Inter-Ameerika divisjon lõpetas oma aastakoosoleku tänuga Jumala õnnistuste ja juhtimise eest

Avaldatud 17.11.2021, allikas Adventist News Network

„Me täname Issandat, et divisjoni juhid on teinud oma tööd ustavalt, et meie kohalike koguduste ja koguduste ühenduste ja liitude juhid on teinud oma tööd ustavalt, ja peakonverentsi, kes on täitnud sel pandeemia ja kriisi ajal meie vajadusi,“ alustas pastor Roberto Brown, kes töötab Hondurases.

Inter-Ameerika divisjon (IAD) aastakoosolek vältas neli päeva ja see peeti veebi vahendusel, osales üle 150 koguduse töötaja 24 erinevast koguduse tööpiirkonnast.

„Me täname majandusliku stabiilsuse eest, mis on võimaldanud meil täita suurt misjonikäsku. Me täname dünaamilise ja tulise evangeeliumitöö eest ning nende plaanide eest, mis IAD on vastu võtnud.“

Samuti tänati üle 4,4 miljoni misjoniraamatu jagamise eest, pea 100 000 uue ristitu eest, evangeeliumitöö eest ning paljude muude õnnistuste eest.

IADs viidi hiljuti läbi uurimus, mis kajastab pandeemia mõjusid. Viie nädala pikkusest uurimusest võttis osa 11 351 koguduseliiget.

Uurimusest selgus, et 65% vastanutest arvab, et online-kogudused on tõhus meede koguduse jumalateenistuste läbiviimiseks. 77% olid kaasatud palvetöösse, 60% palvetas rohkem kui varem; 63% käis igal nädalal kord või sagedamini palvekoosolekul, 73% käis igal nädalal või sagedamini piiblitunnis, 77% käis igal nädalal jumalateenistusel; 54% luges rohkem Piiblit kui varem.

37% on kaotanud lähedase või pereliikme, 18% on pandeemia tõttu kaotanud sissetuleku, 30% ei ole pandeemia ajal käinud oma koguduses; 27% vajavad motivatsiooni, et minna hingamispäevakooli, 23% vajavad motivatsiooni, et minna jumalateenistusele.

Aastakoosolekul võeti vastu otsus rajada iga uniooni juurde pandeemiajärgse rehabilitatsiooni komitee, mille töö on analüüsida neid tulemusi vastavalt enda tööpiirkonna kontekstile.

Arutati ka seda, kui oluline on jätkata kolme ingli sõnumi kuulutamist. „Ühendus kolme ingli kuulutuse ja tervisesõnumi vahel peab säilima,“ ütles IAD president Elie Henry (pildil keskel). „Meie kogudus teab, mida me usume, ja elab selle järgi, mida me teame,“ lisas ta.

„Meie piirkonna mured on seotud migrantide ja kehvemates oludes elavate inimeste piibelliku õiglusega. Samuti peame uurima, kes me kogudusena pärast 100 aastat siin tegutsemist oleme,“ ütles Efraín Velázquez. „Meie uskumused ja elustiil näitavad, kes me kolme ingli sõnumi kandjatena oleme ja need peavad peegelduma meie vestlustes, konverentsidel ja trükistes,“ rõhutas ta.

Aastateks 2023–2024 kinnitati misjoniraamatuks adventkoguduse kaasrajaja Ellen G. White’i raamat „Suur võitlus“. „See projekt on midagi, milles igaüks saab osaleda,“ ütles pastor Marroni. Ta lisas, et IADs on tavaks saanud, et paljud koguduseliikmed jagavad misjoniraamatut. Projekt kannab nime „Suur võitlus“ 2.0.

Aastakoosolekul anti ülevaade Hope Channel’i kasvamisest divisjoni piirkonnas ning peagi avatavast Hope piiblikoolist. Rohkem infot saab selle kohta peakonverentsi töökoosoleku virtuaalsel näitusel.

Aastakoosoleku lõppedes sõnas peakonverentsi peasekretär Erton Kohler, et talle avaldas muljet IAD juhtkonna ühtsus ja pühendumus. „Olen siin olnud tunnistajaks konkreetsele fookusele misjonitööle, näen teie tulisust ja kaasatust nii paljudes projektides,“ ütles Kohler. „Õnnistagu Jumal teie ühtsust ja misjonikesksust veelgi.“

Jaga Facebookis
Loe lisaks
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat