7. päev 40-päevane palveaeg

Avaldatud 9.5.2022

Südame väljakutse

Iga jutlusega, mida kuuleme, iga pühakirjatekstiga, mida loeme, külvab Jumal seemet. Sageli on see väga julgustav, mõnikord võib see osutuda väljakutseks, kuid võime olla kindlad, et Jumala võimas Sõna teeb meie südames ja elus oma ette nähtud töö, kui me laseme Tal, st kui me võtame vastu Sõna, seedime seda, talletame selle ja tegutseme selle kohaselt.

Jumala sõna vastuvõtmise ja meie elu muutmise eesmärk läbi sõna on see, et saaksime jagada neid häid uudiseid ümbritsevate inimestega. Jumalik Külvaja teeb meist Tema kaastöölised. Kas avate täna oma südame Tema seemnete saamiseks? Kas ühinete Tema missiooniga, et jagada Tema seemneid nendega, kelle Ta teie teele saadab?

 

Palvesoovid

  • Palvetage Jumala Sõna värske mõistmise ja avatud südame eest, et Sõna saaks ümber kujundada teie isiklikud tõekspidamised ja väärtused.
  • Palvetage meie vendade ja õdede eest Shanghais.
  • Palvetage julguse eest meie koguduse liikmetele Venemaal ja Ukrainas.
  • Palvetage lasteraamatu ja -ajakirja eest, mis on hiljuti kirjutatud spetsiaalselt Ukraina rahvale, et need erimaterjalid oleksid õigeaegsed ja jõuaksid  paljudesse südametesse Jumala kuningriigi nimel
  • Palvetage, et  üleskutsest „Jeesus tuleb! Osale!" saaks teie igapäevaelus pakiline prioriteet.


2. nädal: 9.-15. mai
Teema: Missioon – löö kaasa

Pühendusmõtisklus – Ted Wilsonilt

Me elame enneolematute muutuste ajal. Jumal palub oma ustaval jäägil, seitsmenda päeva adventkogudusel, valmistada ette Issandale tee, võtta vastu Püha Vaimu vägi hilise vihma näol ja osaleda Tema missioonis.

On aeg viimaseks valjuks hüüuks. . .esimese, teise ja kolmanda ingli sõnumi kuulutamiseks. Igaüks meist on kutsutud Taevase Külvaja Jeesuse Kristusega koostööle, et osaleda koguduse missioonis, et kuulutada Jumala viimast armastuse, õiguse ja lunastuse sõnumit ning prohvetlikku hoiatust, mis kuulutab Kristuse peatset tagasitulekut.

Liikmete täielik kaasatus tähendab, et igaüks teeb midagi Issanda heaks! Kõik on külvajad, kõik, kes on seotud misjoniga, kõik ütlevad: „Jah, Issand, ma lähen ja kuulutan sinu Sõna!“ Nagu meie 2022. aasta peakonverentsi teema ütleb: „Jeesus on tulemas! Löö kaasa!“

Markuse evangeeliumi 4. peatükis on kirjas, kuidas Jeesus rääkis tuhandetele Galilea järve ääres. Nende ümber tasandikul ja kaugemal mäenõlvadel võisid kuulajad näha külvajaid ja niitjaid, kes usinalt seemet heitsid ja varajast vilja koristasid.

Kasutades seda stseeni illustratsioonina, ütles Jeesus: „Kuulake! Vaata, külvaja läks välja külvama. Ja külvamisel juhtus, et osa seemet pudenes tee äärde ning linnud tulid ja nokkisid selle.  Ja osa kukkus kivisele maale, kus sel polnud palju mulda, ja see tärkas kohe, sest sel polnud sügavat mulda, ent kui päike tõusis, siis see närtsis ja kuivas ära, sest sel ei olnud juurt. Ja osa seemet kukkus ohakate sekka, ning ohakad tõusid ja lämmatasid selle ning see ei andnud vilja. Ja osa kukkus heasse mulda ja andis sirgudes ja kasvades vilja ning kandis kolmekümne- ja kuuekümne- ja sajakordselt. „Ja ta ütles: „Kel kõrvad on kuulda, kuulgu!”(Markuse 4:3-9)

„Külvaja külvab sõna“ (Markuse 4:14). Matteuse 13:37 osutab, et hea seemne Külvaja on Inimese Poeg Jeesus Kristus. Selles imelises väljaandes „Kristuse tähendamissõnad” (Christ’s Object Lessons), lk 36, ütleb Ellen White: „Samamoodi peavad tema sulased minema külvama.” Meil kui Kristuse järgijatel maa ajaloo viimastel päevadel on eesõigus olla Temaga koos Tema missioonis, külvates tõeseemneid.

Peatükk jätkub. „Teeäärsed on need, kuhu külvatakse sõna, ja kui nad vaid kuulevad, tuleb kohe saatan ja võtab ära neisse külvatud sõnad” (s 15). Kallis Jumala Sõna langeb tähelepanematute kuulajate kõrvu nagu kõvale teele, millel puudub sügavus.

Salmid 16-17 ütlevad: „Ja nõndasamuti on sellega, mis kivisele maale külvati: need on, kes sõna kuuldes võtavad selle kohe rõõmuga vastu, ent neil pole enestel juurt, vaid nad on heitlikud; kui neid siis sõna pärast hakatakse rõhuma või taga kiusama, loobuvad nad kohe..”

See seeme ei leia kasvamiseks sügavat mulda. Kuna juured ei ulatu iga päev sügavale Kristusega osaduse pinnasesse, võtavad tagakiusamine ja kiusatus oma osa. „Paljud tunnevad Jumalast võõrandumist, tunnevad end iseenda ja patu köidikutes; nad teevad jõupingutusi uuendamiseks; kuid nad ei löö iseennast risti” (Christ’s Object Lessons, lk 48). Püsige Jumala lähedal ja pange vastu sellele, et oleksite „kivise pinnase" kuulaja.

„Ja teised on need, mis ohakate sekka külvati: need on sellised, kes sõna küll kuulevad,  ent selle ajastu muretsemised ja rikkuse petlik ahvatlus ja mitmesugused muud himud haaravad neid ja lämmatavad sõna ära ning see jääb viljatuks.” (s 18, 19). Taas raamatust „Kristuse tähendamissõnad” (Christ’s Object Lessons): „Arm saab edukalt areneda ainult südames, mida valmistatakse pidevalt ette tõe hinnaliste seemnete jaoks” (lk 50). Püsige Issanda lähedal uurides Piiblit, Prohvetikuulutuse Vaimu ja pidevalt palvetades.

„Ja kes heasse mulda külvati, on need, kes sõna kuulevad ja omaks võtavad ja vilja kannavad kolmekümne- ja kuuekümne- ja sajakordselt” (s 20). Jumal plaan on, et me kõik oleksime „hea- maa kuulajad“, kes loodavad eriliselt Kristuse õigusele ja ütlevad: „Issand, mina lähen!“ külvama Sinu Sõna. Kõigil meil on oma roll Jumala viimases suures hoiatuse  ja lootuse missioonis.

„Jeesus tuleb! Löö kaasa!“

Ted N.C. Wilson on Seitsmenda Päeva Adventistide Peakonverentsi president.

Südame väljakutse

Iga jutlusega, mida kuuleme, iga pühakirjatekstiga, mida loeme, külvab Jumal seemet. Sageli on see väga julgustav, mõnikord võib see osutuda väljakutseks, kuid võime olla kindlad, et Jumala võimas Sõna teeb meie südames ja elus oma ette nähtud töö, kui me laseme Tal, st kui me võtame vastu Sõna, seedime seda, talletame selle ja tegutseme selle kohaselt.

Jumala sõna vastuvõtmise ja meie elu muutmise eesmärk läbi sõna on see, et saaksime jagada neid häid uudiseid ümbritsevate inimestega. Jumalik Külvaja teeb meist Tema kaastöölised. Kas avate täna oma südame Tema seemnete saamiseks? Kas ühinete Tema missiooniga, et jagada Tema seemneid nendega, kelle Ta teie teele saadab?

Palvesoovid

  • Palvetage Jumala Sõna värske mõistmise ja avatud südame eest, et Sõna saaks ümber kujundada teie isiklikud tõekspidamised ja väärtused.
  • Palvetage meie vendade ja õdede eest Shanghais.
  • Palvetage julguse eest meie koguduse liikmetele Venemaal ja Ukrainas.
  • Palvetage lasteraamatu ja -ajakirja eest, mis on hiljuti kirjutatud spetsiaalselt Ukraina rahvale, et need erimaterjalid oleksid õigeaegsed ja jõuaksid  paljudesse südametesse Jumala kuningriigi nimel
  • Palvetage, et  üleskutsest „Jeesus tuleb! Löö kaasa!“ saaks teie igapäevaelus pakiline prioriteet.
Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat