Pastor vastab: Miks on vaja kümnist maksta?

Avaldatud 27.3.2009, rubriik Pastor vastab, teema Piibel, autor Kaido Kask

Küsimus

Kümnes käsus ei ole kümnise maksmise käsku.Saan aru kui tehakse korjandusi vaeste heaks, koguduse koja ülalpidamiseks.Tundub, et kogudused ootavad kindlat kümmnendikku rahast, varast endale? Kas nii ei või jääda kogudusest liialt sõltuvaks ja hiljem pettuda, kui on ennast liialt vaevatud?

Vastus

“Ja kõik maa kümnis maa seemnest ja puude viljast on Issanda päralt; see on pühitsetud Issandale. Ja kõik kümnis veistest, lammastest ja kitsedest, kõigist, kes karjasekepi alt läbi käivad — see kümnis on pühitsetud Issandale.” (3Ms 27:30, 32)
“Kas inimene tohib Jumalat röövida? Aga teie röövite mind ja ütlete: "Kuidas me Sind röövime?" Kümnise ja tõstelõivuga. Olge needusega neetud, et teie, kogu rahvas, mind röövite! Tooge kõik kümnis täies mõõdus varaaita, et mu kojas oleks toitu, ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede Issand. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni. Ja ma sõitlen teie pärast rohutirtse, et need ei hävitaks teie põlluvilja, ja et teie viinapuu väljal ei jääks viljatuks, ütleb vägede Issand.” (Ml 3:8-11)

Nendest tekstidest näeme, et Jumal nõuab meilt kümnist. Ta ütleb, et kümnis tuleb tuua varaaita, et Tema kojas oleks toidust. See on Jumala poolt korraldatud viis evangeeliumi kuulutamise rahastamiseks. Kuigi kümnis makstakse kogudusele, tõotab Jumal maksjat õnnistada ja mittemaksjat needusega needa. Kui keegi arvab, et ta on oma jõuga midagi endale saavutanud, siis ta ei anna endale aru, et elu ja jõud tegutsemiseks, samuti võimalused tulevad Jumala käest. “See on Issanda õnnistus, mis teeb rikkaks, ja oma vaev ei lisa sellele midagi juurde.” (Õp 10:22) Seepärast on kümnis Jumala oma ja kui me seda ei maksa, siis varastame Jumala tagant. Kümnise maksmine ei tee meid kuidagi kogudusest sõltuvaks, kuid koguduse võime Kristuse käsku täita sõltub küll kümnise maksjatest. Kui me kardame kümnise maksmisega end ära vaevata, siis see näitab, et me ei usalda Jumalat. On öeldud, et kui me kümnist ei maksa, siis näeme ilmaasjata vaeva. Ta soovitab meil Teda proovida ehk läbi katsuda, kas Tema Sõna täitub. Ka mõned mittekoguduseliikmed on ära tundnud selle õnnistuse, mis tuleb kümnise maksmisest ja on otsustanud oma kümnise kogudusse tuua. Kümnise maksmine ei ole koguduses olemise tingimus, see on leping Jumalaga ja sellest sõltub Jumala õnnistus. “Sest kes olen mina ja kes on mu rahvas, et meil on jõudu nõnda vabatahtlikult anda? Tõesti, kõik tuleb Sinult ja Sinu käest oleme Sulle andnud!” (1Aj 29:14)

Jaga Facebookis