo. Las iga pereliige paneb kuuldud lõigule oma pealkirja. Las igaüks loeb olulisi asju, mis talle sellest lõigust meelde jäi, näiteks paigad, inimesed, asjad, erilised sõnad, mõtted, arusaamad jne.
  • Kristuse imeteod. Õppige Jeesuse imetegusid selle põhjal, kus need toimusid, mis oli ümbritsev sündmus, mis juhtus, kes olid kaasatud, missugused olid õppetunnid jne.
  • Piibli doktriinid. Igaüks peaks teadma Piibli põhidoktriine ja rajama oma usu tõele. Doktriinid leiad üles hea piiblisõnastiku abiga või mõnest raamatust, mis neid käsitleb.
  • Ühe piibliraamatu uurimine. Vali üks piibliraamat, mis sobib sinu laste vanusegrupile, las iga pereliige loeb paar-kolm salmi.
  • Olulisemad salmid. See on hea meetod vahelduse otsimisel. Võta igaks õhtuks üks salm ja las igaüks jagab, mida see salm tema meelest tähendab.
  • Pühitsustekstide raamatud, mis sobivad teie laste eagrupile. Mõtle kindlasti läbi, kuidas need tekstid sobivad sinu lastele vanuse poolest. Igale eagrupile olgu oma.
  • Kaardiõpe. Arusaamine lunastusest võib süveneda, kui inimene on teadlik Piibli geograafiast. Lastele võib pakkuda huvi teatud riikide, jõgede ja mägede kohta teadasaamine, ja teadasaamine selle kohta, mis seal juhtus.
  • Pildid või videod. See on imeline viis lastes huvi äratada. Kasuta videoid, mis kajastavad piiblisündmusi, või loodusvideoid, mis näitavad Jumala suurust, või selliseid, mis räägivad usukangelastest nagu Martin Luther ja Jan Hus. Guugeldamine aitab.
  • Loe ette Jeesuse ustavate järgijate lühikesi elulugusid. Misjonärid, evangelistid ja pastorid on heaks näiteks.
  • Väikegrupid. Grupis peaks arutlema piiblilugude üle ja mõtlema, kuidas sellest tulenevad õppetunnid kehtivad tänapäeval.

See on võimalik 

Ole pereteenistuse osas järjekindel ja pea meeles, et midagi on alati parem kui mitte midagi. Muuda teenistus lastele huvitavaks, praktiliseks, Kristuse-keskseks ja selliseks, et kõik saaksid osaleda. Palveta oma laste ja perekonna pärast. Anna nad Jumala kätesse ja Tema hoolitseb nende eest.

Sellel teel on kindlasti raskusi, aga mida enam sa näitad üles oma armastust ja pühendumist Jumala suhtes ja elad kristliku elu ideaale oma elus, seda enam õpivad lapsed sinu eeskujust. Teenimiskogemus, mille nad perekonnas saavad, avaldab sinu perele suurt mõju.

S. Joseph Kidder on Andrewsi ülikooli õppejõud

Ajakirjast Adventist Review tõlkinud Averonika Beekmann

1. Ellen G. White, Tunnistused kogudusele (Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1948), vol. 7, lk 42.

2. Vt Ap 2:42-47. Valuegenesis3 Update 4 [2012]: 5

3. George Barna, Transforming Children Into Spiritual Champions: Why Children Should Be Your Church’s No. 1 Priority (Ventura, Calif.: Regal Books, 2003), lk 77.

4. Ibid., lk 78.

5. S. Joseph Kidder, The Big Four: Secrets to a Thriving Church Family (Hagerstown, Md.: Review and Herald Pub. Assn., 2011), lk 128.

6. 2009 Congregations Study for the North American Division, www.cye.org/icm/projects/reports.

7. Kidder, lk 128.

8. George Barna, Grow Your Church From the Outside In: Understand the Unchurched and How to Reach Them, rev. ed. (Ventura, Calif.: Regal Books, 2002), lk 45.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat