Adventkiriku esimees kutsub kogudust üles “meeles pidama ning palvetama tagakiusatute eest” Turkmeenias

Avaldatud 28.12.2001

Peakonverentsi esimees Jan Paulsen kutsub kogudust üles meeles pidama ning palvetama tagakiusatute eest, eriti Turkmeenias.

“Nüüd, ajal, mil kõneldakse mõtteid rahust ning heast tahtest, peame meeles pidama neid, kellelt on võetud vabadus jumalateenistusele ning oma usu praktiseerimisele,” ütles Paulsen. “Me oleme sügavalt mures olukorra pärast Turkmeenias. See on ahastamapanev ning meie püüded suhelda sealsete võimudega ei ole toonud mingit vastust.
See avaldus rõhutab meie tõsist muret ning soovi selle jätkuva tragöödia kiireks lahendamiseks. Ma esitan tungiva üleskutse meie ülemaailmsele koguduseperele jätkuvalt palvetada tagakiusatute eest üle maailma ning eriti meie kaasusklike eest Turkmeenias.”

Paulseni üleskutse on esitatud seoses Peakonverentsi avalike suhete ja usuvabaduse osakonna 19. detsembri avaldusega, mis protesteeris jätkuva usulise surve suhtes Turkmeenias “kõige otsustavama võimaliku valjusega”.

Nimetatud avaldus toob esile rea usulise vabaduse ning inimõiguste rikkumisi, sh “omavoliline kinnipidamine ning vangistamine, välja- ja asumisele saatmine, jumalateenistus-paikade hävitamine, isikliku vara konfiskeerimine, karistamine, töökoha kaotus, [ja] vaimne ning füüsiline vägivald.”

Felix Corley agentuurist Keston News Service, organisatsioonist, mis on pühendunud religiooniuudiste vahendamisele endisest Nõukogude Liidust, ütles: “Turkmeenias on repressiivseim usuvastane poliitika endiste liiduvabariikide hulgas. Registreeruda on lubatud vaid Mosleminõukogule ustavail moslemikogukondadel ning mõnes piirkonnas ka vene õigeusu kirikul.

Kõiki teisi uske koheldakse kui illegaalseid. Usklike on nende religioosse tegevuse tõttu rünnatud ja karistatud. Mõned on vangistatud, sh baptist Shageldy Atakov, saades 5 aastat vanglakaristust, ning on hävitatud kirikuhooneid, nagu näiteks Adventkirik Ashabadis, mis lükati kokku 1999. aasta novembris.”

Adventkiriku avaldus toob näiteks ka konkreetseid tagakiusamisjuhtumeid Turkmeenia politsei poolt usklike vastu Baptisti, Nelipühi ja Adventkirikust, kus neid arreteeriti, karistati ja vangistati.

“Ülalnimetatud teod esitavad fundamentaalsete inimõiguste rikkumist ja on otseses vastuolus kehtestatud rahvusvaheliste normidega ning on jätkuvaks tõendiks Turkmeenia riigi vaenulikkusest usuvähemuste suhtes,” öeldakse avalduses.

“Korduvad silmnähtavalt riigi poolt rahastatud või “kahe silma vahele jäetud” protestantlike kirikute teotamised riigi-meedias, füüsilise hirmutamise kasutamine ja kohtulikud sanktsioonid usuvähemusest usklike suhtes ning suurenevad rünnakud riigiaparaadi poolt süütute usklike vastu on inimväärikuse aluspõhimõtete jäme teotamine.”

Avalduses esitatakse Turkmeenia valitsusele üleskutse “lõpetada täielikult vähemususklike rõhumine, vabastada kõik südametunnistuse pärast vangistatud ning alluda täielikult kõigile rahvusvahelistele usuvabaduse normidele.”

JONATHAN GALLAGHER, Peakonverentsi hääl ÜRO juures

Adventist Review
Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat