Koguduse liikmeskond on ületanud 18,1 miljoni piiri

Avaldatud 14.10.2014, allikas Adventist News Network

Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse liikmeskond on esmakordselt jõudnud 18,1 miljoni juurde, aga koguduse peasekretär G. T. Ng ei rõõmusta.

Ng väljendas nördimust koguduseliikmete lahkumise pärast.

„Kerge on inimesi ristida, palju raskem on neid hoida,” ütles Ng intervjuus.

„Liikmete hoidmine ja nende eest hoolitsemine peaksid olema ühe ja sama mündi kaks poolt, aga ilmselt kaasneb ristimisega rohkem kõlapinda: „Vaadake, kui palju me oleme ristinud!”, ütles Ng. „Hoolitsemine? Kes hoolib? Sellest ei võida ma midagi. Seega seisame kogudusesisese probleemi ees: kaotused, suured kaotused. Aga sellest ei räägita eriti.”

Ng esitas oma aruande peakonverentsi aastakoosoleku delegaatidele pühapäeval.

Aasta varem oli koguduse liikmeskond 17 881 491 inimest, nüüdseks on see kasvanud 15% 18 143 745 liikmeni. Kümme aastat järjest on liikmeskond kasvanud igal aastal miljoni liikme võrra – 1 091 222, kui täpne olla. Samas on kümne aastaga kogudusest lahkunud, kadunud või ka surma tõttu lahkunud 828 968 inimest.

Osa neist numbreist peegeldab kohalike koguduste olukorda, kus vaadatakse üle koguduse raamatud ja nimekirjadest kustutatakse nende inimeste nimed, kellega ei ole saadud kontakti või kes ei ole kaua aega kirikus käinud, ütles andmeid kogunud David Trim, koguduse peaarhivaar.

Ng sõnul oleks ilma selliste kustutamisteta koguduse liikmeskond täna 25 miljonit inimest.

Ng lisas, et viimase 40 aastaga on ristitud üle 31,8 miljoni inimese, 11,4 miljonit neist on kogudusest eemale jäänud ja lahkunud. Siia ei ole lisatud surnuid.

Ng ütles intervjuus, et paljud neist inimestest lahkusid, kuna kogudus ei hoolitsenud nende eest.

Ühe näitena toodi esile adventistid, kes 2005. aastal ühes Põhja-India külas ristiti. Nad pöördusid tänavu augustis hinduismi usku. See intsident põhjustas India meedias palju kõneainet ja kristlaste seas hirmu, et usuvahetus oli sunnitud – see on Indias seadusevastane.

Asroi külla saadetud adventkoguduse rühm sai teada, et 33 endist adventisti ei olnud koguduselt alates 2005. aasta ristimisest saanud mingit tuge, ent hindu aktivistid olid neile pööranud palju tähelepanu. Usuvahetuse tulemusena jäi adventkogudusse vaid kuus liiget.

Lõuna-Aasia divisjoni juhid on sellele juhtumile palju mõtteaga kulutanud. „Me peame uute koguduseliikmete eest hoolt kandma ja aitama neil Sõnasse juurduda,” ütles Lõuna-Aasia divisjoni kommunikatsioonijuht T. P. Kurian oma hiljutises e-kirjas.

Ng julgustas oma ettekandes liikmete üle aruandlust pidama, öeldes, et see ei ole võrreldav kuningas Taaveti rahvaloendusega, millele järgnes Jumala karistus. Ng. sõnas, et Taaveti tegude taga kumas uhkus ja ülbus.

„Kui me koguduses arve kokku lööme, peame seda tegema alandlikkuses,” ütles ta. Meie arvepidamine on „aruanne sellest, mida Issand on teinud”.

Ng tõi esile mõtte Luuka evangeeliumi 15. peatüki tähendamissõnadega. „Ülelugemises ei ole midagi halba. Jeesus luges arve kokku kolmes tähendamissõnas, eks? Naine luges üle oma kümme münti ja sai teada, et üks on puudu. Karjane sai kokku vaid 99 lammast. Isa kaotas poja. Nii et selles pole midagi halba.”

Ng märkis muu hulgas ära ka selle, et põhjamaades ja Austraalias on kasv seisma jäänud, lõunamaades, eriti Kesk- ja Lõuna-Ameerikas, Aafrikas ja Lõuna-Aasias on kasv plahvatuslik. Põhja-Ameerikas ja Euroopas on kasv tagasihoidlik ja sellesse panustavad peamiselt lõunariikide immigrandid.

Ng sõnul on Euroopa keeruline piirkond. Kogudusel on seal kolm divisjoni ning meie pärand on seal pikaaegne, aga liikmeskond väike. Trans-Euroopa divisjon, kuhu kuulub Suurbritannia, on koguduse divisjonidest liikmeskonnaga 84 428 väikseim.

„Nii et divisjonid mõtlevad, kuhu nad on teel, ja see on raske,” ütles Ng.

Briti uniooni liidus on näiteks 34 512 liiget, aastatagusega võrreldes 464 inimest rohkem. Enamus uusi liikmeid on immigrandid.

„Aga kuidas on sünnipäraste brittidega?” küsis Ng. „Nad on ju seal sündinud. Nad on sealt pärit. Kuidas nendega on? Kas me teeme midagi nende heaks? Need on rasked küsimused.”

Ng sõnas, et misjonilood lõpevad tavaliselt edunoodiga ja jätavad mulje, et töö oli tõhus. Aga statistika näitab pildi teist poolt: enamus maailmast ei ole kuulnud Jeesuse esimesest tulemisest, rääkimata Tema teisest tulemisest.

Ng ütles, et kogudus on esindatud umbes 230 riigis, aga ÜRO poolt tunnustatud 22 riigis ei ole meid veel olemaski. Lisaks sellele võib riigis olla suur adventkogukond, ent selle kõrval inimrühmi, kus ei ole ühtegi adventisti. Keenia 800 000 adventistist kuulub suur enamus kahte keelegruppi, samas kui ülejäänud 40 keelegruppi on puutumata. Sama kehtib Taimaa kohta, kus enamus liikmeid on vähemusgruppidest.

„Seega ei tähenda ühes riigis tegutsemine veel seda, et töö on tehtud,” sõnas Ng. „Kaugel sellest!”

Pilte aastakoosolekust saab näha siin

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat