Adventkogudus esitleb uut strateegilist plaani "Mina lähen"

Avaldatud 18.10.2018, allikas Adventist Review

Seitsmenda Päeva Adventistide kogudus avaldas järgmise viie aasta strateegilise plaani pealkirjaga „Mina lähen” (I Will Go) ning kiitis heaks uuendatud missiooni, mille eesmärk on peegeldada senisest paremini misjonikäsu sõnastust – juhist, mille Jeesus jättis (Matteuse 28).

Strateegia mustandis kordub mitu praeguse viisaastaku strateegilise plaani „Räägi maailmale” (Reach the World) eesmärki, kuid lihtsustab seda plaani, säilitades samal ajal fookuse evangeeliumi levitamisel ja koguduseliikmete eest hoolitsemisel. Strateegiline plaan läheb hääletusele 2019. aasta aastakoosolekule ja kui see kiidetakse heaks, siis rakendub see 2020. aasta peakonverentsi töökoosolekul.

„Me esitleme plaani aastakoosolekule kaks aastat enne peakonverentsi töökoosolekut, nii et unioonide juhid saaksid sellega tutvuda,” ütles peakonverentsi presidendi eriassistent Michael Ryan (pildil), kes tutvustas plaani aastakoosoleku delegaatidele 15. oktoobril.

„Kuueleheküljelises plaanis „Mina lähen” on kümme teemat, võrdluseks: „Mine maailma” plaanis on 21 teemat. Delegaadid palusid meil mahtu vähendada, nii et sisu oleks kergemini hallatav,” sõnas Ryan. „Nii me siis vähendasime seda.”

Kümme teemat algavad kutsega „taaselustada üleilmse misjonitöö kontseptsioon ja ohverdada misjonitööle kui eluviisile, vaadates seda kui mitte ainult pastorite pärusmaad, vaid iga koguduseliikme, nii noore kui vana osa jüngriks olemise teekonnal”. Teised teemad on seotud eesmärgiga „tugevdada adventistliku misjonitööd suurtes linnades ja seada esikohale „misjonitöö mittekristlike religioonide ja ususüsteemide kontekstis”.

Strateegilises plaanis on nimekiri ka edukriteeriumidest, mis on jagatud kahte kategooriasse: „kriteeriumid kõigile divisjonidele, neid mõõdab peakonverents oma uuringutega, ja soovitatud kriteeriumid valitud divisjonidele. Ryan pöördus unioonide ja divisjonide juhtide poole, et nad vaataksid soovitatud kriteeriumid üle ning arutleksid nende üle enne 2019. aasta aastakoosolekut.

Selle plaani pealkiri, „Mina lähen”, pärineb Argentina River Plate adventülikoolist, mille misjoniprogramm kannab sama pealkirja. Ülikool andis loa nii pealkirja kui ka tudengite poolt kujundatud logo kasutamiseks.

„Mina lähen” mustand põhineb peakonverentsi arhiivi-, statistika- ja uuringuteosakonna (ASTR) üleilmsel uuringul, mida tehti koostöös divisjonide ja unioonidega, et koguda andmeid liikmelisuse trendide kohta. 2018. aasta uurimuses osales kõigist 13 divisjonist 63 756 adventisti, veaprotsent on kolm protsendipunkti. „Me oleme selles, mida jagame, väga kindlad,” ütles David Trim, ASTR-i direktor delegaatidele.

Üks kriteeriumide eesmärke kõigile divisjonidele on „hingamispäeva jumalateenistustel ja hingamispäevakoolis regulaarselt osalejate märkimisväärne kasv”. 2018. aasta uuring näitas, et iganädalane jumalateenistustel osalemine on võrreldes 2013. aasta 78%-ga langenud 2018. aastaks 7%, praegu on see protsent 71; koguduses on 21 miljonit liiget.

„Me ei tea selle languse põhjuseid, kuid see on trend, mille me soovime vastupidises suunas pöörata,” sõnas Trim.

Teisalt loeb rohkem adventiste iga päev Piiblit. Uuringus osalenud vastasid, et uurivad Piiblit ühe korra või mitu korda iga päev – see tulemus on tõusnud 49%-le – võrreldes 2013. aastaga 7%. Trim kiitis koguduse algatust aastast 2010, kui peakonverentsi töökoosolek kutsus ellu äratuse ja reformatsiooni liikumise, kuhu kuulus ka igapäevane piiblilugemine, projekt pealkirjaga „Usu Tema prohveteid”.

„See alarmeeriv trend on suunda muutnud,” sõnas Trim.

Kuid, lisas ta, veel paljud koguduseliikmed võiksid iga päev Piiblit lugeda.

Missiooni uus sõnastus

Enne strateegilise plaani ettekannet kiitsid aastakoosoleku delegaadid heaks koguduse uue missiooni sõnastuse: „Tehke Jeesuse Kristuse jüngreid, kes elavad Tema armastavas tunnistuses ning kuulutavad kõigile inimestele kolme ingli igavest evangeeliumi, et valmistuda Tema peatseks tagasitulekuks.” (Mt 28:18–20; Ap 1:8; Ilm 14:6–12)

Eelmises missioonis oli kirjas: „Seitsmenda Päeva Adventistide koguduse missioon on kutsuda kõiki inimesi Jeesuse Kristuse jüngriteks, kuulutada igavest evangeeliumi, mis on kätketud kolme ingli sõnumisse (Ilmutuse 14:6–12), ja valmistada maailma ette Kristuse peatseks tagasitulekuks.”

Peakonverentsi asepresident Artur Stele, kes uuendatud sõnastusega missiooni tutvustas, ütles, et sõnastuse eesmärk on peegeldada veel selgemini Mt 28:18–20 misjonikäsku ning liita kokku Ap 1:8 misjoniideed ja Ilm 14 kolme ingli sõnum.

Stele ütles ka, et püüeldi hõlpsalt meeldejäetava missiooni sõnastuse suunas ning ta peab seda varianti heaks. „See on esimene missioon, mille ma olen pähe õppinud,” ütles ta.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat