Koguduste kokkusaamised veebis

Avaldatud 30.4.2020

Praegu kehtiv eriolukord on võtnud võimaluse füüsiliselt kokku saada ja kogudustes osadust nautida, kuid mitmel pool on kogudusesisesel suhtlemisel kasutusele võetud videokoosoleku platvormid, mille vahendusel saadakse kokku, et koos palvetada, õppetükki uurida või koguduse nõukogu koosolekuid pidada.

Tartu ja Elva koguduse pastor Hele Kulp rääkis, et tema koguduses alustati veebikohtumistega samal nädalavahetusel, kui eriolukord välja kuulutati. „Toomas Lukk tegi ettepaneku, et arutame koos õppetüki üle ja teeme grupi. Nüüd olemegi igal hingamispäeval kell 10 Skype’i vahendusel kokku saanud, pärast seda kell 11 algab veebijumalateenistus.“ Skype’i-õppetükis saavad kõik soovijad kaasa rääkida, kuna grupp on väike. „Väga hea on kokku saada ja koguduse pärast ka koos palvetada,“ ütles Hele ning lisas, et koguduseliikmetele jagatakse infot kogunemiste kohta koguduse listis, nii et iga soovija saab osaleda.

Tallinna III koguduse noored alustasid veebikohtumistega noorte palvenädalal ning on siiamaani ZOOMi vahendusel kokku saanud.

Tallinna III koguduse noorte kokkusaamiste kohta saab rohkem lugeda siit.

Lisaks noortele tehakse selles koguduses ka lastetunde. Koguduse lasteõpetaja Arina Karlova sõnas, et kui päris alguses hakati noortega kokku saama, siis nähti, et ka lapsed tahavad omavahel suhelda. „Tegime lastetöö juhiga kolm rühma: kuni 6-aastased, koolilapsed ja teismelised. Nad saavad kokku hingamispäeviti kell 10, 11 ja 12.“ Arina sõnul vajavad lapsed väga omavahel suhtlemist ja neile need tunnid väga meeldivad. „Lapsed on juba süsteemiga harjunud ja meil on internetikeskkonnas ka omad reeglid,“ ütles Arina ning selgitas, et lastele on vajalik koos Piiblit lugeda ja üksteisega suhelda. „Ma arvan, et eriti oluline on see teismelistele, nende üksindustunne võib olla tugevam.“

Laste piiblitunnis loetakse piiblitekste, arutletakse kokkulepitud teemade üle. „Tund on illustratiivsem kui kirikus ja muusikat on raske teha, aga me vaatame koos slaide või videot.“

Valga ja Võru koguduse pastor David Nõmmik ütles, et veebikohtumised toimuvad mõlemas koguduses. „Võru koguduse nõukogu liikmetega on meil kolmapäeviti nõupidamised ja laupäeviti saame kokku kõigiga, kes soovivad. Uurime järgmise nädala õppetükki, palvetame ja laulame koos,“ rääkis David. Valga koguduses on venekeelseid koguduseliikmeid, kes laupäeviti telefoni teel õppetüki üle arutamiseks kokku saavad, kasutades grupikõne meetodit. „Neljapäeviti kohtume Valga koguduse liikmetega ühiseks mõtiskluseks Piibli üle, palvetame koos ja oleme osaduses.“

David lisas, et lisaks sellele suhtlevad koguduseliikmed tihedalt ka telefonitsi. „Koguduseliikmed ise mõtlevad sellele, kuidas üksteist toetada. Näiteks üks armas koguduseõde Valgast helistab igal hingamispäeval õele, kel ei ole internetti, et nii jagada veebijumalateenistuse heli.“

Narva ja Jõhvi koguduse pastor Aleksandr Tsugai ütles, et selle kriisi ajal on hakanud koguduseliikmed isegi rohkem kokku saama kui enne. Igal hommikul pühapäevast reedeni saadakse kell 9 ZOOMis kokku, et arutada hommikvalveraamatust loetu ja iseenda mõtete üle. „Kõik päevad on seitsme hingamispäevakooli õpetaja vahel ära jagatud, nii et nemad juhatavad meie 20-minutilist hommikumõtisklust.”

Ka hingamispäeviti saadakse ZOOMis kokku, koos arutatakse hingamispäevakooli õppetüki teemadel. Nende koguduseliikmetega, kel ei ole nutiseadet, teeb Aleksandr hingamispäevakoolitundi telefoni teel, kasutades grupikõne võimalust. „Jõhvi koguduse liikmetega saame kokku hingamispäeval kell 12.30 ja Narva koguduse liikmetega kell 14.00.“

Venekeelsed jutlused on kõigile soovijaile ligipääsetavad YouTube’i kanalil Jõhvi Adventkirik.

Tallinna I ja Rapla koguduse pastor Olavi Laur sõnas, et esmaspäevast reedeni on kell 7.45–8.30 platovormil Google Meet koguduse hommikupalvused; koguduseliikmetele on jagatud linki, mille kaudu nad saavad palvusele siseneda.

„Oleme läbi lugenud kolm Johannese kirja, praegu loeme apokriivadest Jeesus Siiraku raamatut,“ ütles Olavi. „Mõtlesin, et võtan pehmema teksti, mis annab praktilisi elunäiteid, ka apokriiva on vaimulik raamat.“ Esimene pool hommikupalvusest on osaduslik, kuhu inimesed saadavad oma pilte, jagatakse kogemusi, mida keegi on vahepeal teinud, seejärel on kümme minutit piiblilugemist ja teksti selgitamist ning palvus lõpeb koos palvetamisega. Laupäeviti kell 18.00–19.30 on Lauri Matikaineni juhtimisel noortekoosolek ja koguduse nõukogu liikmed saavad palvusel kokku igal reedel algusega kell kuus õhtul.

Rapla koguduses on Skype’is veebipiiblitund kaks korda nädalas: teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17.30. „Kui varem kulus aega ka Raplasse sõidu peale ja piiblitund oli kord nädalas, siis nüüd saame sõiduaja arvelt kokku kaks korda nädalas,“ selgitas Olavi. „Praegu uurime 2. Saamueli raamatut.“

Rakvere ja Jõgeva koguduse pastor Toivo Kaasik rääkis, et Rakveres saadakse veebis kokku kolm korda nädalas. „Arutame isikliku teenistuse käsiraamatu teemadel ja reedeõhtuti on õppetükitund.“ Arutelusid juhatavad koguduse liikmed. Lisaks raamatu teemade üle mõttevahetusele jagatakse päevamuljeid ning räägitakse, kuidas kellelgi on läinud.

„Aeg-ajalt peame ka lihtsalt vaba vestluse õhtuid,” sõnas Toivo. “Siis räägitakse neid jutte, mida muidu räägitakse kirikus pärast jumalateenistust. Leian, et selline suhtlemine on koguduse, sotsiaalse elu üks oluline osa.”

Veebis saavad kokku ka Kompassi koguduse liikmed. Selle kohta saab rohkem lugeda siit.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat