Liidu nõukogu koosolek 19.02.2020

Avaldatud 26.2.2020, autor Mervi Kalmus

Kolmapäeval, 19. veebruaril toimus Tallinnas Terve Elu Keskuses liidu nõukogu korraline koosolek. Koosolek algas palvusega, kus Rein Kalmus mõtiskles Jumala olemuse üle. Ta rääkis Jumala kaugusest ja lähedusest – Püha Vaim on Jumal, kes on meile lähedal, kes on läkitatud meie juurde, meid juhtima ja trööstima. Kui Jumal Isa tundub meie jaoks vahel kauge, siis võime teinekord tunda, justkui oleksime jäetud omapead. Aga Püha Vaim on alati meie ligidal.

Seejärel kinnitati liidu nõukogu eelmise koosoleku protokoll ja võeti teadmiseks liidu juhtkonna koosolekute protokollid.

Esimese päevakorrapunktina valiti Samliku ehituskomisjon, kelle üheks ülesandeks on rajada Samlikule hügieeniplokk, kus oleksid WC-d ja dušid, et suvistes laagrites osalejatel oleks seal hea olla. Vastne ehituskomisjon tegelebki projekti koostamise ja teostamisega.

Seejärel oli juttu Terve Elu Keskuse endise poesaali ja köögi remondist, mis on põhjalikult ette võetud. Kõige suurem ettevõetud töödest on korstnajala eemaldamine saali keskelt ning põranda tasandamine ja põrandakütte paigaldamine. Nõukogu võttis vastu projekti eelarve, mille kogusummaks on 27 600 eurot. Need vahendid tulevad peamisest Terve Elu Keskuse toetusprojektist (mis on laekunud peakonverentsi adventmisjoni linnamõjukeskuste projektist), lisaks ka Kompassi koguduse annetusest ja liidu ehitusfondi annetusest. Selle ehitusprojekti toetuseks pannakse kokku selle aasta esimene liidu ehitusfondi annetus 29. veebruaril. Ühtlasi kinnitati ka ülejäänud projektid, mida toetatakse 2020. ehitusfondi annetustega. Nendeks annetusteks on: 30. mai annetus, mis suunatakse Valga kiriku akende ja katlaruumi ukse vahetamiseks, 8. augusti annetus, mis läheb Rakvere kiriku 2. korruse köögi valmimise toetuseks, ja 28. novembri annetus, millega toetatakse Võru kirikusse pelletikatla paigaldamist.

Liidu nõukogu kinnitas ka nö sabatipuhkuse korra 2-aastaseks katseperioodiks aastatel 2020–2022. Sabatipuhkus on pikem puhkus, mida antakse teatud aja tagant koguduse töötajatele (nii pastoraalse kui ka akadeemilise töö tegijaile) ametialaseks enesetäienduseks või vaimulikuks puhkuseks. Eestis ei ole sellist praktikat varem olnud, kuid järgmisel kahel aastal tehakse sellega proovi. Sabatipuhkuse maksimaalseks pikkuseks on 28 kalendripäeva ning see on mõeldud liidu töötajatele, kelle staaž kogudusetöös on pikem kui 5 aastat. Töötaja kohustuseks on hoolitseda selle eest, et sabatipuhkuse ajal saaksid kõik olulised ülesanded tema eemaloleku ajal täidetud. Teine kord, mille loomist liidu nõukogu arutas ja ka toetas, on jutlustamisõiguse andmise kord kogudustes. Selle korra eesmärgiks on muuta selgemaks see, kellele ja millises kontekstis laieneb õigus meie kogudustes sõna jagada. Selle korra sissetöötamine võtab veel aega, kuid üldjoontes hakkab jutlustamisõigus laienema peale tööloaga kogudusetöötajate ja emeriitpastorite veel ka koguduseliikmetele, kes taotlevad jutlustamistunnistust (mille eelduseks saab jutlustamiskoolituse läbimine). 

Haridusetöö vallas toetas liidu nõukogu tervisetöö juhi Allan Randlepa soovi süvendada oma teadmisi tervise ja toitumise alal Annely Sootsi tervisekoolis. Järgmised poolteist aastat sessioonõpet päädib toitumisnõustaja diplomiga. Soovime Allanile tema kooliteel edu ja loodame, et meie kogudused saavad tema teadmistest tulevikus veel palju kasu!

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat