Pastor vastab: Kas Delfi sobib adventistidele

Avaldatud 29.8.2008, rubriik Pastor vastab, teema Elu, vastaja Jaanus-Janari Kogerman

Küsimus

Kas portaal Delfi on adventistile lubatud? Küsin, kuna seal on amoraalseid pilte?

Vastus

Alustaksin Pauluse sõnadega: Öeldakse: "Kõik on lubatud!" - Siiski kõigest ei ole kasu. "Kõik on lubatud!" - Siiski kõik ei ehita kogudust. (1. Korintlastele 10:23). Seega ei tule see vastus mitte teemal, kas internetiportaali Delfi kasutamine on lubatud (Paulus ei vaidle vastu sellele, et kõik on lubatud - seega ka Delfi kasutamine on lubatud), vaid hoopis sellest, kas selle kasutamisest ka kasu on.

Internet on täis igasugust informatsiooni. Nii head kui halba ja sageli ka sellist mille ainus väärtus on ajaveetmine. Delfi näol on tegu samasuguse asjaga - seal leidub nii sellist, mis on kristlastele sobimatu (nagu küsija poolt viidatud amoraalsed pildid), kui ka sellist, mis on vajalik töötegemiseks või hobidega tegelemiseks. Ja sellise uudistekooslusena on Delfi vaieldamatult kasulik koht.

Delfi on tavaline kaasaegne ajakirjandus - koht, kus esitatakse igasuguseid uudiseid ja mis lubab kasutajal valida just seda, mida tema lugeda tahab. Seega ei ole mingit põhjust, miks Delfi portaal ei peaks sobima kristlastele üleüldiselt või siis ka konkreetsemalt adventistidele.

PS! Delfist rääkides ei saa üle ega ümber ka kommentaariumist. See on see, mis Delfi on eriliseks on teinud. Üks külg on kommentaariumis omaenese veendumuste väljendamine, teiseks aga saad seda lugedes paljugi teada keskmisest Eesti inimesest - sellest, mida tema ühest või teisest teemast arvab.

Lõpetuseks tuletaksin meelde ühte vahest ununemakippuvat tõsiasja - kui sinu päevades ei ole Jumalat, siis ei ole mitte ühestki sinu tegevusest sellist kasu, nagu Paulus seda ootab. Ja koos Jumalaga tegutsedes ei muutu need "amoraalsed pildid" ka häirivaks, sest sinu eesmärk on midagi muud, kui nende vaatamine.

Jaga Facebookis