Laste Laulupäev toimus Keila linna päeva raames

Avaldatud 1.6.2010, autor Annely Kaasik

29. mail 2010 oli nii suurte kui väikeste laululaste jaoks tore kevadine hingamispäev. Kuigi hommikul autodega Keilasse sõites oli ilm vihmane, hakkasid kohalikku baptisti kogudusse kohale jõudes pilved laiali minema ja päikegi tuli välja, rõõmustama kokku kogunenud lapsi ja nende vanemaid.

Meid võttis vastu ja palus õnnistust sellele erilisele rahupäevale Keila adventkoguduse pastor Marge Randlepp.

Hommikuses piiblitunnis jagunesid lapsed vanuse järgi gruppidesse. Tallinna lastetunni õpetajate Ruthi, Ly, Jane Liisi ja Aleksei juhendamisel möödus lastel huvitav tund piiblitegelaste seltsis. Lastel oli tore olla koos kaugemalt ja lähemalt tulnud sõpradega.

Väiksemad jõudsid ka emale-isale meisterdada toreda pildi. Paberile kus oli Psalmide raamatu salm 139, 14: „Ma tänan Sind, et olen nii imeliselt loodud!“ joonistas iga laps oma väikese käe. Tänaseks kaunistab see pilt kindlasti nende toa seina.

Samal ajal toimus täiskasvanutele suures saalis õppetükitund, mille viis läbi Veljo Tallinnast.

Seejärel algas Marjami juhendamisel lauluproov. Anti viimane lihv kodukoguduses õpitud lauludele ja harjutati veelkord läbi pillilood.
Pärast lauluproovi ja sellele järgnenud suurepärast lõunasööki toimus rongkäik läbi Keila kesklinna, Püha Miikaeli kiriku juurde. Iga laps sai endale Wiljari käest vähemalt ühe õhupalli, mis tuli võimaluse korral anda mõnele möödakäijale ja kutsuda ta kirikusse laulupäeva kontserdile. Sandra ja Mariana Rakverest jäid rongkäigu lõppu ning jagasid oma õhupalle väikestele lastele ja kutsusid neid koos vanematega kontserti kuulama. Enne kontserti olid nad väga elevil, et kas ikka keegi nendest ka kuulama tuleb, kellele nad õhupallid andsid. Ma usun, et tuli kindlasti, sest kui meie oleme valmis tegema oma osa väikeste misjonäridena kogu südamest, siis Jumal saab teha omalt poolt tööd inimeste südametes.

Keila EELK Miikaeli kirikus tervitas meid kohalik pastor Marek Roots ja palus õnnistust laste laulupäeva kontserdile.

Kontsert oli ilus. Helerin ja Marjam tegid omalt poolt parima, et laste laul kenasti koos kõlaks ja saateansambel toetas neid. Laste laulu kuulates ja eriti nende kõige väiksemate entusiastlikkust nähes oli südames soe tänutunne meie Taevaisale, kes on kõik nii imeliselt teinud.

Keila babtisti koguduse pastor Gunnar Mägi kutsus oma sõnavõtu ajaks lapsed kõik ette vaiba peale istuma ja koos hakati tähtsaid valitsemise asju arutama.

Tema sõnum lastele ja teistele kuulajatele oli, et kui meie oleksime valitsejad, teeksime me kindlasti kõik selleks, et meie alamatel oleks hea. Jumala suurim heategu meile on see, et Ta saatis siia maailma Jeesuse. Jeesus suri siin meie eest, et me saaksime kord elada koos Jumalaga igavesti taevas. Jumal tahab meiega igavesti koos olla, sest Ta armastab meid nii väga. Sellist igatsust ja armastust ootab Ta ka meilt.

Kontsert lõppes traditsiooniliselt lauluga „Siis kui Jeesus tuleb taas...“
Sellest kaunist päevast jäi igale lapsele ja kõikidele abilistele mälestuseks Kristi poolt tehtud tore rinnamärk rõõmsate laululastega. Usun, et kõigi osavõtjate jaoks oli see väga tore ja kaunis kevadine hingamispäev. See sai teoks ainult tänu sellele, et paljud inimesed olid valmis sellel üritusel kaasa aitama oma andidega.

Jaga Facebookis
Vaata lisaks
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat