Nõukogu koosolek 17.01.2021

Avaldatud 21.1.2021

Pühapäeval, 17. jaanuaril oli pärast Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu aastakoosolekut liidu nõukogu koosolek.

Nõukogu pidas aru Kompassi väikekoguduse avalduse teemal organiseeruda väikekogudusest koguduseks ja võtta nimeks Seitsmenda Päeva Adventistide Tallinna Kompassi kogudus.

Eesti liidu koguduste rajamise koordinaator Ivo Käsk sõnas, et meie liidu koguduste rajamise tööjuhis näeb ette tingimused koguduse rajamiseks. Nende seas on määratletud ka see, mille põhjal väikekogudus saab koguduseks. Selleks on neli tehnilist tingimust: koguduse liikmete arv, keskmine kümnisesumma kuus, kogudusega liitunute arv (ristimise või usutunnistuse teel), kas kogudust külastab regulaarselt inimesi, kes ei ole koguduseliikmed. „Kompass on need tähised kätte püüdnud,“ ütles Ivo. „Tingimused on seatud selle mõttega, et oleks, kuhu püüelda. Kompassi kogudus on elav, töötab ja areneb ja on rõõm Kompassi kogudusega töötada.“

Liidu nõukogu hääletas selle poolt, et Kompassi väikekogudusest saab kogudus. Koguduse organiseerimise koosolek toimub 20. märtsil 2021, seda juhatab liidu esimees, pastor Andres Ploompuu.

Seoses Haigekassa-poolse töövõimetushüvitise maksmise muutusega kuni aprilli lõpuni, otsustas nõukogu muuta samaks perioodiks ka liidupoolse töövõimetushüvitise maksmist selliselt, et säiliks senised määrad ning ei tekiks topeltmaksmist.

Kohandati ka koguduse pensioni maksmise korda, milles täpsustati koguduse pensioni maksmist näiteks paindliku vanaduspensioni või soodustingimustel vanaduspensioni kasutamise korral ning koguduse pensioni maksmist neile endistele töötajatele, kes on Eesti liidus töötanud alla seatud piirmäära, kuid jätkanud seejärel tööd muudes piirkondades. Need muudatused on mõeldud selleks, et tagada võimalikult õiglane koguduse pensioni maksmise kord.

Koguduse pension on osa koguduse töötajate hüvitispaketist, mida võib nimetada ka edasilükatud töötasuks, mis makstakse välja endise töötaja pensionieas.

Aastakoosolekul võeti vastu ka 2021. aasta eelarve, mille kohta laekur Jaanus-Janari Kogerman sõnas, et kümnise laekumisel arvestatakse 96 protsendiga 2020. aasta kümnisest, mis on 795 000 eurot. Jooksval aastal jääb töötajate palgamäär ning töötajate arv endiseks (2021. aasta palgafond on 364 000 eurot), samaks jääb ka kuluhüvitiste osa.

„Kui 2021. aastal võetakse tööle uusi töötajaid, kasutame selleks reserve. Niimoodi saame ellu viia kõik planeeritavad tegevused ning ei ole piiratud praegu planeerituga,“ sõnas Jaanus-Janari. Tööharude eelarveteks on planeeritud koostöös tööharujuhtidega 65 700 eurot; liidu üldiste kulude eelarvereast saavad lisaks kontorikulude ja muude üldiste kulude katmisele rahastust ka Terve Elu Keskus, Samliku laagrikeskus ja stuudio.

Reserve on kogutud suuremate ürituste korraldamise või neil osalemise toetamiseks, need ei toimu igal aastal. Sellisteks üritusteks, mille tarvis iga aasta eelarvest oma osa eraldatakse, on 2022. aasta noortekongress, 2023. aasta Trans-Euroopa divisjoni rajaleidjate laager camporee, 2023. aasta Eesti liidu peakoosolek, 2024. aasta Euroopa pastorite konverents ja üks meie liidu suurüritus.

Jaanus-Janari esitas üleskutse kõigile koguduseliikmetele: annetada iga kuu palgast 1% liidu ehitusfondi, mille arvelt hooldatakse meie kogudusele kuuluvaid hooneid.

Eelarvet tutvustades julgustas Jaanus-Janari kogudusi esitama misjonifondi misjoniprojekte, mis vajaksid liidu rahalist tuge.

Liidu esimees esitas nõukogule ettepaneku suurendada liidu juhtkonna (adcom, administratiivkomitee) liikmeskonda, kuhu kuuluvad liidu ametnikud ja valitud lisaliikmed. Nõukogu kiitis selle ettepaneku heaks, seega kuuluvad adcom’i liidu esimees Andres Ploompuu, peasekretär Virve Toom, laekur Jaanus-Janari Kogerman ning alates 17. jaanuarist 2021 ka noortejuht Krõõt Lõbus, tervise- ja peretöö juht Allan Randlepp ning Jõhvi ja Narva koguduse pastor Aleksandr Tsugai.

Nõukogu võttis teadmiseks ühe liikme, Tanis Kulbi avalduse sooviga liidu nõukogust taanduda. Edaspidi tegeletakse ka uue nõukogu liikme leidmisega.

Liidu nõukogu järgmine korraline koosolek on 14. märtsil. 

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat