Hingamispäevakooli õpetajate koolitus: õppetükitunni eesmärk on uurida Piiblit

Avaldatud 8.4.2019

Hingamispäeval, 6. aprillil olid Tallinnasse Terve Elu Keskusesse kutsutud kõik Põhja-Eesti piirkonna hingamispäevakooliõpetajad. Eesti liidu hingamispäevakooli juht Mervi Kalmus ja liidu esimees Ivo Käsk kõnelesid hingamispäevakooli tunni ettevalmistusest, eesmärkidest, läbiviimisest ja suhete dünaamikast ühes arutelurühmas.

Enne kui mindi õppetükitunni sisu puudtavate teemadeni, räägiti misjoniannetustest, mis pannakse tavaliselt kokku hingamispäevakooli raames. Meie igahingamispäevased misjoniannetused lähevad peakonverentsi Globaalmisjoni fondi, kust see raha omakorda suunatakse misjoniprojektidesse üle maailma. Iga kvartali viimasel, 13. hingamispäeval on üleilmne eraldiseisev misjoniannetus projektide heaks, mida on tutvustatud õppetükivihiku tagakaanel. Ivo ja Mervi kutsusid üles teadlikumalt misjonitööle annetama. Ka Eesti liit on misjoniannetustest osa saanud, hiliseim näide on seotud Terve Elu Keskuse ruumide soetamise ja ehitus- ning remonditööde ning Kompassi koguduse toetamisega.

Misjonivideoid saab vaadata siin. 

Hingamispäevakoolitunni ettevalmistuse osas rääkis Mervi õpetamisplaani olulisusest. Grupi õpetaja peaks enda jaoks selgeks mõtlema tunni teekonna: kust alustatakse ja kuhu soovitakse jõuda. Selle raames on tarvis sõnastada õppetüki keskne mõte, seos igapäevase eluga ja mida peaksid arutelus osalejad tunni lõpuks omandama.

Hea nipina pakkus Mervi õppetüki õppimisel välja tingmärkide süsteemi, mille järgi igaüks, kes nädala sees õppetükis antud teemat uurib, märgib õppetükivihikus teatud märgiga ära uue info, isikliku küsimuse ja tõe, mida kõik peaksid teadma ja mõistma. Igaühe tingmärgid võivad olla erinevad, kuid nende kolme märgi kasutamine aitab materjali paremini süstematiseerida.

Ivo rääkis täiskasvanud õppijale omastest tunnustest ning rõhutas, et kuna kogudustes on hingamispäevakooli õppijad täiskasvanud, siis nõuab tunni ettevalmistus ja läbiviimine ka vastavat lähenemist. Täiskasvanud õppija on iseseisev, tal on palju kogemusi ning ta on orienteeritud oma rollile ja identiteedile. Lisaks sellele soovib täiskasvanud õppija teadmisi ja oskusi, mida ta saaks kohe oma ellu rakendada.

Päeva viimase ploki moodustas arutelu õpetaja rolli üle. Mervi sõnas, et õpetaja roll on õpetada ning vestlust juhatada, innustada koguduseliikmete igapäevast piibliõpet ja inimesi arutelus osalema. Väga olulise osana õpetaja tööst märkisid nii Ivo kui Mervi ära selle, et õpetaja peaks olema kursis oma grupi liikmete vajaduste ja omadustega.

Kõneledes Piibli uurimisest hingamispäevakooli tunnis – kuidas see praktiliselt välja näeb – ütles Ivo, et peaksime esitama rohkem küsimusi, ka keerulisi küsimusi. Lisaks sellele soovitas ta võtta õppetükitunnis aega ka mõtlemiseks. „Küsimuste esitamine viib edasi. Meil on vaja veidi vähem rääkimist ja rohkem mõtlemisaega,” ütles Ivo.

Koolitusel oli ühe murekohana esil ka tõdemus, et nädala sees loetakse või uuritakse õppetükis antud piibliteemasid aina vähem ning õpetajal on keeruline tundi juhatada, kui grupi liikmed ei ole õppetükki lugenud. Ivo innustas siiski leidma nädala sees aega, et Piiblit uurida ja õppetükki lugeda - nii on hingamispäevased aruteludki huvitavamad ja mitte pelgalt arvamuste vahetamise koht, vaid teadlik ja eesmärgipärane piibliuurimine. 

Piiblitund võiks jaguneda kolme ossa: 10 minutit sissejuhatust – üksteise tervitamine, nädalast rääkimine, külaliste tervitamine, oluliste mõistete selgitamine; 35 minutit sisulist arutelu ning 10 minutit kokkuvõtet.

Hingamispäevakoolitunni õpetajatele on välja antud ka käsiraamat, kust saab nii uusi mõtteid kui ka juhiseid, kuidas tundi tõhusamalt ette valmistada ning läbi viia.

Hingamispäevakooli õppetüki saab paberil osta kohalikest kogudustest üle Eesti või e-poest. Google Play keskkonnast saab endale laadida hingamispäevakooli eestikeelse rakenduse. Üleilmse adventkoguduse hingamispäevavakooli kodulehelt leiab ingliskeelseid lisamaterjale, millest võib abi olla nii nädala teema uurimisel kui ka tunni ettevalmistamisel. 

2019. aasta II kvartali hingamispäevakooli õppetükkide pealkiri on "Ajajärgud perekonnaelus".

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat