VIII päev: Baabüloni langemine ja palve

Avaldatud 12.1.2022

„Pärast seda nägin ma veel teist inglit, kellel oli suur meelevald, tulevat taevast alla, ning maailm läks valgeks tema hiilgusest. Ta hüüdis võimsa häälega:„Langenud, langenud on suur Paabel ning on saanud kurjade vaimude eluasemeks ning kõigi rüvedate vaimude varjupaigaks ja kõigi rüvedate lindude varjupaigaks ning kõigi rüvedate loomade ja vihatute varjupaigaks!“ Ilm 18:1, 2

Teise ingli kuulutus

Ilmutusraamatu 14-ndas peatükis olev kolme ingli kuulutus on eriliselt disainitud, et valmistada inimesi ette Jeesuse tulekuks. See avaldab meile Jumala plaanid ja paljastab ka Saatana plaanid. Teise ingli kuulutus annab selle tõsise hoiatuse: „Veel teine ingel järgnes talle, hüüdes: „Langenud, langenud on suur Paabel, kes oma hooruse raevuviinaga on jootnud kõiki paganaid!““ (Ilm 14:8) Nii nagu muistne Baabülon sõdis Jumala vastu, hakates vastu Tema käskudele, hakkab ka vaimne Baabülon Jumalaga mässama. Ta jagab oma valede doktriinide „viina,“ et miljoneid petta. Ellen White iseloomustab Baabüloni nii: „Suur patt, milles süüdistatakse Baabüloni, on see, et ta „hooruse viinast on ilmamaa elanikud joobnuks saanud.“ Joovastav karikas, mida prohvetikuulutuses kujutatud hoor pakub, esitab valeõpetusi, mida langenud naine on heaks kiitnud keelatud ühenduse tõttu selle ilma vägevatega. Sõprus maailmaga on laostanud usu ning see omakorda on mõjustanud maailma, kuna on hakatud õpetama selliseid õpetusi, mis on vastuolus Pühakirja kõige selgemate väidetega.“ (Suur võitlus, 
lk 388). Hoorus on ebaseaduslik ühendus. Vaimne Baabülon pöördub ära oma tõelisest armastusest – Jeesusest, ja liitub riigi või poliitiliste võimudega. 
See kiriku ja riigi ühendus, mida on kirjeldatud Ilmutuse 17. peatükis, viitab metsalise märgi pealesundimisele. Baabülon esindab religioosset süsteemi, mis moonutab Pühakirja ja keskendub inimlikele õpetustele. Teise ingli kuulutus, ühendatuna Ilmutusraamatu 17. ja 18. peatüki prohvetikuulutustega, paljastab selle, mis tuleb maailma peale suure üllatusena. Usust taganenud religioossed võimud ühinevad poliitiliste ja majanduslike jõududega, et luua „ühtsust“ kogu maailma hõlmava kriisi ja õnnetuse ajal. Teise ingli kuulutus kõlab pakilise üleskutsena palvetada vähemalt kolme valdkonna pärast. Esiteks kutsub see meid üles oleva ustavad Kristusele ja Tema Sõnale. Kompromissid meie isiklikus elus viivad meid vaid Maa ajaloo lõpusündmusteni, et ühineda Baabüloniga ja sõdida Jumala rahva vastu.

Teiseks kutsub see kuulutus meid üles usule, mis peab vastu läbiproovimisele. Jumala prohvet kutsub meid siiralt üles: „Torm on tulekul, oma raevu tagasi hoidmata. Kas oleme valmis selle saabumiseks? Meil pole vaja öelda: „Viimaste päevade ohud tulevad varsti meie peale.“ Need on juba saabunud. Nüüd vajame Jumala mõõka, et lüüa risti oma lihalik loomus koos kirgede ja himudega. Meeled, mis on mõttelaadis järgi andnud, peavad muutuma... Mõtted peavad keskenduma Jumalale.“  (Koidikul Jumalaga, lk 113)

Kolmandaks, see kuulutus kutsub meie sõpru sügavamasse suhtesse Jeesusega ja saama aru Ilmutusraamatu tõdedest selleks lõpuajaks. Kui alandume palveks, palvetagem nende kolme asja pärast:
 

  1. Parem arusaamine Jumala Sõnast, suurem armastus Jeesuse vastu ja kompromissitu mõtteviis.
  2.  Usk, mis jääb seisma läbikatsumistes.
  3.  Julgus tunnistada inimestele enda ümber.

Palve aeg (30–45 minutit)

Palveta, toetudes Jumala Sõnale – Ilm 14:8
„Veel teine ingel järgnes talle, hüüdes:„Langenud, langenud on suur Baabülon, kes oma hooruse raevuviinaga on jootnud kõiki paganaid!““ 
„Baabülon on langenud“
Igavene Isa, peale Sinu Pühakirja pole siin maailmas midagi, mida võiks usaldada, andmaks elule kõikumatu ja usaldusväärse aluse. Aita meil ehitada oma elud üles Sinu armus, Sinu Vaimu läbi, tuginedes vaid Sinu Sõnale. 
„Ta on jootnud kõiki paganaid“
Jumal, meil on eesõigus Sind tunda ja omada arusaamist tõest Sinu Sõna läbi. Kuid mõistame ka sellega kaasnevat vastutust. Täna palvetame miljonite inimeste pärast, kes on valede religioonide lõksu jäänud. Aita meil näidata neile tõde sellest, kes Sa oled ja kui palju Sa neid armastad ja tahad, et nad saaksid täidetud tõega.
„Hooruse raevuviin“
Jeesus, me teadvustame endile, et satume aeg-ajalt eksitusse mitmete Saatana illusioonide ja kiusatuste tõttu. Vahel pöörame pilgud Sinult ära ja keskendume hoopis iseendale ja oma isekatele kogemustele. Palun andesta meile. Päästa meid järgi andmast oma lihalikule loomusele ja anna meile võit, mida suudad pakkuda vaid Sina. 
 

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat