Usu prioriteedid 10. PÄEV – OLE RIKAS SELLE POOLEST, MIS TEGELIKULT LOEB – ELA PÄRISELT

Avaldatud 19.1.2024

"Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist – ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat.." (Heebrealastele 10:24, 25)   

Analoogvaimulikkus

Piibellik vaimulikkus on analoog-[1], mitte digitaalvaimulikkus[2]. See põhineb isiklikel ja käegakatsutavatel kogemustel reaalsete inimeste ja elava Jumala vahel. Käegakatsutavad asjad on oma olemuselt analoogsed, mitte virtuaalsed[3]. Kuigi Piibli Jumal on inimsilmale nähtamatu, on Ta kutsunud meid rakendama väga konkreetseid analoogpraktikaid, mis väljendavad meie suhet Temaga. Võtame näiteks meie teod. Praktilised asjad, mida me Jumala või teiste inimeste heaks teeme, on alati analoogset laadi. Või mõelge meie hingamispäeva-pidamisele. Hingamispäeva pühitsemine hõlmab mitut konkreetset analoogpraktikat, nagu puhkamine ja jumalateenistus. Meie igapäevastest tegevustest ei ole puhkamine ja hingamispäeva pühadust peegeldavate valikute tegemine kunagi virtuaalkogemus, vaid alati analoogne. Samuti hingamispäevahommikuse jumalateenistuse kogemus, kus ollakse kirikus osaduses reaalsete inimestega. Kuigi interneti kaudu on võimalik osaleda digitaalsel jumalateenistusel, toob maksimaalse kogemuse jumalateenistusest analoogpühendumus ja -osalemine koos reaalsete inimestega füüsilistes kohtades. Tõelistel headuse-, armu-, andestuse-, kaastunde- ja aukartuse tegudel on mõte ainult siis, kui kogeme neid analoogselt/päriselt. Ükski virtuaalreaalsus ei saa asendada ega ületada analoogreaalset inimlikku puudutust, suudlust, abistavat kätt, südamlikust embusest tulenevat lohutust, füüsiliselt tajutava naeru rõõmu või tervitava käepigistuse kindlust. Te ei saa virtuaalselt osa võtta jalgade pesemisest ega osasaamise leivast ja viinamarjamahlast. Seda, mille Jeesus on oma eeskujuga sisse seadnud, tuleb meenutada füüsiliselt, puudutuse ja maitse kaudu.

Käegakatsutav usk

Isegi palve ja paastumise praktika, mida julgustatakse kogu Pühakirjas, on ajas ja ruumis analoogtegevus. Meie usul Jumalasse on alati analoogne mõõde, milles see muutub nähtavaks. Kuigi meie, inimesed, võime virtuaalselt/kujuteldavalt teha igasuguseid asju, ei saa suhet Jumalaga ja vaimulikku kõndimist Jeesusega kunagi taandada virtuaalreaalsusele.

Mõelgem kõigile õnnistustele, mida võivad tuua analoogteod. "Õigel ajal räägitud sõnad on otsekui kuldõunad hõbevaagnail." (Õpetussõnad 25:11). Abistav käsi, mis toetab ilmselge vajaduse korral; õrn puudutus, mis annab märku: Sa ei ole üksi!; käsitsi kirjutatud postkaardi või kirja väärtus; teenimatu andestuse ja armu pakkumine, mille tulemuseks on muutus isiklikus suhtes; toidu jagamine neile, kes on näljas; reisil olijate kogemus külalislahkusest, kui neil polnud ööbimiskohta. Neid ja paljusid teisi õnnistusi tahetakse kogeda analoogselt/päriselt. Nautige digimaailma saavutusi, kuid pidage meeles olla oma usus rohkem analoogne.

Palvetagem üheskoos.

Palveaeg (30–45 minutit)

Jumala Sõnaga palvetamine – Heebrealastele 10:24, 25

"Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist – ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat.."

“… kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele.”

Jumal, täname Sind, et oled meile ilmutanud, mis on tõeline armastus. Aitäh, et Sa oled saanud inimeseks ja näidanud meile Jeesuse kaudu ülimat armastust. Täname Sind, et Sa astusid meie maailma ja elasid meiega ja meie jaoks analoog-/reaalelu. Tuleta meile tänasel digiajastul meelde, et on absoluutselt vajalik osaleda armastuse ja headuse tegudega analoogmaailmas. Jumal, me oleme liiga sageli sõltuvuses oma seadmetest ja võrguühenduste maailmast. Vabasta meid, et me saaksime elada Sulle, teenides teisi. Aamen.

"Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist … "

Hea Isa, Sa tead, et Covid-19 pandeemia kiirendas veelgi isolatsiooni, millesse digimaailm oli meid suunanud juba hulk aastaid. Teame, et illusioon tõelisest ühendusest virtuaalsete vahendite kaudu ei asenda kunagi tõelise silmast-silma suhtluse tähtsust ja õnnistust. Nüüd, kui pandeemia on möödas, aita meil taas väärtustada koguduse analoog-kooskäimist, seada esikohale otsesed inimlikud sidemed ja näidata üles headust, armastust, hoolivust ja toetust käegakatsutavate tegude, sõnade ja puudutuse kaudu. Aamen.

Veel palvesoovitusi

Tänu ja kiitus: Tänage konkreetsete õnnistuste eest ja kiitke Jumalat Tema headuse eest.

Tunnistus: Võtke paar minutit aega isiklikuks ülestunnistamiseks ja tänage Jumalat Tema andestuse eest.

Juhtimine: Paluge Jumalalt tarkust käesolevate väljakutsete jaoks ja otsuste tegemiseks.

Kogudus: Palvetage piirkondlike ja ülemaailmse koguduse vajaduste eest (vt eraldi palvesoovide lehte).

Kohalikud palved: Palvetage oma koguduse liikmete, perekonna ja naabrite praeguste vajaduste eest.

Kuulamine ja vastus: Võtke aega, et kuulata Jumala häält ja vastata sellele ülistuse või lauluga.

 

[1] < analoog- INFO pidev-, pidevatoimeline; pidevalt, katkematult muutuv (eristades numbrilisest e. digitaalsest); näit. analoogarvuti, analoogsignaal, analoogside, analoogtelefon.. – EKSS, toim.

[2] < digitaal- INFO astmeliselt, sammhaaval muutuv; numbriline, number-, digi-; näit. digitaalarvuti, digitaalheli, digitaalkood, digitaalkõne, digitaalside, digitaalsignaal, digitaaltelefon, digitaalvõrk. – EKSS, toim.

[3] virtuaalne  – võimalikuna käsitatav, põhimõtteliselt võimalik, kuid tegelikult mittetoimuv; arvutiga tekitatav, tegelikkust reaalselt jäljendav v. kujutluslik, näiv-. Reaalne ja virtuaalne aeg. Virtuaalne õpikeskkond. Virtuaalne kaubamaja, reisibüroo, kinnisvarakontor. Virtuaalne pildigalerii, seenenäitus, kokaraamat. – EKSS,  toim.

Ingl  virtual – virtuaalne; näiv, niisama hea kui tegelik v tõeline; peaaegu, kujuteldav.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat