Leedu adventistid tähistavad 90. sünnipäeva

Avaldatud 9.5.2017, autor Guntis Bukalders, tõlkija Liisi Rohtsalu, allikas TEDNews

Adventistid üle kogu Leedu ja kaugemaltki said laupäeval, 29. aprillil, kokku, et tähistada 90. sünnipäeva. Osalejad olid pidulikus meeleolus, kuulates ooperilaulja Nomeda Kukulskienė, Kaunase koguduse täiskasvanute koori ning Kaunase, Kėdainiai ja Šiauliai koguduste noortekoori ettekandeid.

Bertold Hibner, Leedu liidu president rõhutas oma tervituses: "Kõigepealt peame andma au Issandale Jeesusele Kristusele Tema imelise armastuse ja ustavuse eest. Jumal on kaitsnud Leedu adventkogudust paljudel rasketel aegadel, nagu teises maailmasõjas ja Nõukogude Liidu okupatsiooni ajal, ning aidanud Leedu adventkoguduse jälle taastada." Ta lisas: "Täna mälestame oma teerajajaid, väljendame oma tänulikkust kõigile oma õdedele ja vendadele ning jääme ustavaks Issanda käsule kuulutada kolmeinglikuulutust."

Dr Daniel Duda, kes esindab Trans-Euroopa divisjoni, rõhutas oma jutluses vajadust ühendada meie teadmised ja praktika. Ta mainis, et Jeesuse tähendamissõnas halastajast samaarlasest olid mõned möödakäijad rohkem mures iseenda heaolu pärast kui peksa saanud ja röövitud mehe pärast. "Me oleme kutsutud olema kellelegi teisele õnnistuseks," tõi Duda välja.

Pildil: Noorte meediarühm jäädvustab väärtuslikke mälestusi Leedu koguduse ajaloost

Leedu adventkoguduse endine president Danielius Oželis tegi ettekande koguduse ajaloost ja jagas oma isiklikke mälestusi, sealhulgas ka seda, kuidas ta tõlkis piiblit leedu keelde.

Balti uniooni president David Nõmmik andis edasi soojad tervitused ja head soovid. "Ole siin elavate inimeste jaoks päästeagentuur," julgustas ta, lisades: "Meid on kutsutud teenima ja viima maailmale head sõnumit. Meie ülesanne on näidata Tema au, nagu üks kristlik autor on öelnud: "Kogudus on Kristuse armu rikkuse varaait... ja koguduse kaudu saab lõpuks ilmsiks... Jumala armastuse lõplik ja täielik ulatus." "Kas te suudate ette kujutada, et kogudus võib olla paik, kus Jumal saab ilmutada oma väge ja muuta inimeste südant? Saagu Jumala pääste teatavaks Leedu linnades ja külades!"

Pildil: David Nõmmik (vasakul) annab üle kingituse Balti uniooni ning Eesti ja Läti liidu poolt

Naabruses asuvad Eesti ja Läti liit koos Balti uniooniga tõid kingituseks videoprojektori, mis on kasulik tööriist evangeeliumitöö ja hariduse valdkonnas. Läti liidu president Vilnis Latgalis jagas oma rõõmu selle üle, et et Leedu kogudus kasvab. Endised Balti uniooni juhid Valdis Zilgalvis ja Andrejs Āriņš meenutasid mõningaid häid sündmusi viimase aasta jooksul.

Katoliku, luteri, baptisti ja metodisti kiriku esindajad ning Leedu Piibliselts andsid edasi oma tervitused Leedu adventkogudusele. Monsenjöör professor Artūras Jagelavičius, Kaunase katoliku peapiiskopi esindaja, tänas adventkogudust humanitaarabitöö eest ja adventkoguduse seisukoha eest kaitsta traditsioonilise perekonna institutsiooni.

Pildil: Pastor Bertold Hibner, Leedu liidu president

Siiski ei tegele kogudus mitte niivõrd mineviku, kuivõrd oleviku ja tulevikuga. Pärast ametliku tseremoonia lõppu kutsuti osalejaid tutvuma lähemalt Leedu adventkoguduse  praeguste tegemistega. Tervise- ja peretöö osakonnad pidasid ettekande Leedu Terviseteaduste Ülikooli ja adventkoguduse vahelisest koostööst, mis seisnes kohaliku ühiskonna harimises elustiili ravimite projektide, suitsetamisest loobumise programmide ja holistiliste (kõikehõlmavate) tervisekursuste osas.

Rajaleidjate juht Robertas Grigas rääkis noorte tegevuste ja suvelaagrite märkimisväärsest mõjust. Arūnas Čerkesas, kristliku ajalehe Lootuse Allikas toimetaja,  pidas ettekande koguduse ajaloost ja sellest, kuidas see aitab inimeste elu muuta.

Lõpupalves väljendas pastor Hibner tänu Issandale Jeesusele Kristusele Tema armu eest ja kõigile inimestele nende panuse eest koguduse ellu ja teenimistöösse.

Leedu on üks kolmest liidust, mis moodustavad Balti uniooni. Väljaränne on mõjutanud viimastel aastatel nii kohaliku koguduse liikmeskonda kui ka kogu riigi rahvastikku, kuid 2016. aasta lõpus kuulus liikmeskonda 765 inimest 2,8 miljoni suuruse elanikkonna hulgast. Koos Eesti ja Lätiga on Balti unioonis 6107 liiget.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat