X päev: Jumala rahvas, ülejääk ja palve

Avaldatud 14.1.2022

„Siin on pühade kannatlikkus;siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku!“  Ilm 14:12

Lõppeesmärk

Kolme ingli kuulutusel on üks peamine eesmärk, üks ainulaadne fookus: valmistada inimesed ette Jeesuse tulekuks. See jumalikult inspireeritud kuulutus jõuab haripunkti Ilm 14:12, kus Johannes selgitab Taeva lõpuaja kuulutusest arusaamise ja vastuvõtmise lõpptulemust. Apstel ütleb, et see kuulutus produtseerib inimesi, kellede kohta võib kirjutada: „Siin on pühade kannatlikkus; siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku!“ (Ilm 14:12).

Sõna „kannatlikkus“ võiks paremini tõlkida kui „vastupidavus.“ Tema armu läbi peab Jumala rahvas vastu lõpuaja katsumustele ja tuleb sellest välja võitjana. Jumala rahvas seisab silmitsi metsalise raevuga, loobumata oma oma südame veendumustest. Ehkki Jumala rahvas pole võimeline ostma ega müüma ja seisab Kristuse nime tõttu silmitsi tagakiusamise, vangistamise ja surma endaga, on see kuulekas Tema käskudele. Seda rahvast ei saa sundida loobuma ustavusest Kristusele. See elab armurikast, Kristusele au toovat, sõnakuulelikku elu patuses, mässumeelses, sõnakuulmatus maailmas Maa lõpuajal. 

Jeesuse usk

Ilmutusraamatu 14:12 on veel midagi paeluvat. Nendel lõpuaja usklikel pole mitte ainult usku Jeesuses, vaid neil on Jeesuse usk. Mis on Jeesuse usk? Jeesuse usk on samade omadustega usk Jumalasse, mis oli Jeesusel ristil. Kui Jeesus rippus ristil, kandes süüd, häbi ja hukkamõistu inimkonna pattude pärast, tundis Ta, et Jumal on Ta maha jätnud. Patu määr oli nii tohutu, et Jeesus tundis, et Jumal on Ta hüljanud. See on põhjus, miks Ta kisendas oma agoonias: „Mu Jumal, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid?“ (Mt 27:46) Kas Jumal oli Ta maha jätnud? Kindlasti mitte! Tema Isalikud silmad olid kogu aja ristil. Tema armastuse süda oli murtud, kui Tema Poeg läks läbi sellisest agooniast. Jeesus usaldas, ehkki Ta ei näinud. Tema usk ületas selle, mis Tema ümber toimus. See on põhjus, miks Tema viimased sõnad olid: „Isa, Sinu kätte ma annan oma vaimu!“ (Lk 23:46)

Vastavalt Ilmutusraamatu prohvetikuulutustele peab Jumala rahvas veel korra, vahetult enne Jeesuse tagasitulekut, usaldama, kui kõik ümbritsev tundub olevat Jumala rahva vastu. Mis see on, mis aitab Jumala rahva sellest läbikatsumise perioodist läbi? See on „Jeesuse usk.“ Kuidas arendame endas seda Jeesuse usku? Esiteks, nii nagu pääste on and, on ka usk and, mille Jumal paneb meie südamesse ja see kasvab, kui me seda kasutame (Rm 12:3–8). Kui kogeme keerulisi olukordi ja klammerdume meeleheitlikult Jumala tõotustele, kasvab meie usk. Kui immutame oma meeled Jumala Sõnaga läbi, kasvab meie usk (Rm 10:17). Kui teadvustame usupuudust ja palvetame tõemeeli Jumala poole, et Ta suurendaks meie usku, siis see kasvab (Lk 17:5).
Palugem meie tänasel palvehetkel, et Jumal annaks meile vastupidavust, kui seisame silmitsi eluraskustega. Palvetagem, et Ta annaks meile jõudu olla sõnakuulelik Tema tahtele igas elu valdkonnas ja palugem Taevast, et ta kasvataks meie usku nii, et Jeesuse usk täidaks meie elu ja valmistaks meid ette Maa lõpukriisiks. Siis elame ühel päeval Jeesusega kogu igaviku!

Palve aeg (30–45 minutit)

Palveta, toetudes Jumala Sõnale – Ilm 14:12

„Siin on pühade kannatlikkus; siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku!“
„Siin on pühade kannatlikkus“
Jumal, oleme kaua oodanud Sinu tagasitulekut. Teame ka seda, et Sinu ajastus pole kunagi vale ja et Sina tead, mis on meile parim. Aitäh, et kui meis elab Püha Vaim, muudab Ta meid kannatlikuks ja vastupidavaks. Näita meile, kuidas kõige paremini kasutada aega, mis meil veel jäänud on, Sinu austamiseks. Kui seisame silmitsi läbikatsumiste ja viletsusega, leiame lohutust teadmisest, et Sina pakud jõudu ja jumalikku kannatlikkust.
„Need, kes peavad Jumala käske“
Sinu tahe, Jumal, on armastus. Armastus Sinu ja teiste vastu. Armastus avaldub Jumala Sõna kaudu ja Jeesuse elu kaudu. Rõõmustan teadmise üle, et Sina suudad ja tahad muuta meie tõrksad südamed südameteks, mis on kooskõlas suure armastuse seadusega.
„Jeesuse usk“
Jumal, mind paneb imestama usk ja ustavus, mida Jeesus siin maailmas väljendas, eriti kui Ta ristil suri. Ehkki Tema usaldus Isasse oli meile eeskujuks, ei piirdu Ta ainult sellega, vaid pakub samasugust usaldust kõikidele, kes usuvad. Ta pakub võimalust arendada samade omadustega usku. Jeesus, palun kasvata meie usku iga päevaga üha enam. Alistume Sinule, meie kallis, ustav Päästja. 
 

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat