Pastor vastab: Miks koguduses puudub hoolivus?

Avaldatud 31.7.2008, rubriik Pastor vastab, teema Elu, vastaja Kaido Kask

Küsimus

Miks teie koguduses ei ole hoolivust! Hoolivust inimeste käekäigu ja hingeelu eest?

Vastus

Luuka 10:25-37

“Ja vaata, üks seadusetundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis: “Õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu?” Aga Jeesus ütles talle: “Mis Seaduses on kirjutatud? Kuidas sa loed?” Tema vastas: “Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega, ning oma ligimest kui iseennast!” Siis Jeesus ütles talle: “Sa oled õigesti vastanud, tee nii, ja sa elad!” Tema aga, tahtes iseennast õigustada, küsis Jeesuselt: “Ja kes siis on mu ligimene?” Jeesus ütles kõnelust jätkates: “Üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeeriko poole ja sattus teeröövlite kätte. Kui need olid ta riided röövinud ja talle hoope andnud, läksid nad ära, jättes ta poolsurnuna maha. Juhtumisi tuli keegi preester sedasama teed, ja kui ta teda nägi, läks ta kaarega mööda. Nõndasamuti ka leviit, kui ta sattus sinna paika ja teda nägi, läks ringiga mööda. Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis temani ja teda nägi, hakkas tal hale ja ta astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja veini, tõstis ta oma muula selga, viis öömajale ning kandis hoolt tema eest. Ja järgmisel hommikul võttis ta välja kaks teenarit, andis need peremehele ja ütles: “Kanna tema eest hoolt, ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi tulles.” Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte?” Seadusetundja ütles: “See, kes tema peale halastas.” Jeesus ütles talle: “Siis mine ja tee sina nõndasamuti!””

Kus ei ole armastust, seal ei ole hoolivust. Miks ei ole armastust, kui see on ometi Jumala käsk, et peab armastama. Vahel diskuteeritakse selle üle, kes on üldse ligimene. Jeesus näitas oma jutustuses, et ligimene võib olla täiesti võõras ja teist usku inimene. Ainus põhjus armastamiseks on see, et Jumal on meid enne armastanud. Kahjuks oleme kõik patused inimesed ja meie armastuski on puudulik. Pealegi ei tule meie armastuseteod mitte alati hästi välja. Kogudus on kristlaste kasvulava. Ühel on üks, teisel teine kaasasündinud positiivne iseloomujoon, kuid ülejäänud tuleb Jumala abiga välja arendada. Ristimine ja kogudusega liitumine ei tee kellestki veel kristlast. Kui sa näed, et hoolivusest on puudu, siis Jeesus ütleb sulle: mine ja tee, nagu tegi samaarlane ja ole teistele eeskujuks – ehk keegi märkab ja laseb Jumalal end hoolivamaks muuta.

Jaga Facebookis