Liidu nõukogu koosolek 20.10.19

Avaldatud 22.10.2019

Pühapäeval, 20. oktoobril oli Tallinnas Terve Elu Keskuses liidu nõukogu korraline koosolek. 

Koosoleku avas palvusega liidu peasekretär Virve Toom. Lugedes Apostlite tegude raamatu 12. peatükki ja tõdes, et Jumal teeb lahti köidikuid ja avab uksi, kuid avanenud ustest tuleb meil endil läbi minna. Kuidas märgata, et just nüüd on õige aeg ühe või teise sammu astumiseks? „Isiklikes otsustes tunnen, et Jumal kutsus ja juhtis, avas või sulges ukse. Liidu juhtimises on sama situatsioon, aga see tunnetus peab olema teravam, vastutus on suurem.” Virve arutles, et Peetruse vangis olles palvetas kogudus Peetruse pärast väga tõsiselt, aga samuti palvetas Peetrus ise. Nii kutsus Virve kõiges ja alati palves Jumala poole pöörduma ning saadud vastuste põhjal edasi minema.

Pärast väikest arutelu, palvetamist väikegruppides ja vahepeal toimunud juhtkonna koosolekute protokollide ärakuulamist asuti päevakorrapunktide juurde, millest mõned olid seotud tööharude töökorralduse ja inimeste lähetustega. 

Alates 1. novembrist käesoleval aastal on Eesti liidu lastetöö juht Aiki Pärna (osalise koormusega). Järgmise aasta suvel toimub üleilmse adventkoguduse peakonverentsi töökoosolek, sellele otsustati saadikutena saata liidu esimees Andres Ploompuu ja Mervi Kalmus. 

Teine osa otsuseid puudutas väikegruppide tööd. Tartus tegutses Majaka väikegrupp, mis hakkas eelmisel aastal toimima kodukogudusena. Praeguseks kujunenud olukorras on Majaka kodukoguduse töö vaibunud ning liidu nõukogu palub kanda Majaka kodukoguduse liikmetel (keda on neli) oma kirjad liidu kogudusest üle enda valitud kogudusse. Liidu nõukogu väljendab oma tänu Helina Kosemetsale, kes möödunud talvest alates kodukoguduse tööd korraldas ja eest vedas. Majaka kodukogudus, enne seda Majaka koguduserajamise tuumikgrupp, korraldas Tartu linna lastele Pilla-Palla kirikut, edaspidi võtab selle valdkonna üle Tartu kogudus.

Tallinna rahvusvahelise grupi (Tallinn International Seventh-Day Adventist Church, TISDAC) juht Vladimir Skrypyi avalduse alusel on vormistatud TISDACi koguduserajamise tuumikgrupp, kuhu kuulub kuus liiget. Edasises ajaplaanis soovitakse organiseeruda väikekoguduseks. 

Valgus tegutsenud grupi väikekoguduseks organiseerimise koosolek oli planeeritud augusti lõppu, ent liikmeskirjade ülekandmise viibimise tõttu on see edasi lükatud. Liidu nõukogus väljendati lootust, et selle grupi väikekoguduseks nimetamise koosoleku saab korraldada veel sel aastal.

Oluline päevakorrapunkt oli seekord seotud koguduse laagrikeskusega. Liidu nõukogu eelmisel koosolekul nimetati töösse laagrikeskuse äriplaani komisjon, kes andis sel korral ülevaate tehtud tööst. Kaardistatud olid koguduste ja liidu vajadused ning nõudmised ja nende järgi umbkaudne tulu, mis praegu makstakse erinevate rendipindade eest. Ülevaade anti arvestuslikust aastasest kulust, mis kuluks Samliku renoveeritud keskuse ülalpidamiseks, ning näidati ka alternatiivseid laagrikohti. Tagasisidest komisjoni tööle jäi kõlama heameel, et protsessis on saanud kaasa rääkida kõik soovijad: komisjonile on tulnud erineva sisu ja pakkumistega kirju ning ettepanekuid. Samuti öeldi komisjonile tänu, et tehtud on väga vajalik kaardistamistöö. Edasise osas otsustati, et järgmise kuu aja jooksul käib äriplaani komisjon läbi komisjonile pakutud alternatiivsed kohad, kaasates ehitusala inimesi. Novembri koosolekul vaadatakse sõelale jäänud kohad veel koos üle ning otsustakse järgmiste sammude üle. Äriplaani komisjon on kõigile mõtteid, plaane ja alternatiivseid kohti pakkunud inimestele väga tänulik. 

Loe äriplaani komisjoni töö kohta rohkem. 

Liidu nõukogu järgmine korraline koosolek on 17. novembril. 
 

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat