Peakoosolek 2007: KIRJALIKU PIIBLIKURSUSE TÖÖ ARUANNE

Avaldatud 7.6.2007, autor Olev Uuk

Kirjaliku piiblikursuse töö nii nagu kogu koguduse töö tervikuna on eelmisest konverentsist möödunud aja jooksul paljudes osades mõõnas. Inimeste tähelepanu on materiaalsetel vajadustel ja vaimseid, seal hulgas ka kahjuks vaimulikke väärtusi hinnatakse sageli vaid nii palju kui need näivad toetavat ilmalikke eesmärke.

Kirjalik piiblikursus on püüdnud alati olla inimestele kättesaadav ja kuigipaljud on seda ka kasutanud. 2007. aasta mais tegime uue reklaam kaardikese, mida meie kogudustest saab levitamiseks. Samal ajal tegutseme aktiivselt materjalide interneti korda seadmisel, et selle aasta jooksul oleks sobivad uurimisvõimalused ka praegusel arvutiajale sobival viisil kätte saadavad.

Kui vaatame arve, siis võrreldes algusaastatega üle kümne aasta tagasi võivad need üsna nukraks teha, samas usun, et ka kümneid kordi vähem osavõtjad on Jumala arm ja vajalik töö.

Oleme pidevalt pakkunud meie kirjandust tasuta lisana: Georg Vandeman, “Vasarad tules”, “Mis on teiselpool elu”, “Maskeeritud seosed nähtamatu maailmaga” ja “Hingamispäev – parim päev nädalas”.E:GW: “Tee Kristuse juurde”, A.Ormuse “Pühamu .

Kingituseks on jagatud pisut EGW. “Suur Võitlus”, “Ajastute Igatsus” ja “Patriarhid ja prohvetid” eksemplare, mida pidevalt oleme kõigile pakkunud välja ostmiseks.

Lisakursustena, kui kõik pakutud teemad on läbitud pakume raamatu “Tee Kristuse juurde” kümmet küsimuste lehte loetu kohta kokkuvõtete tegemiseks. Ka on inimesed teinud lisana seminari “Ka sina võid uskuda” ja “ Nii ütleb Piibel…”. Üksikuid teisi meie ametlikult kasutusel olevaid meterjale on veel koos huvitatud eestikeelsete kui ka venekeelsete kirjakursuslastega õpitud.

Kahjuks on väga palju (suhteliselt) neid, kes küsivad esimese või ka paar esimest teemat ja siis kas “kaovad päris ära” või vastavad ebaregulaarselt väga harva.

113 lõpetanud kolme aasta kohta?! Õnneks ei tähenda väikesed arvud, mis kindlasti teevad meid nukraks selle töö väärtusetusest, sest iga inimhing on Jumala ees väärt Tema Poja ületamatult hinnalist ohvrit ja ülempreesterlikku vahemeheteenistust.

Plaanide kohaselt jätkame 8 eestikeelse ja 7 venekeelse oppematerjali pakkumisega kirja teel. Esimesel võimalusel selle aasta jooksul tahame internetti üles panna “Usk üle piiride” ja “Taanieli raamat avaneb”. Veel on materjal “Piibel alkohoolikutele”, mis vajaks paremat pealkirja ja on tänapäeva sõltuvustesse kalduval ajal hea Piibli kirjatekstidele toetuv materjal aitamaks koos Jumalaga elu uueks muuta. Ka selle tahaks kiiresti kasutamiskõlblikuks seada esmalt internetis.

Usun, et seegi töö on osa viimaseaja kuulutuse viimisest iga inimeseni ja on veel inimesei, keda just nii saab Jumal tuua enese juurde.

AKELi Kirjaliku piiblikursuse korraldaja
Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat