Usu prioriteedid 5. PÄEV - KESKENDUMINE PALVES SELLELE, MIS ON OLULINE

Avaldatud 14.1.2024

„Teie palvetage siis nõnda: Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi! Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal!“ (Mt 6:9, 10)

Uus fookus palves

Jumalale ja olulistele asjadele keskendumine on oluline ka meie palveelus. Sageli on meie palved nõrgad ja ebaefektiivsed, sest need keskenduvad ainult meile endile. Me palvetame selle pärast, mida me soovime saada. Me keskendume pigem oma vajadustele ja väljakutsetele kui Jumalale.

Jumalale meelepärane palve on värskendavalt teistsugune. Fookuses ei ole enam meie soovide nimekiri, vaid Jumal ise. See vaatenurk on uue palvekogemuse võtmeks. Jumalale meelepärane palve tunnustab kõigepealt Jumalat kui minu ustavat sõpra, kelle seltsi ma otsin, sest mulle on oluline Tema ise, mitte see, mida ma Temalt tahan. See, kes Ta on, on palju tähtsam kui asjad, mida Ta mulle annab. Tema tundmine on põhjus, miks ma tahan Temaga üldse rääkida. Ilma Temata on mu elu tasakaalutu ja ilma õige perspektiivita. Olulisem kui kõik, mida ma saan paluda, peaks olema minu soov olla koos Temaga. Tema kohalolek ja see, kes Ta on, saavad tõelise palve keskmeks.

Jumala-keskne palve muudab

Jumalale meelepärane palve algab soovist olla koos Temaga. See ei alga minu soovidest ja palvetest. Kui minu palvesoovid ei ole ankurdatud sellesse armastavasse suhtesse Temaga, siis keerlevad need pigem minu enda kui Jumala ja Tema tahte ümber. Kui ma saan aru, et palve keskmes on minu suhe Jumalaga, saavad mu palved täiesti uue fookuse. Ma hakkan mõtlema ja palvetama Jumala perspektiivist. Ma hakkan vaatama oma palveid, soove, igatsusi ja kogu oma elu Tema silmade läbi. See perspektiiv õilistab palvet. Kui eemaldada palvest suhteaspekt Jumalaga, siis muutub see ühekülgseks, isekaks ja valeks. Jumala-keskne palve vabastab mu mõtted pöörlemast minu enda ümber. See võimaldab mul muutuda ausaks Jumala ees. Tema armastuse ja pühaduse valguses hakkan ma ennast teistmoodi nägema. Palve tõeline eesmärk ei ole mitte minu soovide täitmine, vaid minu suhte süvendamine elu muutva Jumalaga. On nii lihtne hakata Jumalalt paluma midagi enne, kui olen nautinud Tema osadust.

Kui ma mõtlen teadlikult Jumala iseloomule, Tema omadustele ja sellele, mida Ta on võimeline tegema, ning kui ma väljendan oma austust sõnadega, täituvad mu palved vaimulikkuse, imetluse ja aukartusega. Enam ei keskendu palved mu oma probleemidele, vaid Jumalale, kes on kõikide mu vajaduste peremees. Selline palve tõstab mind Tema ligiolusse. See ei muuda Jumalat, see muudab mind. Miks mitte hakata niimoodi palvetama? See muudab meie elu.

Palvetagem üheskoos.

Palveaeg (30–45 minutit)

Jumala Sõnaga palvetamine – Mt 6:9, 10

Teie palvetage siis nõnda: Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi! Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal!

„Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi!“

Meie lahke taevane Isa, Sina oled Jumal. Sa oled kõikvõimas, kõiketeadev, imeline ja võrreldamatu. Sa oled ilus ja imetabane. Sa oled Tõde, Õiglus ja Armastus. Me soovime Sind nii palju rohkem tundma õppida. Me tahame iga päev Sinu iseloomu, Sinu võimeid, Sinu isiksust ja Sinu tahet väärtuslikuks pidada. Vabasta meid keskendumast palves meile endile ja aita meil keskenduda Sinule. Aamen.

"Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu"

Issand, Sinu kuningriik on ainus valitsusüksus, millele me tahame tõotada täielikku truudust. Sa valitsed armastuses, tões, õiguses ja õigluses. Meie ideed, plaanid ja meetodid on ebatäiuslikud, kuid Sinu tahe on alati täiuslik. Külva oma kuningriik meie südamesse ja ellu juba täna. Anna meile teada, kes Sa oled. Aamen.

Veel palvesoovitusi

Tänu ja kiitus: Tänage konkreetsete õnnistuste eest ja kiitke Jumalat Tema headuse eest.

Tunnistus: Võtke paar minutit aega isiklikuks ülestunnistamiseks ja tänage Jumalat Tema andestuse eest.

Juhtimine: Paluge Jumalalt tarkust käesolevate väljakutsete jaoks ja otsuste tegemiseks.

Kogudus: Palvetage piirkondlike ja ülemaailmse koguduse vajaduste eest
vt eraldi palvesoovide lehte).

Kohalikud palved: Palvetage oma koguduse liikmete, perekonna ja naabrite praeguste vajaduste eest.

Kuulamine ja vastus: Võtke aega, et kuulata Jumala häält ja vastata sellele ülistuse või lauluga.

Jaga Facebookis
Lingid
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat