10päevane palveaeg 2023 „Tagasi altari juurde“ - 9. päev

Avaldatud 19.1.2023

Tagasi altari juurde –
teenimine hoiab südant

9. PÄEV — Hoia oma südant

„Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu!” (Õp 4:23)

Asja tuum

Patukahetsuseta südame juures on palju, mida vaadata. Kui jälgida päevast päeva uudiseid, näed inimesi, kes käituvad viisil, mis paneb meid kahtlema nende inimlikkuses. Igal hetkel tehakse ülemaailmselt imetlusväärseid armastuse ja headuse tegusid. Siiski pole kahtlustki selles, et ka kurjus ilmneb igal pool, kuhuiganes me ka ei vaataks. Samal ajal kui me õigustatult igatseme, et lõppeksid sõjad, poliitiline korruptsioon ja massiline meeletu vägivald, peame teadvustama ka seda, et kohutavad teod lähtuvad rikutud inimsüdamest.

Ausalt öeldes pole Piiblil palju öelda inimsüdame kohta, mis pole allutatud Jeesusele Kristusele. Jumal ütleb: „Süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud – kes suudab seda mõista?” (Jr 17:9) Süda, millele Jumal siin viitab, pole see tuksuja meie rinnus, vaid meie „aju süda” – meie mõtlemise, meie intellektuaalse ja moraalse olemuse keskus. Allikas, millest voolavad välja meie soovid. Jeesus tõi selle mõtte veelgi selgemalt esile, täheldades: „Hea inimene toob välja head oma südame heast tagavarast ja paha inimene toob pahast välja paha, sest ta suu räägib sellest, millest on tulvil ta süda.“ (Lk 6:45)

Südamega teenimine

Ellen White kirjutas inimsüdame tähtsuse kohta järgnevalt: „Süda kontrollib kogu inimest. Kõik meie teod, head või halvad, saavad alguse südamest. Meie süda on see, mis teenib Jumalat ja liidab meid ühte taevaste olevustega.” (Mind, Character, and Personality, 1. köide, lk. 72). Süda on see, mida Jumal soovib värvata lahingusse meie endi ja kurjuse vastu. Piibli väest südame harimise ja tugevdamise osas kommenteeris Ellen White: „Mitte miski ei anna teaduskonnale juurde nii palju võimsust, kui teeb seda nõue, et õpilased püüaksid mõista ilmutuse hämmastavaid tõdesid. Tasapisi kohandub süda teemadega, millega sel on olnud võimalus tegeleda.” (Tunnistused kogudusele, 5. köide, lk. 24). Milline õnnistus on teadmises, et meie süda võib saada ümber kujundatud Jumala tervendava Sõna poolt!

Hoia oma südant

Inimsüdant peab hoidma, selle eest hoolitsema ja seda valvama, nagu Saalomon julgustas meid tegema Õpetussõnad 4:23-s. Nii nagu kuningas Taavet, peame ka meie paluma, et Jumal looks meile puhta südame ja vaimu (Psalmid 51:10). Kuid peame seda andi valvama täie usinusega. Regulaarsed isiklikud hetked ülistades, palvetades, uurides Piiblit ja tunnistades on efektiivsemad kui kõik muud igapäevased tegevused, et hoida meie süda Jeesuses Kristuses. „Kindlameelsele sa hoiad rahu, rahu, sest ta loodab Sinu peale.“ (Jesaja 26:3) Hoia oma südant isegi siis, kui kõik teised selle kaotavad.

Räägime oma Jumalaga.

Palve aeg (30–45 minutit)

Palveta, toetudes Jumala Sõnale – Õp 4:23

„Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu!”

„Hoia oma südant”

Jeesus, selles maailmas, kus on nii palju tähelepanu kõrvalejuhtivat ja kus meid pommitatakse pidevalt informatsiooniga, on meil raske Sinule keskenduda. Tunnistame oma täielikku sõltumist Sinust ja palume, et Sa aitaksid meil hoida oma südant. Aita meil teha igapäevaselt õigeid valikuid, mis aitaksid meil hoiduda kurjuse rünnakute eest. Aamen.  

„Enam kui kõike muud”

Kallis Päästja, aitäh Sulle, et oled meile pühendunud. Aitäh, et näitad meile oma eeskujuga, mida tähendab tõeline armastus ja pühendumine. Sa tead, kuidas meil on aeg-ajalt puudu tõelisest pühendumisest Sinule ja Sinu plaanile. Oleme nii kärmed teisi õpetama, jättes tähelepanuta õppetunde meile endile. Andesta meie silmakirjalikkus ja juhi meid olema tõeliselt ustavad. Aamen.

„Sellest lähtub elu”

Jumal, sageli unustame, kui hinnaline, õrn ja oluline on meie süda, mistõttu kohtleme seda halvasti, lubades teatud mõjutusi oma ellu. Me ei pruugi aru saada sellest, kuidas kõik asjad kujundavad meie olemust ja seda, missugune on meie arusaam Sinust. Õpeta meid olema valvel ja lubama vaid pühasid mõjutusi oma ellu. Jumal, tule meisse ja ela oma elu meie kaudu. Aamen. 

Veel soovitusi palveks

Tänu ja ülistus: Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.

Ülestunnistus: Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja tänada Jumalat Tema andestuse eest.

Juhatus: Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.

Meie kogudus: Palu Jumalat oma kodukoha ja ülemaailmse kiriku vajaduste pärast (vaata eraldi faili vajaduste kohta)

Kohaliku koguduse palvesoovid: Palveta kohaliku koguduseliikmete, pere ja naabrite vajaduste pärast.

Kuula ja vasta: Võta aega, et kuulata Jumala häält ja vastata ülistuse või lauluga.

Laulusoovitused

Üldlauluraamatust: Iialgi ei jäta ma Jeesust Kristust (338); Tahan alata Sinuga, Jeesus (196); Issand, Su teed ka olgu mu teed (198); Käsikäes käin Jeesusega (202); Kõik, mis Sa, Issand, ütled mulle (152); Loo mu hinge see sädelev puhtus (281); Võta minu elu Sa, Jeesus (194); Uuri nüüd Piiblit (166)

Muud ülistuslaulud : Ole mu nägemus; Kui üks minu käsi; Ainus tee; Sinu ligiolus.

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat