Misjoni tööharu

Avaldatud 27.3.2023, autor Aleksandr Tsugai, allikas Meie Aeg

„Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad /…/ Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.“ Matteuse 28:19–20 

Selles hästi tuntud Matteuse evangeeliumi tekstis annab Jeesus meile kõigile misjonikäsu, mille sisu on lihtne: me peame tegema kõik rahvad Tema jüngriteks. Kuidas seda saavutada? Ma arvan, et alustama peab sellest, et me läheme inimeste juurde. See võib toimuda misjoniprojektide kaudu. Ülioluline on mõista, et sõna „minge“ on öeldud meile kõigile. Me peame minema inimeste sekka, sest kahjuks me kõik näeme, et inimesed ise ei tule tihti koguduse uksest sisse. Ja seepärast olen veendunud, et meie ülesanne on Jumala abiga üles leida need inimesed, kes tahaksid olla Jeesuse jüngrid. Jumal tahab, et me peegeldaksime maailmale Tema armastust. Jumal tahab, et me soojendaksime teiste inimeste külmunud südant. Misjoniprojekt ei pea olema keeruline, aga see on alati hea võimalus näidata, kui imeliselt on Jumal meie elu muutnud ja kui palju tähtsust Ta on sellele lisanud. 

Ma loodan, et me kõik tahame muuta hetkel valitsevat olukorda, kus me kaotame iga aastaga koguduseliikmeid. Ja selleks et olukorda muuta, on vaja meie kõigi palveid, et Jumal annaks tarkust ja juhiks meid. Kergesti me valitsevat olukorda ei muuda, selleks peab miski muutuma meie kogudustes, võib olla ka meie endi sees. Võib olla peame oma strateegia ümber vaatama, võib olla peame laskma Jumalal täita oma südame armastusega maailmas olevate inimeste vastu, võib olla veel midagi. Selge on aga see, et Jeesus ütles, et kui me viime maailma hea sõnumi, siis on Ta iga päev meiega. Aga Tema sõnad algavad korraldusest minna inimeste juurde, kes saavad Tema jüngriteks. Selles tähtsas töös näitas Jeesus meile eeskuju, kui Ta ise läks Galilea, Juudamaa ja ka Samaaria linnadesse ja alles siis ütles meile kõigile: „Minge.“ 

Misjoni tööharu sai loodud liidu nõukogu otsusega alles 7. detsembril 2022. Mulle on suur au, et võin selle juht olla. Olen veendunud, et misjoni tööharu loomine on strateegiliselt õige, suur ja vajalik samm. Kahjuks mul on võimalus tegeleda selle tööharuga ainult oma muude ülesannete ja projektide kõrvalt, mis tähendab et sellele ei jää palju aega. Aga kui ma mõtlen ajapuudusele, mis on üldiselt väga levinud probleem, siis meenub mulle üks piiblilugu. See on lugu Joosuast ja Iisraeli võidust viie emorlaste kuninga üle: „Siis Joosua rääkis Issandaga sel päeval /…/ ja ütles Iisraeli nähes: Päike püsi paigal Gibeonis ja kuu, Ajjaloni orus!“ (Joosua 10:12) Usun, et Jumal teeb imet ja vajalik töö saab tehtud ka vaatamata ajanappusele. 

Misjoni tööharu püüab sel aastal korraldada misjonikonverentsi ja misjonitöö inspiratsioonipäeva. Samuti jätkame tööd venekeelse Meie Ajaga, mis on evangeelse suunitlusega. Misjoni tööharu võtab üle Ivo Käsu alustatud palvepäeva korraldamist. Nüüdsest alates korraldatakse palvepäev kord kvartalis ja sinna on teretulnud kõik liidu töötajad. Ja ma loodan, et saab teha veel palju head ja kasulikku. Ma tahan loota, et misjoni tööharu saab olla abiks kõigile, kes tõsiselt mõtlevad misjonitööle. Misjoni tööharu juhina unistan samuti sellest, et saan osaleda paljudes misjonitöö projektides, mida Eesti tublid koguduseliikmed korraldavad. Veel rohkem unistan ma sellest, et iga meie koguduse liige ütleb Jumalale: „Mina lähen!“ 

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat