Peakonverentsi president esitas töökoosolekul oma aruande

Avaldatud 6.6.2022, allikas Adventist News Network

Seitsmenda päeva adventistide koguduse peakonverentsi (PK) president Ted Wilson esitas PK töökoosoleku esimesel päeval oma aruande, milles andis põhjaliku ülevaate koguduse olulistest sündmustest ja saavutustest viimase seitsme aasta jooksul.

"Alates meie viimasest PK töökoosolekust 2015. aastal oleme kogenud erinevaid kriise ja maailmas on toimunud palju muutusi," alustas Wilson, tunnustades rasket tööd ja väljakutseid, millega kõik koguduse tööharud, teenistused ja institutsioonid on silmitsi seisnud COVID-19 pandeemia, Venemaa-Ukraina konflikti ja muude murettekitavate sündmuste tõttu maailmas.

Wilsoni aruandes oli selge teema, kuidas vaatamata tagasilöökidele on adventkogudus ja selle asutused kohanenud ja uuendusi teinud, mille tulemuseks on olnud paljud uued algatused ja vahendid. Paljud neist on nüüd keskendunud ülemaailmse koguduse strateegilise raamistiku "Mina lähen" toetamisele aastateks 2020–2025.

"Me täname Jumalat paljude loominguliste viiside eest, mille Ta on andnud oma kogudusele, et jätkata selle missiooni kandmist erinevate kanalite kaudu," ütles ta.

"MINA LÄHEN" 2015–2022 JA EDASPIDI

Wilson avas ja lõpetas oma aruande, keskendudes sellele, et oleme Jeesuse käed ja jalad, ning tõi esile adventistide juhitud teenistusi ja projekte, mis muudavad inimeste elu käegakatsutavalt – füüsiliselt, emotsionaalselt või vaimselt – üle kogu maailma.

Venemaa-Ukraina sõjast rääkides kiitis Wilson Ukraina Hope Channeli, ADRA, koguduse kõrghariduskeskuse ja kohalike adventkoguduste, -koolide ja liikmete tööd. "Milline eeskuju meile kõigile, kui me teenime teisi," ütles ta.

Seejärel rõhutati video vahendusel vabatahtlike juhitud misjonikeskuse Elulootus olulist tööd kogu maailmas inimeste päästmisel ning tervishoiuteenistuste pakkumisel kogu maailmas, sealhulgas uue meditsiinikooli ehitamisel Ida-Kesk-Aafrika divisjonis ja Rwandas.

VÄLJAANDED 2015–2022

"Piiblile tuginedes on meie sõnum ja missioon lahutamatult seotud ning see, kuidas me Piiblit loeme – hermeneutika – on mõistmiseks eluliselt tähtis," selgitas Wilson. "Seda tunnistades esitati 2015. aasta üldkogu istungjärgul palve töötada koguduse jaoks välja konkreetne hermeneutika."

Seejärel märkis ta ära ühe projekti: kaks raamatut loomise teemal, mida saavad kasutada koolid ja haridusasutused. "Raamatud on oluline viis teiste inimesteni jõudmiseks ning kirjastuse tööharu mängib olulist rolli kirjanduse levitamise kaudu kõigi liikmete täieliku kaasamise julgustamisel," jätkas Wilson, rääkides meie koguduse trükistest.

"Sel aastal täitub 15 aastat misjoniraamatu projekti algusest, selle aja jooksul on koguduseliikmed jaganud üle 700 miljoni raamatu!" ütles ta.

MEEDIA 2015–2022

PK kommunikatsiooniosakond on olnud viimase seitsme aasta jooksul viljakas, käivitades oma uue digitaalse platvormi Adventistide Meeskonnad (Adventist Teams), mis võimaldab Wilsoni sõnul " liikmetel üle maailma leida ja levitada kvaliteetset piibellikku sisu sõpradele ja pereliikmetele ning julgustab liikmete täielikku kaasamist digitaalses ruumis". Digievangelismi algatuse raames käivitati ka uus piibliviktoriini rakendus Heroes 2, mis on suunatud millenniumi- ja Z-generatsioonile.

"Tehnoloogia on sillutanud miljonitele tee Ellen G. White'i kirjutiste juurde," jätkas Wilson, rõhutades erinevate projektide ja platvormide tohutut kasvu alates 2015. aastast. 2022. aastal külastab neid veebisaite ja rakendusi nüüd keskmiselt 7,5 miljonit külastajat kuus peaaegu igast maailma riigist ning 2021. aastal tehti 2,48 miljardit otsingupäringut ja 273 miljonit raamatute, e-raamatute ja audioraamatute allalaadimispäringut.

"Me kiidame Jumalat selle eest, kui rikkalikult Ta neid inspireeritud kirjutisi õnnistab!" julgustas Wilson.

Möödunud viie aasta sees käivitas PK arhiivi, statistika ja uuringute büroo seitsmenda päeva adventistide entsüklopeedia, mis on pidevalt kasvav platvorm, sisaldades enam kui 3000 artiklit ja 7000 fotot adventistidest misjonäride, institutsioonide, sündmuste ja uskumuste kohta.

Wilson lõpetas oma ülevaate keskendumisega palvele ning rõhutas uuenemise ja reformatsiooni vajalikkust: jätkunud on kümne palvepäeva aeg, 40 palvepäeva, 100 palvepäeva, millest on osa võtnud tuhanded adventistid üle kogu maailma. Neid palveüritusi kokkuvõtvas videos väljendasid sajad inimesed, kes esindavad paljusid kultuure, mis moodustavad meie üleilmse koguduse, oma tunnustust ja inspiratsiooni, mida nad ühises palves osalemisest on saanud.

Aruande lõpuks rääkis Wilson aastatel 2017–2022 Filipiinidel tehtud võimsast misjonitööst, mis on osa "Ma lähen" raamistikust aastateks 2020–2025. Filipiinidel ristiti üle 124 000 inimese, sealhulgas paljud Filipiinide kommunistliku partei "Uue rahvaarmee" mässajad. PK töökoosoleku saalis ristiti endised mässuliste juhid Raymundo ja tema abikaasa Rose, kes ütles: "Kui me kuulsime adventraadio vahendusel Jumala sõnumit, leidsin ma rahu."

Wilson lõpetas oma aruande üleskutsega, et kõik koguduseliikmed oleksid kaasatud  ja jõuaksid evangeeliumisõnumiga teiste inimesteni. "Igaüks meist pühendugu uuesti Issandale ja Tema liikumisele ning jätkaku usaldusega edasi liikumist, öeldes Issandale: "Ma lähen ja kuulutan kolme ingli sõnumit". See, mis on nähtav, on ajutine, aga see, mida ei ole näha, on igavene." (2. Korintlastele 4:18). Jeesus tuleb! Võta osa!"

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat