Peakonverentsi sekretariaadi aruande keskmes on misjonitöö

Avaldatud 17.10.2018, allikas Adventist Review

„Selle aruande käigus püüame vastata kahele küsimusele: kus oled sa füüsiliselt ja kus oled sa prohvetlikult?” ütles Seitsmenda Päeva Adventistide koguduse peakonverentsi peasekretär G. T. Ng peakonverentsi aastakoosoleku delegaatidele oma aruande alguses.

Ng, kes on tuntud oma viktoriiniküsimuste poolest, palus osalejatel vastata küsimustele iga divisjoni kohta. Mis oli tema viimane küsimus? Kui paljusid riike ja territooriume tunnustab ametlikult Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (235) ja kui paljudes nendest tegutseb adventkogudus (213)?

„Kuidas on juhtunud nii, et meist on saanud globaalne kogudus? Arvatavasti kõige rahvusvahelisem kogudus maailmas?” uuris Ng. „See on prohvetluse pärast!”

Aga, hoiatas ta, töö ei ole veel lõppenud. Kasutades Ilmutuse 10:11 mandaadina, ütles ta: „See on koguduse töökäsk: levitada evangeeliumi kõigile keeltele ja kuningatele ja rahvastele, kuulutada kogu maailmale kolme ingli sõnumit.”

Oma märksõnadega jõudis Ng tagasi Battle Creeki. 30 aastat pärast koguduse rajamist andis kogudus signaali võrratu ülemaailmse misjonitöö kohta. „Me saime selle visiooni oma koguduse algusajal,” ütles Ng. „Siinsamas Battle Creekis!”
Vaata Ng esitlust siin. (Kõik viited järgmistele linkidele on ingliskeelsed.)

Vaata peasekretäri täielikku aruannet siit, siin on ka viktoriiniküsimused. 

Peasekretäri aruandele järgnes Adventmisjoni juhi Gary Krause ettekanne. Krause rääkis mitmest algatusest, mis kõik kokku moodustavad peakonverentsi misjoniperekonna. Nende hulka kuulub arhiivi-, statistika- ja uurimusamet (Office of Archives, Statistics and Research, ASTR), divisjonidevaheline töötajate teenistus (Inter-Division Service Employees, ISE), misjonilähetuste programm (Deferred Mission Appointee program, DMA), adventvabatahtlike teenistus (Adventist Volunteer Service, AVS) ja maailmamisjoni instituut (Institute of World Mission, IWM), mis annab misjonäridele kultuuridevahelisi tööriistu ja koolitab neid enne piirkonda saatmist.

Krause rääkis Adventmisjoni algatustest, mille hulka kuulub ka täieliku tööhõive telgitegijate programm (Total Employment Tent Makers Program). Täielik tööhõive annab inimestele võimaluse otsida erialast tööd oma piirkonnas või keerulistes paikades, et kogukonda sulanduda ning jagada sõnumit Jeesuse armastusest.

Krause näitas infot noorte täiskasvanute filmikonkursi kohta ja Adventmisjoni veebilehte, millelt võib leida misjonilugusid, -videoid ja muud teavet.

Vaata Krause täielikku aruannet siit (video).

Entsüklopeedia aruanne

Krause andis sõnajärje üle David Trimile, kes on ASTRi direktor, kes omakorda juhatas sisse Dragoslava Santraci, adventkoguduse entsüklopeediaprojekti (Encyclopedia of Seventh-day Adventists, ESDA) toimetaja. Santrac rõhutas selle uue veebisüsteemi olulisust, öeldes: „Jumala koguduse juhid, koguduse liikmed, uus entsüklopeedia ei ole luksus, see on hädavajadus.”

Santrac nimetas ESDAga seotud eesmärke:

1. 2020. aasta peakonverentsi töökoosolekuks on veebis vähemalt 2500 artiklit, mille juures on fotod, video- ja audiomaterjalid.

2. Pidevalt täiendada ja laiendada ESDA online-süsteemi.

3. Pärast 8000 artikli täitumist veebis avaldada trükiväljaanne.

Kokkuvõttes ütles Santrac: „Meie koguduse liikmed saavad kasutada palju Piibli, teoloogilisi ja ajaloolisi allikaid, mille on avaldanud teised kogudused ja millest on palju kasu, aga kes peale meie avaldab seitsmenda päeva adventistide entsüklopeedia?Ja kui mitte nüüd, siis millal? Palun võtke ESDA järgmisel paaril aastal oma peamiseks prioriteediks. Koos saame täita eesmäri avada online-süsteem aastal 2020. Koos saame panna ESDA rääkima Jumala tõest ja ustavusest oma lastele ja sellele maailmale kuni Jeesuse tulemiseni.

ESDA online-versioon avatakse järgmise aasta alguses sooviga, et kõik divisjonid ja unioonid oleksid võrdselt esindatud.

Vaata Dragoslava Santraci täielikku aruannet siit (video).

Statistikaaruanne

Statistikaaruandes rääkis Trim, et adventkoguduse liikmeskond on ületanud 21 miljoni piiri, viimased arvud pärinevad 2018. aasta 30. juunist.

Eelmine aasta oli ühtekokku 15. aasta ja 13. järjestikune aasta, kui kogudusega on ühe aasta jooksul liitunud üle miljoni inimese. Alates aastast 1965 on adventkoguduses olnud 37 138 884 liiget. Neist 14 521 008 on otsustanud lahkuda, miinus on 42%. Neli igast kümnest koguduseliikmest libiseb kogudusest eemale.

Isegi nende andmete taustal, ütles Trim, on juurdekasv tõusuteel ja et 2017. aastal sai kellestki adventist iga 23 sekundi järel. Ta omistab selle kasvu kogudusepistikute tööle. Viimase 12 kuuga on rajatud 2500 uut kogudust – 502 kogudust ja 1998 väikekogudust.

„Kui me vaatame viimase 20 aasta arve, siis näeme väga järjekindlat tõusu,” ütles Trim. „Adventistide suhe maailma elanikkonnaga on selline, et iga 361 inimese kohta on üks seitsmenda päeva adventist.” Trim jätkas: „Kui me kasutame numbreid, et näha suundumusi, siis on numbrid meile abiks. Kui me otsime numbritest oma identiteeti, siis nad kahjustavad meid.”

Vaata Trimi täielikku ettekannet siit (video).

Äpp VividFaith

Et edendada misjonitöö võimalusi, lansseerib adventkogudus uue äpi VividFaith, mis annab organisatsioonidele võimaluse luua võrgustikke, mis aitavad jõuda inimesteni, kes vajavad teenimist. Äpi looja Italo Osorio palus delegaatidel keskenduda selle uue tööriista tulevikule, see äpp muudab kergemaks ühenduse saamise misjonäridega, kel on erinevad teenimisvõimalused.

Ted N. C. Wilson rõhutas tehnoloogia kasutamise vajalikkust misjonitöös. Rääkides äpist VividFaith, ütles ta: „Mida rohkem võimalusi meil on teenida ja oma usku jagada, seda selgemini ja säravamini näevad inimesed meis igaühes peegeldumas Jeesust. Kui see äpp tööle hakkab, loodetakse, et seal on vähemalt sada võimalust igalt poolt üle maailma.”

Täielik artikkel uue äpi kohta on siin.

Käsiraamat Introduction to Adventist Mission

Sekretariaadi aruande viimase lõigu moodustas IWMi juhi Cheryl Dossi esitlus koos Andrewsi ülikooli teoloogiaseminariga. Esitleti täiesti uut misjonkäsiraamatut pealkirjaga Introduction to Adventist Mission (Sissejuhatus adventmisjonisse). See on esimene sedalaadi käsiraamat, mille adventkogudus on välja andnud. Wilson palus õnnistuspalves, et Issand „kasutaks selle raamatu vahendeid, nii et adventmisjon võiks laieneda üle maailma”.

Loe käsiraamatu kohta täpsemalt siit.

Kõik aastakoosoleku aruanded ja videosalvestused leiab siit. 

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat